Menu
A+ A A-

Ηλεκτροδότηση αυθαιρετων κτισμάτων στον Πλαταμώνα

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

Με το νόμο 3212/2003 ( ΦΕΚ 308 Α / 31-12-03) καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα νόμιμης ηλεκτροδότησης των αυθαιρέτων κτισμάτων.

Ωστόσο, έχουν παρουσιαστεί περιπτώσεις ιδιοκτητών αυθαιρέτων στην περιοχή του Πλαταμώνα του νομού Πιερίας, για τους οποίους παρήλθε άπρακτο το προκαθορισμένο, βάσει του προαναφερθέντος νόμου, χρονικό διάστημα υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σύμφωνα με τη θέση των εν λόγω ιδιοκτητών, η   ΔΕΗ εν γνώσει της (δεδομένου ότι στα αποκόμματα των λογαριασμών φαίνεται ο υπολογισμός των δημοτικών τελών, φόρων και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας υπολογισμένων βάσει των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων) παρείχε στα αυθαίρετα κτίσματά τους ρεύμα για χρονικό διάστημα πλέον της 15ετίας, μέσω της χορήγησης αδειών για διαφημιστικές φωτιζόμενες πινακίδες. Με τη δημοσίευση του νέου νόμου 3212/2003, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνθηκαν στο αρμόδιο υποκατάστημα της επιχείρησης στην περιοχή της Κατερίνης του νομού Πιερίας, ρωτώντας αν οφείλουν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να νομιμοποιήσουν την ηλεκτροδότηση του κτίσματός τους. Η απάντηση που έλαβαν ήταν αρνητική, με την αιτιολογία ότι αυτοί ηλεκτροδοτούνταν ήδη νόμιμα και το θέμα δεν τους αφορούσε.

Στη συνέχεια, το Νοέμβριο του 2004, η ΔΕΗ απέστειλε στους εν λόγω ιδιοκτήτες επιστολές,  με τις οποίες τους ειδοποιούσε ότι η ισχύς των μέχρι τότε αδειών για ηλεκτροδότηση φωτιζόμενων πινακίδων και πλαισίων έληξε στις 30/4/2004 (βάσει του νόμου 2946/01, άρθρο 11, παράγραφος 9) και συνεπώς η επιχείρηση οφείλει να διακόψει την παροχή ρεύματος, πράγμα το οποίο τελικά έγινε.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Προτίθεστε να εξετάσετε την περίπτωση επίλυσης του προαναφερθέντος προβλήματος μέσω της νομοθετικής αναβίωσης της προθεσμίας του Ν. 3212/2003 ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο και καθόλα νόμιμο τρόπο;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ

 Μολονότι το χρονικό διάστημα που έχει περάσει από την σύσταση του νέου σώματος της Αγροφυλακής είναι μικρό, η συμβολή του στην ασφάλεια και την προστασία των κατοίκων  της ελληνικής περιφέρειας είναι σημαντική. Η προσφορά της είναι αναγνωρισμένη κυρίως από τους κατοίκους των επαρχιακών δήμων και κοινοτήτων και χαίρει της εκτίμησης του αγροτικού κόσμου.

Ωστόσο, οι νέες αρμοδιότητες με τις οποίες έχει επιφορτιστεί και που αφορούν στην αστυνόμευση για την πρόληψη πυρκαγιών, την πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων και του εδάφους, την διάθεση αποβλήτων, την υλοτόμηση, την αυθαίρετη δόμηση, την διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας άλλα και την συνδρομή σε άλλες διωκτικές αρχές για την καλλιέργεια, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών καθώς και την δίωξη της λαθρομετανάστευσης, καθιστούν το έργο της αρκετά δύσκολο. Εκτός όμως από το γεγονός ότι το προσωπικό της αγροφυλακής καλείται να ανταπεξέλθει στο ευρύ φάσμα των αρμοδιοτήτων του σώματος και στην συνδρομή σε άλλες υπηρεσίες, καλείται να αστυνομεύει και ευρύτατους σε έκταση τομείς ευθύνης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και γνωρίζοντας ότι όλες οι δραστηριότητες που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης κατ’ απαίτηση όχι μόνο των κοινοτικών κανονισμών αλλά της κοινωνίας των πολιτών, η στελέχωση της αγροφυλακής καθώς και ο εξοπλισμός της με όλα τα σύγχρονα μέσα είναι επιτακτική.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 

Εξετάζετε το ενδεχόμενο στελέχωσης της αγροφυλακής με το απαραίτητο προσωπικό και τον εφοδιασμό της με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, προκειμένου να δύναται στο άμεσο μέλλον να παρέχει ικανοποιητικές υπηρεσίες στους πολίτες της περιφέρειας;

 

                                                                            Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

  Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

 ΠΡΟΣ ΤΗN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ελληνικής πολιτείας για την αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος, υπήρξαν διάφορες συγχωνεύσεις ασφαλιστικών ταμείων. Το ταμείο ασφαλίσεως των ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) ενσωματώθηκε στο ΙΚΑ και πλέον οι ασφαλισμένοι του απολαμβάνουν τις υπηρεσίες και τις παροχές του ΙΚΑ.

  Ωστόσο, το γεγονός ότι έχει διατηρηθεί η δυνατότητα να παρέχονται οι υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του πρώην ΤΑΞΥ στους ξενοδοχοϋπάλληλους ορισμένων νομών, έχει προκαλέσει αναστάτωση στις τάξεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων του νομού Λάρισας. Επισημαίνεται δε, ότι η παραπάνω διάκριση μεταξύ των ασφαλισμένων διαφορετικών νομών, θεωρούν ότι υποβαθμίζει σημαντικά τις παροχές ασθενείας που απολαμβάνουν σε σχέση με το παρελθόν, γεγονός που χαρακτηρίζουν άδικο, εφόσον οι εισφορές για τα έτη 2008 και 2009 έχουν προπληρωθεί.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

  

Εξετάζετε την περίπτωση να συμπεριληφθεί ο νομός Λάρισας σε εκείνους τους νομούς, όπου οι ασφαλισμένοι ξενοδοχοϋπάλληλοι απολαμβάνουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του πρώην ΤΑΞΥ και μετά  την 1-8-2008, ώστε να μην υπάρχουν ασφαλισμένοι ξενοδοχοϋπάλληλοι δύο ταχυτήτων;

  

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

 

 

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 Μια από τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί με την αναδιάρθρωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στη χώρα μας, είναι και η αναδιοργάνωση του καθεστώτος πληρωμών της ενιαίας ενίσχυσης, το οποίο φυσικά είναι σύμφωνο με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

Ωστόσο, με την μετάβαση από το παλαιό σύστημα πληρωμών στο νέο, έχουν προκύψει μια σειρά από προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, διότι αφορούν λάθη και παραλείψεις του προηγούμενου καθεστώτος πληρωμών, τα οποία οφείλει να διαχειριστεί ο αρμόδιος οργανισμός για τις πληρωμές (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Ειδικότερα, καθυστερεί σημαντικά η διαδικασία πληρωμής για διορθώσεις που αφορούν σε λάθη που έχουν διαπιστωθεί σε δηλώσεις καλλιέργειας προ του 2006. Οι διορθώσεις αυτές αφορούν κυρίως σε χαρτογραφικά υπόβαθρα αγροτεμαχίων καθώς και σε ζωικό κεφάλαιο.  

Επιπλέον, λόγω του ότι τα λάθη αυτά και οι παραλήψεις διαπιστώθηκαν με την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε που λειτουργεί μετά το 2006,

έχουν επιβληθεί σε αρκετές περιπτώσεις ποινές, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί αυτοί να εμφανίζονται μη δικαιούχοι είτε για όλο το ποσό της ενιαίας ενίσχυσης των ετών 2007 ή 2008 ή για σημαντικό τμήμα του ποσού αυτού.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 

Δεδομένου ότι οι απαιτούμενες διαδικασίες για την διόρθωση των λαθών έχουν ολοκληρωθεί και το νομότυπο της διαδικασίας έχει εξασφαλιστεί, προτίθεστε να εξετάσετε το θέμα, ώστε να δρομολογηθεί σύντομα η πληρωμή των ενιαίων ενισχύσεων ή των παρακρατηθέντων τμημάτων αυτών στους δικαιούχους;   

 

 

                                                                       Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

 

 

                                                                       Μάξιμος Χαρακόπουλος
Read more...

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΚΝΩΝ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

     ΘΕΜΑ: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΚΝΩΝ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία (Αμεα) στην κοινωνία είναι η απασχόληση. Στη χώρα μας έχουν πραγματοποιηθεί ρυθμίσεις για την προώθηση των Αμεα στην εργασία με το Ν. 2643/98 και με την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Κοινοτικής Οδηγίας 78/2000 περί καταπολέμησης των διακρίσεων, όπου γίνεται σαφής αναφορά στη λήψη μέτρων για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των ατόμων με αναπηρία.

Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα πληθυσμού με πολλές ιδιαιτερότητες, διαφορετικές δεξιότητες και ιδιαίτερες ανάγκες. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Συντάγματος «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που να εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας». Ωστόσο, κάποια από τα Αμεα, λόγω του μεγάλου ποσοστού αναπηρίας τους, δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να εργαστούν με αποτέλεσμα οι οικογένειές τους να απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Με την υπάρχουσα νομοθεσία (Ν. 2643/98), αυξημένη μοριοδότηση σε προσλήψεις έχουν οι γονείς, οι σύζυγοι και τα αδέλφια των Αμεα.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται η υπουργός:

 

1.    Γιατί εξαιρούνται τα Αμέα από τη μοριοδότηση σε προσλήψεις του δημοσίου;

2.    Προτίθεστε να εντάξετε και τα τέκνα των Αμεα σε αυτές τις ευεργετικές διατάξεις;

3.    Τι ενέργειες έχουν γίνει, δεδομένου ότι σε απάντησή σας (στις 8-8-2007 αρ. πρωτ. 3523) σε ερώτηση που είχα υποβάλλει (αρ. πρωτ. 365/17-7-2007) δεσμευθήκατε πως το θέμα της μη υπαγωγής των τέκνων των Αμεα στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2643/1998 θα τεθεί προς εξέταση στην Επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υπουργείο για την αναμόρφωση των διατάξεων του νόμου αυτού;

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΕΡΩΤΗΣΗ 45 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-ΠΡΟΣ ΥΠ. ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

    Όπως είναι ήδη γνωστό μετά από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δεν θα πληρώσουν συμμετοχή για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων το έτος 2009.

    Όμως επειδή για τυπικούς γραφειοκρατικούς λόγους καθυστερεί η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό του αναλογούντος ποσού 25.000.000 Ευρώ, καλούνται να πληρώσουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών την προβλεπόμενη αμοιβή για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων .

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

    Οι κ.κ. Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τι προτίθενται να κάνουν άμεσα ώστε να υλοποιηθεί η Πρωθυπουργική εξαγγελία για να μην υποχρεωθούν  υπό τις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να καταβάλουν την συμμετοχή τους στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Επίσης αν προτίθενται να διερευνήσουν την δυνατότητα ώστε να τύχουν της παραπάνω ευνοϊκής ρύθμισης και οι συνταξιούχοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. 

    Αθήνα, 5-5-2009

                         Οι Ερωτώντες Βουλευτές

 

Read more...

ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ!

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ!

 

Με την αναδιάρθρωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η Πολιτεία καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας. Τα διάφορα επενδυτικά προγράμματα που υλοποιούνται και πρόκειται να υλοποιηθούν, στοχεύουν στη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών καθώς και μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών ώστε να καταφέρουμε να παράγουμε ανταγωνιστικά προϊόντα.

Μέρος αυτών των πρωτοβουλιών αποτελεί η στήριξη τόσο του «συνεταιρίζεσθε» όσο και των προσπαθειών για την σύσταση «εταιριών» παραγωγής αγροτικών ή αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα στους αγρότες μας να αξιοποιήσουν τα ανωτέρω «σχήματα» με απώτερο σκοπό αφενός την εξάλειψη των δομικών αδυναμιών της ελληνικής γεωργίας, όπως ο πολυτεμαχισμός και ο μικρός κλήρος και αφετέρου την επίτευξη «οικονομιών κλίμακος» μέσα στην αγροτική εκμετάλλευση. Το τελευταίο μπορεί να βοηθήσει στον εξωστρεφή χαρακτήρα που η πολιτεία επιθυμεί να δώσει στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις του τόπου, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία ελληνικών ανταγωνιστικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η μετάβαση αυτή είναι χρονοβόρα, απαιτεί εκτός από τη λήψη επιπλέον επικουρικών μέτρων και την κατάργηση αυτών που τη δυσχεραίνουν. Έτσι, στην προσπάθειά συνένωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων με τη μορφή εταιριών παραγωγής αγροτικών προϊόντων αποτελεί τροχοπέδη η παρακράτηση του 30% των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που συνολικά θα είχε η εταιρία, στην οποία συμμετέχουν κατά κύριο και αποκλειστικό επάγγελμα αγρότες από την μεταβίβαση των δικαιωμάτων των επιμέρους μελών της.           

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 

Εξετάζετε το ενδεχόμενο αλλαγής του πλαισίου που διέπει τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης προς εταιρίες αγροτοκτηνοτροφικής κατεύθυνσης που απαρτίζονται από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και προσανατολίζονται στην παραγωγή αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων, ώστε να μην υφίσταται η παρακράτηση του 30% στα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης που λαμβάνουν, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξή τους;

 

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009

Οι ερωτώντες Βουλευτές:

 

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Η ΕΥΝΟΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΘΕΜΑ: ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Η ΕΥΝΟΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 Ανταποκρινόμενη στην οικονομική δίνη που έχει περιέλθει τον τελευταίο καιρό ολόκληρος ο κόσμος και κατ’ επέκταση η χώρα μας, η κυβέρνηση έχει δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον της και τα γρήγορα αντανακλαστικά της, λαμβάνοντας μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση του εισοδήματος των οικονομικά ασθενέστερων υλοποιώντας μια σειρά από στοχευμένες πολιτικές για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ωστόσο, έντονη είναι η διαμαρτυρία των επιχειρηματιών της περιοχής για την απόφαση του ΥΠΟΙΟ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως με  ΦΕΚ 747 ‘Β / 22-4-2009 και αναδημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο της Λάρισας,  σύμφωνα με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να εγγυηθεί στις τράπεζες, για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών, επιχειρήσεων, που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν , ανεξάρτητα από την έδρα τους, στους νομούς της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στους νομούς Πιερίας, Γρεβενών, Τρικάλων, Καρδίτσας και τους δήμους Εννιπέα, Ναρθακίου, Πολυδάμαντα και Φαρσάλων του νομού Λάρισας. Η εγγύηση αφορά τις οφειλές  βιοτεχνικών, βιομηχανικών, μεταλλευτικών, ξενοδοχειακών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και κεφάλαια κίνησης.

Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν την ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, αποτελεί σημαντική παράμετρο στην συνολική προσπάθεια της κυβέρνησης για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και εργασιακής σταθερότητας.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 

Α) Για ποιους λόγους εξαιρέθηκαν της ευνοϊκής ρύθμισης οι υπόλοιπες περιοχές του νομού Λάρισας;

Β) Δεδομένου ότι βασική παράμετρος των εξαγγελθέντων μέτρων πρέπει να αποτελεί και η αποφυγή δημιουργίας κοινωνικών ανισοτήτων λόγω εμφάνισης φαινομένων άνισης μεταχείρισης, προτίθεστε να εξετάσετε την περίπτωση της υπαγωγής στην εν λόγω απόφαση και των ομοειδών επιχειρήσεων στις άλλες περιοχές του νομού Λάρισας;

Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Η χώρα μας συμμετέχει από το 1952 στο ΝΑΤΟ το οποίο έχει σαν σκοπό  την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των χωρών-μελών σε στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο, την αποτροπή της ένοπλης επίθεσης εναντίον κάποιας χώρας-μέλους από άλλες και γενικότερα την προώθηση των γεωπολιτικών συμφερόντων της συμμαχίας.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, η συμμαχία εγκαθιδρύει τα διοικητικά της κέντρα σε διάφορες χώρες μέλη, επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη διοίκηση. Στη χώρα μας και ειδικότερα στο νομό Λάρισας, υπήρχε το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην περιοχή του Τιρνάβου, το οποίο στελεχώθηκε με πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα πάντα με τις αρμόζουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ωστόσο, με την μεταφορά του στρατηγείου από τον Τίρναβο και με τις επικείμενες αλλαγές στο προσωπικό, αναδύεται το θέμα της δυνατότητας για περαιτέρω αξιοποίηση του προσωπικού αυτού σε άλλες μονάδες.       

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 

  1. Εξετάζετε το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης ώστε να μπορέσουν οι εν λόγω υπάλληλοι να συνεχίσουν την εργασία τους σε σχηματισμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της περιοχής με ειδικότητα ανάλογη των προσόντων τους, υπαγόμενοι στις διατάξεις των νόμων που διέπουν το υπαλληλικό προσωπικό του υπουργείου;
  2. Σε διαφορετική περίπτωση, προτίθεστε να εξετάσετε την δυνατότητα μοριοδότησης της προϋπηρεσίας του πολιτικού προσωπικού σε διαγωνισμούς που προκηρύσσει το ΑΣΕΠ για το δημόσιο;

 

                                                                      Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

 

 

     Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟΥ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟΥ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

Στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της Ε.Ε για την προστασία του περιβάλλοντος και την διαφύλαξη πολύτιμων περιβαλλοντικών πόρων, όπως το νερό, η ελληνική πολιτεία υλοποιεί προς αυτή την κατεύθυνση δράσεις. Μεταξύ αυτών των  δράσεων, κάποιες προβλέπουν την κατασκευή μικρών ανασχετικών φραγμάτων της ροής των ποταμών με σκοπό τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα, γεγονός που έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική και οικονομική σημασία σε περιοχές όπου πλήττονται συχνά από ξηροθερμικές συνθήκες.

Στην επαρχία Φαρσάλων του νομού Λάρισας υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον για την κατασκευή παρόμοιων έργων με σκοπό την πλήρη αντιμετώπιση των συνθηκών λειψυδρίας που υπάρχουν στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Στην κοίτη του ποταμού Ενιππέα  και συγκεκριμένα στη θέση «Στάλος» του Δ.Δ Καστρακίου του δήμου Ναρθακίου, στις 17-12-2008, είχε γίνει επιτόπια εκτίμηση από υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΑΑΤ με σκοπό την εκκίνηση των διαδικασιών για την χρηματοδότηση ενός μόνιμου ανασχετικού θυροφράγματος. Έκτοτε, και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η διαδικασία θα τελείωνε έως το Πάσχα του 2008, ουδεμία ενημέρωση για την πορεία του έργου έχει υπάρξει.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Ναρθακίου είναι πληχθείσα από την ξηρασία το 2007 καθώς και ότι η νομαρχία Λάρισας κατασκευάζει κάθε χρόνο μια σειρά από χωμάτινα αναχώματα για την συγκράτηση του νερού του Ενιππέα στην εν λόγω περιοχή, αποδεικνύεται ότι η αναγκαιότητα για την πραγματοποίηση του έργου είναι μεγάλη.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 

Προτίθεστε να εξετάσετε λεπτομερώς το θέμα, ώστε να δρομολογηθεί σύντομα η διεκπεραίωση των διαδικασιών προκειμένου να δρομολογηθεί η κατασκευή ενός μόνιμου ανασχετικού θυροφράγματος, ώστε να συμβάλλουμε, τόσο στην δραστική μείωση της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα, απαλύνοντας έτσι τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσο και στην ελαχιστοποίηση των ζημιών στις καλλιέργειες της περιοχής λόγω ξηροθερμικών συνθηκών;    

 

 

                                                                       Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

 

                                                                       Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...