Menu
A+ A A-
deltiotipou

Εμμένει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στη δυσβάσταχτη για τους αγρότες παρακράτηση του 30%, με εξαίρεση τους νέους αγρότες, για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, όπως προκύπτει από την απάντησή του προς τον Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Λαρίσης κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Ο Θεσσαλός πολιτικός ρωτούσε την Υπουργό κα Κατερίνα Μπατζελή γιατί αποφασίστηκαν τόσο υψηλές παρακρατήσεις τη στιγμή μάλιστα που η σχετική κοινοτική νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε κράτος μέλος να διαφοροποιήσει την πολιτική του στο θέμα αυτό ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των αγροτών του.

Ο κ. Χαρακόπουλος στην ερώτησή του επεσήμανε τον κίνδυνο περιθωριοποίησης των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, που δεν συγκαταλέγονται στους νέους αγρότες, αφού για να μεταβιβάσουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης σε άλλους αγρότες υπόκεινται σε τόσο υψηλή παρακράτηση ποσοστού  της αξίας των δικαιωμάτων τους.

Στην απάντησή της η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων επικαλείται την ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές στη γεωργία και τις ευρωπαϊκές προκλήσεις ενόψει της αναθεώρησης της ΚΑΠ το 2013, χωρίς να κάνει καμία ειδική αναφορά στη δυσμενή μεταχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας αγροτών. Επιμένει ότι επιλογή του Υπουργείου είναι οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων χωρίς καμία παρακράτηση να αφορούν αποκλειστικά σε νεοεισερχόμενους στη γεωργία και νέους αγρότες μέχρι και 40 ετών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη ένταξή τους με αντιστοιχία επιλέξιμης γης και δικαιωμάτων και να ενισχυθούν οι διαρθρωτικές καλλιέργειες υπέρ εκείνων που θα συνεχίσουν την παραγωγή. Οι αγρότες δηλαδή που είναι ελάχιστα πάνω από 40 ετών, δεν θα παράγουν για την επόμενη εικοσαετία;

Παράλληλα, η Υπουργός εξηγεί ότι με αυτό το σκεπτικό και επειδή στον Καν. (ΕΚ) 73/2009 δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία εθνικού αποθέματος από γραμμική μείωση των δικαιωμάτων, υιοθετήθηκαν για τους υπόλοιπους γεωργούς οι συγκεκριμένες παρακρατήσεις. Επιπλέον, στόχο αποτελεί η αποφυγή φαινόμενων υπεραξίας δικαιωμάτων χωρίς γη, το «εμπόριο» δικαιωμάτων καθώς και η προστασία των αγοραστών. Η αγορά δικαιωμάτων χωρίς γη την παρούσα στιγμή ενδέχεται να τους ζημιώσει διπλά διότι ενδέχεται να αποκτήσουν «ακριβά δικαιώματα» και θα έχουν προβλήματα ενεργοποίησης σε 2-3 χρόνια, λόγω του σοβαρού ενδεχόμενου μετάβασης στο περιφερειακό ή το μικτό περιφερειακό μοντέλο, όπου τα δικαιώματα θα κατανέμονται με βάση τις συνολικές επιλέξιμες εκτάσεις που λαμβάνουν ενισχύσεις σε μια περιφέρεια. Προαναγγέλλει δηλαδή η Υπουργός την μετάβαση αυτή και φροντίζει για την «προστασία των αγοραστών», ενώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν μόνο συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων;

Τέλος, για το ζήτημα των μεταβιβάσεων δικαιωμάτων με γη για αγροτεμάχια που δεν έχουν πλήρως ψηφιοποιηθεί, προκαλώντας πρόβλημα στην πληρωμή δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, στην απάντησή της η Υπουργός περιορίστηκε να αναφερθεί στη διαδικασία που έχει εφαρμόσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή στη χώρα μας του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) το 2009.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης της κυρίας Μπατζελή:

«Η εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων που προκύπτουν από τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 είναι απαραίτητη, ενώ, ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα της προσαρμογής της ελληνικής γεωργίας στα νέα δεδομένα. Οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση ενός δυναμικού αναπτυξιακού γεωργικού μοντέλου. Ουσιαστικά, ολόκληρη η περίοδος από σήμερα μέχρι το 2013 θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως μεταβατική περίοδος για την προετοιμασία των ελλήνων γεωργών και της ελληνικής γεωργίας, ενόψει νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αλλά και εθνική γεωργία. Η εφαρμογή του Κανονισμού περιλαμβάνει μια σειρά από μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν για καλύτερη προετοιμασία ενόψει της αναθεώρησης της ΚΑΠ το 2013.

Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2003 είχε ως κεντρικό θέμα την αποσύνδεση της παραγωγής από τις ενισχύσεις στη βάση ενός ιστορικού μοντέλου Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης, κεντρικό σημείο του οποίου αποτελούσαν οι γεωργοί και τα δικαιώματα τους. Οι ανάγκες, όμως, της ελληνικής γεωργίας δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μονοσήμαντα από αυτή την πρακτική. Για να υπάρξει μέλλον και καινοτομία στην ελληνική αγροτική οικονομία, πρέπει να ευνοείται η είσοδος των νέων γεωργών στη γεωργία και, επίσης, να ευνοηθούν οι επενδύσεις στη γεωργία. Στοιχεία απαραίτητα για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού γεωργικού δυναμικού.

Η στρατηγική επιλογή για μια «Παραγωγική γεωργία προϊόντων ποιότητας με σεβασμό στο περιβάλλον», πρέπει να εξυπηρετηθεί και μέσα από τη σωστή διαχείριση των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης.

Επιλογή είναι η ενίσχυση της εισόδου νέων γεωργών και η περαιτέρω ενίσχυση των νέων μέχρι και 40 ετών που ασχολούνται ήδη με τη γεωργία.

Σε συνδυασμό με την πολιτική διαχείρισης της αγροτικής γης που θα εφαρμοστεί, επιδιώκεται η σταδιακή και ολοκληρωμένη ένταξη νέων γεωργών, όπου θα έχουν αντιστοιχία μεταξύ επιλέξιμης γης και δικαιωμάτων.

Για το λόγο αυτό, έχοντας τους σημερινούς τρόπους που προβλέπονται   από   την   κοινοτική   νομοθεσία, οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων σε  νεοεισερχόμενους  στη  γεωργία  και  σε  νέους αγρότες μέχρι και 40 ετών, θα γίνονται χωρίς καμία παρακράτηση.

Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθούν οι διαρθρωτικές ενέργειες υπέρ εκείνων που θα συνεχίσουν την παραγωγή, όπου, όμως, μέχρι σήμερα το υφιστάμενο σύστημα ενισχύσεων δεν τους διευκολύνει στην απόκτηση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.

Με το ίδιο σκεπτικό και λόγω της απουσίας στον Καν. (ΕΚ) 73/2009 πρόβλεψης για τη δημιουργία εθνικού αποθέματος από γραμμική μείωση των δικαιωμάτων, υιοθετήθηκαν οι παρακρατήσεις 5 και 10 % για μεταβιβάσεις δικαιωμάτων με γη και 30% για τις μεταβιβάσεις χωρίς γη για τους υπόλοιπους γεωργούς.

Στόχος είναι να διευκολυνθούν εκείνοι που στοχεύουν σε παραγωγικές επενδύσεις στη γεωργία και να αποφευχθούν φαινόμενα υπεραξίας δικαιωμάτων χωρίς γη, επιβαρύνοντας το κόστος της παραγωγής, αλλά και το «εμπόριο» δικαιωμάτων. Άλλωστε, αναμένεται στα αμέσως επόμενα χρόνια να υπάρξει αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος.

Η νέα απόφαση για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων έρχεται να προσαρμόσει το καθεστώς των ιστορικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που εφαρμόζεται στη χώρα μας στο νέο πλαίσιο του Health Check (Νοέμβριος του 2008), με βάση το οποίο υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο μετάβασης σε ένα διαφορετικό μοντέλο δικαιωμάτων από το σημερινό, δηλαδή το περιφερειακό ή το μικτό περιφερειακό. Με αφετηρία αυτό το μοντέλο, τα δικαιώματα θα κατανέμονται με βάση τις συνολικές επιλέξιμες εκτάσεις που έλαβαν ενισχύσεις σε μία περιφέρεια.

Αυτή τη στιγμή, εάν γίνουν μαζικές μεταβιβάσεις δικαιωμάτων χωρίς την αντίστοιχη γη, οι αγοραστές ενδέχεται να εμφανιστούν διπλά ζημιωμένοι, αφού θα αποκτήσουν «ακριβά δικαιώματα» για μικρό χρονικό διάστημα, ενώ σε 2-3 χρόνια θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα ενεργοποίησης, αφού οι ιδιοκτήτες της γης θα μπορούν να νοικιάζουν σε άλλους τη γη ή να νοικιάζουν ή να αγοράζουν από άλλους δικαιώματα.

Επομένως, ανεξάρτητα από το πώς γίνονταν μέχρι σήμερα οι μεταβιβάσεις, πρόνοια της απόφασης αποτελεί η προστασία των αγοραστών, η τροφοδότηση του εθνικού αποθέματος και η αποφυγή δημιουργίας επιπλέον αντιπαραγωγικού κόστους από την «αγορά των δικαιωμάτων στους γεωργούς». Επίσης, αποφεύγεται η δημιουργία δυσανάλογου κέρδους από δικαιούχους δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος που μπορούν, πλέον, να τα μεταβιβάσουν, ενώ η αρχική πρόβλεψη του κανονισμού ήταν να τα κρατήσουν για 5 τουλάχιστον χρόνια.

Οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων με γη βασίζονται στην επιλέξιμη γη που συνοδεύει τα δικαιώματα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη εφαρμόσει διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) το 2009 στη χώρα μας.»
back to top