Menu
A+ A A-

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Στη χώρα μας, όπως και σε όλο τον κόσμο, το 10-12% του αναπαραγωγικού πληθυσμού, δηλαδή περίπου 300.000 ζευγάρια,  αντιμετωπίζει δυσκολίες σύλληψης και τεκνοποίησης. Ο αναπαραγωγικός δείκτης στην Ελλάδα, με άλλα λόγια τα παιδιά που απαιτείται να κάνει κάθε νέο ζευγάρι ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός σταθερός, έχει υπολογιστεί στο 2,1, ενώ στην πραγματικότητα στη χώρα μας μόλις αγγίζει το 1,3, συμπεριλαμβανομένου μάλιστα του μεγάλου αριθμού των απογόνων των οικονομικών μεταναστών.

Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις, επιδρώντας αρνητικά τόσο σε κοινωνικό, οικονομικό, ασφαλιστικό, όσο και τελικώς σε εθνικό επίπεδο.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο χώρο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (στο εξής ΙΥΑ), ο νόμος 3089/2002, συμπληρώθηκε με το νόμο 3305/2005. Οι ισχύουσες διατάξεις  και κυρίως ο πιο πρόσφατος νόμος του 2005, παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

Διαπνέεται από επιστημονική επάρκεια και σύγχρονο πνεύμα που το καθιστά πρωτοπόρο και πρότυπο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργώντας ένα απόλυτα ικανοποιητικό πλαίσιο υποστήριξης των υπογόνιμων ζευγαριών στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, επί τη βάσει αυτών των δεδομένων, η χώρα μας έχει αποτελέσει πόλο έλξης υπογόνιμων ζευγαριών του εξωτερικού, που την επιλέγουν ως τόπο διενέργειας της θεραπείας τους, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για το ευρύτερο επιστημονικό κύρος και την προβολή της διεθνώς.

Παρ ’όλ’ αυτά, μέχρι σήμερα, δεν έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από το ν. 3305/2005, με το οποίο θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων ΙΥΑ και επιπλέον οι όροι της κάλυψης από πλευράς των ασφαλιστικών ταμείων αλλά και των ανασφάλιστων μέσα από τα προνοιακά προγράμματα της ΙΥΑ. Ελλείψει της σχετικής ρύθμισης, βρίσκονται σε ισχύ εγκύκλιοι του ΙΚΑ που καθορίζουν μεν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την έγκριση κάλυψης ενός μέρους των εξόδων της εξωσωματικής γονιμοποίησης, αντιμετωπίζουν δε το ζήτημα μερικώς. Βάσει αυτών, το προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης της ιατρικής πράξης ανέρχεται στο ποσό των 352,16 ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου μόνο στο 10% των πραγματικών εξόδων. Επιπλέον, τα φάρμακα καλύπτονται, υπό προϋποθέσεις, σε ποσοστό 100% για τέσσερις μόνο προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης και χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ, κάτι που δεν ισχύει για ασφαλισμένους άλλων φορέων, π.χ. για ασφαλισμένους του Δημοσίου προβλέπεται η συμμετοχή τους στο 25%.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

  1. Σκοπεύετε να προχωρήσετε στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στην κάλυψη του κόστους της ΙΥΑ από τα ασφαλιστικά ταμεία και, αν ναι, πότε; Αν αυτό συμβεί, θα υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση όλων των υπογόνιμων ζευγαριών ασχέτως του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο ανήκουν, ιδίως ενόψει της επικείμενης ενοποίησης των ασφαλιστικών φορέων που προωθείται με την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος;
  2. Στην αντίθετη περίπτωση, με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης των προσπαθειών τεκνοποίησης των υπογόνιμων ζευγαριών στη χώρα μας, όπου το δημογραφικό πρόβλημα έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις τη στιγμή μάλιστα που η παρούσα κυβέρνηση υιοθετεί σκληρά οικονομικά μέτρα;

Αθήνα, 14 Μαΐου 2010

Ο ερωτών βουλευτής

Μάξιμος Χαρακόπουλος

back to top