Menu
A+ A A-

ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗ: Αδικαιολόγητο «κούρεμα» στα αγροπεριβαλλοντικά

maximos_nd«Οι καθυστερήσεις και το μεγάλο «κούρεμα» στις προκηρύξεις του μέτρου 2.1.4. των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων αποτελούν τροχοπέδη στην προοπτική της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας αλλά και προγραμμάτων όπως η μείωση της νιτρορύπανσης» τονίζει ο  Μάξιμος Χαρακόπουλος σχολιάζοντας την απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σε σχετική ερώτησή του.
Η απάντηση του κ. Σκανδαλίδη στο Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λαρίσης έχει ως εξής:
«Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της 15ης Δεκεμβρίου 2011 υιοθετήθηκε η τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα Κράτη-Μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος, να αυξηθεί το ποσοστό συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) που εφαρμόζεται για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.
Μεταξύ αυτών των Κρατών-Μελών είναι και η Ελλάδα, η οποία έχει λάβει οικονομική ενίσχυση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ δύναται να αυξηθεί, κατ' ανώτατο όριο, έως 95% των επιλέξιμων δημοσίων δαπανών στις επιλέξιμες για το στόχο σύγκλισης περιφέρειες, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα νησιά του Αιγαίου και έως 85% των επιλέξιμων δημοσίων δαπανών στις υπόλοιπες περιοχές.
Η ρύθμιση που προτείνεται, εφόσον υιοθετηθεί από τη χώρα μας, θα ισχύσει για τις πληρωμές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από την έγκριση της σχετικής πρότασης τροποποίησης του ΠΑΑ (όπου θα δηλώνονται τα νέα ποσοστά) και μέχρι το τέλος του 2013. Εφόσον χρησιμοποιηθεί το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης, η Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος πρόκειται να μειωθεί τουλάχιστον κατά 750 εκ ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από τη μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ, το Πρόγραμμα έχει ενεργοποιηθεί κατά 94%, έχει ενταχθεί το 74% της ΔΔ και έχει πληρωθεί το 35% αυτής, με την απορρόφηση να ανέρχεται στο 43,5%. Αυτό σημαίνει ότι το Πρόγραμμα έχει υποχρεώσεις συγκεκριμένες, που προκύπτουν από τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν, από τις νομικές δεσμεύσεις, από τις εντάξεις και εν τέλει από τις προκηρύξεις. Άρα, οι νέες προκηρύξεις που είχαν προγραμματιστεί πρέπει στο σύνολο τους να επανεξεταστούν.
Εντός του Ιανουαρίου πρόκειται να υποβληθεί στην ΕΕ η προαναφερόμενη τροποποίηση του Προγράμματος και στο πλαίσιο αυτό έχουν τροποποιηθεί, σε σχέση με ό, τι είχε ανακοινωθεί, οι προϋπολογισμοί των προσκλήσεων ενδιαφέροντος που αναφέρονται στην Ερώτηση. Οι πόροι κατά τους οποίους μειώνεται ο προϋπολογισμός του Μέτρου, δε θα υπάρχουν πλέον στο Πρόγραμμα καθώς αφορούν στην εξοικονόμηση της εθνικής συμμετοχής, η οποία επιτυγχάνεται με την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης του ΕΓΤΑΑ. Άρα, οι πόροι κατά τους οποίους μειώνεται ο προϋπολογισμός, είναι η εθνική συμμετοχή, την οποία η Ελλάδα δεν μπορεί να καταβάλει.
Η ανάγκη αντικατάστασης της υπ' αριθ. 239591/2-10-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2204/Β72-10-2009) «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του Μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής» από την υπ' αριθ. 079833/24-10-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2366/Β725-10-2011), κατέστη υποχρεωτική λόγω:
•της κατάργησης του Καν. (ΕΚ)  1975/2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης» και της αντικατάστασης του από τον Καν. (ΕΕ) 65/2011 και
• των αλλαγών στη δομή των Περιφερειακών Υπηρεσιών που αποτελούν τους φορείς υλοποίησης του Μέτρου 214 του ΠΑΑ, τις οποίες επέφερε ο Ν. 3852/4-6-2010 (ΦΕΚ 8 7/Α 77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Read more...

ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Όχι στην κατάργηση της 8ης ΕΜΑΚ Θεσσαλίας

maximosvoulideltiotipouΝα μην καταργηθεί η 8η ΕΜΑΚ Θεσσαλίας ζητά με ερώτησή του ο Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά τις έντονες φήμες που αποτέλεσαν αφορμή καταγγελίας από την Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναφερόμενος στο σημαντικό έργο που επιτελεί, η 8η ΕΜΑΚ ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λαρίσης σημειώνει στην ερώτησή του προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή τα εξής:
«Σύμφωνα με καταγγελία της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Θεσσαλίας, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έντονη φημολογία για κατάργηση, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, της 8ης ΕΜΑΚ Θεσσαλίας, η οποία εδρεύει στη ΒΙ. ΠΕ. Μακρυχωρίου, στο Δήμο Τεμπών.
Εάν τα ανωτέρω ισχύουν, θα υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο η ήδη υποβαθμισμένη, συγκριτικά με άλλες περιφέρειες, επιχειρησιακή δύναμη διάσωσης της Θεσσαλίας. Και αυτό τη στιγμή που η δραστηριότητα και η προσφορά της 8ης ΕΜΑΚ Θεσσαλίας είναι ευρέως γνωστή, καθώς:
1. Καλύπτει ένα μεγάλο χιλιομετρικό Εθνικό Δίκτυο (ΠΑΘΕ & Ε65) με νευραλγικό σημείο τα Τέμπη, όπου κατασκευάζεται και θα λειτουργήσει η μεγαλύτερη σήραγγα, μήκους 6 χιλιομέτρων.
2. Διασφαλίζει μεγάλο μήκος σιδηροδρομικού δικτύου με τις δύο (2) μεγαλύτερες κλειστές σήραγγες στην Ελλάδα (Τεμπών 4 χλμ & Πλαταμώνα 2 χλμ).
3.Καλύπτει το μεγαλύτερο ορεινό όγκο (Όλυμπος-Κίσσαβος-Πήλιο-Μαυροβούνι και μεγάλη περιοχή της Πίνδου στα όρια Μετσόβου).
4. Διασφαλίζει μεγάλο μήκος χερσαίου υγρού στοιχείου (Πηνειός ποταμός και τεχνητές λίμνες Μέγδοβα και Σμοκόβου).
5.Καλύπτει χημικά συμβάντα από τις τρεις (3) ΒΙ.ΠΕ. (δυο του Βόλου και μία της Λάρισας) και πληθώρας εργοστασίων σε Καρδίτσα και Τρίκαλα.
6.Καλύπτει γεωστρατηγικά σημεία (Α.Τ.Α. ,1η Στρατιά, Στρατηγείο ΝΑΤΟ).
7.Διασφαλίζει κομβικά σημεία ενέργειας, όπως ο αγωγός καυσίμου Στρατού και ο αγωγός Φυσικού Αερίου.
8. Στην περιοχή ευθύνης της (Περιφέρεια Θεσσαλίας) λειτουργούν δύο (2) χιονοδρομικά κέντρα (Πήλιο  & Περτούλι).
9. Διαθέτει τη μεγαλύτερη επίσημα πιστοποιημένη ορειβατική ομάδα μετά την 1η ΕΜΑΚ Αθηνών και,
10. Δεν τίθεται θέμα λειτουργικών εξόδων που να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι συστεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο της Πυροσβεστικής μαζί με τον σταθμό της ΒΙ. ΠΕ. Λάρισας».
Κατόπιν τούτων, ο κ. Χαρακόπουλος ρωτά τον αρμόδιο υπουργό αν ισχύουν οι καταγγελίες περί κατάργησης της 8ης ΕΜΑΚ Θεσσαλίας και αν προτίθεται να ανακαλέσει μια τέτοια απόφαση, προκειμένου να συνεχιστεί η μέχρι τώρα αποτελεσματική λειτουργία της τόσο για την ασφάλεια των πολιτών όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Read more...

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΝΔ

siskepsi_easΑντιπροσωπεία συνεταιριστών της Θεσσαλίας με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Βόλου κ. Νικήτα Πρίτζο είχε συνάντηση στα γραφεία της κεντρικής διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας με τον Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού, βουλευτή Λαρίσης κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο και τον Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτή Κοζάνης κ. Γιώργο Κασαπίδη. Κατά τη συνάντηση οι συνεταιριστές ενημέρωσαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για την απόφασή τους να προχωρήσουν στη δημιουργία ενιαίας συνεταιριστικής οργάνωσης σε επίπεδο Θεσσαλίας.
Μετά τη συνάντηση οι κ.κ. Χαρακόπουλος και Κασαπίδης έκαναν την ακόλουθη δήλωση:
«Η εξυγίανση και η ενδυνάμωση του Συνεταιριστικού κινήματος στη χώρα μας ήταν και παραμένει βασική προτεραιότητα για την παράταξή μας. Άλλωστε, ήταν και μια από τις δεσμεύσεις του Προέδρου κ. Αντώνη Σαμαρά στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για την αγροτική ανάπτυξη, στη Λάρισα, τον Απρίλιο του 2010.
Η πρωτοβουλία των προέδρων των ΕΑΣ από τη Θεσσαλία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και ελπίζουμε να στεφθεί με επιτυχία. Πρόκειται για μια αυτονόητη πραγματικότητα για άλλες χώρες της Ευρώπης εδώ και χρόνια, για τη χώρα μας, όμως, είναι καινοτομία και νεωτερισμός.
Η ευόδωση αυτού του εγχειρήματος στην πράξη θέτει τα θεμέλια για την επανεκκίνηση του Συνεταιριστικού κινήματος στην πατρίδα μας σε νέες υγιείς βάσεις, αποφεύγοντας λάθη του παρελθόντος που υπονόμευσαν και απαξίωσαν της ιδέα του συνεταιρίζεσθαι.
Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της αγοράς αγροτικών προϊόντων, οι ισχυροί συνεταιρισμοί, που λειτουργούν ως αληθινές οικονομικές μονάδες  και μπορούν να επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας, είναι επιτακτική ανάγκη.
Ως Νέα Δημοκρατία στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για τη συγκρότηση ενός υγιούς και αυτοδύναμου Συνεταιριστικού κινήματος που θα απαρτίζεται από καταξιωμένα πρόσωπα στις τοπικές κοινωνίες».
Read more...

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΑΞΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

maximos_synedrioΤη σταθερή στάση της Νέας Δημοκρατίας για τη στήριξη στη μεταβατική κυβέρνηση και τη διενέργεια εκλογών αμέσως μετά το πέρας του έργου της επανέλαβε ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού, βουλευτή Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Ανάλυσης και Στρατηγικής.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου συζητήθηκαν ζητήματα του σχεδιασμού του προεκλογικού αγώνα του κόμματος, ο κ. Χαρακόπουλος, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Η χώρα, με ευθύνη της κυβέρνησης Παπανδρέου, βιώνει μια ανεπανάληπτη κρίση. Η οικονομία βρίσκεται κυριολεκτικά σε ελεύθερη πτώση. Όλοι οι δείκτες είναι στο κόκκινο. Η ανεργία πλήττει πάνω από ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας. Δεκάδες χιλιάδες σιτίζονται από την Εκκλησία και φιλανθρωπικούς φορείς. Τα «λουκέτα» αυξάνονται αλματωδώς. Οι νέοι μας παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς. Και την ίδια η ώρα, στο ΠΑΣΟΚ ο αρχηγός του με εξοργιστική εμμονή θέλει να εμφανίζεται ως μοναχικός «μεσσίας», ενώ οι δελφίνοι ψάχνουν δικαιολογίες για να αποστασιοποιηθούν από τη καταστροφική μνημονιακή πολιτική που οι ίδιοι στήριξαν και εφάρμοσαν.
Για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν αμφιταλαντεύσεις. Η θέση μας ήταν και παραμένει σταθερή. Βρεθήκαμε σθεναρά απέναντι στο Μνημόνιο και στην αναποτελεσματική κυβερνητική πολιτική και δικαιωθήκαμε πλήρως. Στηρίξαμε, τη μεταβατική κυβέρνηση για να παραμείνει η χώρα στο ευρώ και να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της συνόδου της 26ης Οκτωβρίου. Και ακολουθούμε τη συμφωνία των αρχηγών μέχρι κεραίας. Επομένως, οι εκλογές θα γίνουν μόλις το συγκεκριμένο έργο της κυβέρνησης ολοκληρωθεί. Γι’ αυτό και ο κομματικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση. Η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει. Πρέπει να μιλήσει. Με τη δική της καθαρή εντολή μια αυτοδύναμη και ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει να βάλει την οικονομία και τη χώρα σε νέα αφετηρία ανάκαμψης και ανάπτυξης».
Read more...

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Στις εκλογές θα μιλήσει η κοινωνία

maximos_ndΤη σταθερή στάση της Νέας Δημοκρατίας για τη στήριξη στη μεταβατική κυβέρνηση και τη διενέργεια εκλογών αμέσως μετά το πέρας του έργου της επανέλαβε ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού, βουλευτή Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Ανάλυσης και Στρατηγικής. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου συζητήθηκαν ζητήματα του σχεδιασμού του προεκλογικού αγώνα του κόμματος, ο κ. Χαρακόπουλος, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής: «Η χώρα, με ευθύνη της κυβέρνησης Παπανδρέου, βιώνει μια ανεπανάληπτη κρίση. Η οικονομία βρίσκεται κυριολεκτικά σε ελεύθερη πτώση. Όλοι οι δείκτες είναι στο κόκκινο. Η ανεργία πλήττει πάνω από ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας. Δεκάδες χιλιάδες σιτίζονται από την Εκκλησία και φιλανθρωπικούς φορείς. Τα «λουκέτα» αυξάνονται αλματωδώς. Οι νέοι μας παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς. Και την ίδια η ώρα, στο ΠΑΣΟΚ ο αρχηγός του με εξοργιστική εμμονή θέλει να εμφανίζεται ως μοναχικός «μεσσίας», ενώ οι δελφίνοι ψάχνουν δικαιολογίες για να αποστασιοποιηθούν από τη καταστροφική μνημονιακή πολιτική που οι ίδιοι στήριξαν και εφάρμοσαν. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν αμφιταλαντεύσεις. Η θέση μας ήταν και παραμένει σταθερή. Βρεθήκαμε σθεναρά απέναντι στο Μνημόνιο και στην αναποτελεσματική κυβερνητική πολιτική και δικαιωθήκαμε πλήρως. Στηρίξαμε, τη μεταβατική κυβέρνηση για να παραμείνει η χώρα στο  ευρώ και να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της συνόδου της 26ης Οκτωβρίου. Και ακολουθούμε τη συμφωνία των αρχηγών μέχρι κεραίας. Επομένως, οι εκλογές θα γίνουν μόλις το συγκεκριμένο έργο της κυβέρνησης ολοκληρωθεί. Γιʼ αυτό και ο κομματικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση. Η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει. Πρέπει να μιλήσει. Με τη δική της καθαρή εντολή μια  αυτοδύναμη και ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει να βάλει την οικονομία και τη χώρα σε νέα αφετηρία ανάκαμψης και ανάπτυξης».
Read more...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟ: «Βοήθεια στο Σπίτι» έως το καλοκαίρι • Μάξιμος: Αναγκαία όσο ποτέ η κοινωνική πρόνοια!

maximos_grafonΤην παράταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που απασχολούνται σε αυτό έως τις 30 Ιουνίου 2012 ανακοινώνει η Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κα Φώφη Γεννηματά απαντώντας στην αναφορά του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Λαρίσης, κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου, με την οποία ζητούσε να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση, αλλά και οι εργαζόμενοι του προγράμματος.
«Στη σημερινή λαίλαπα της οικονομικής κρίσης, οι ασθενέστεροι ιδίως πολίτες έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη τη δωρεάν κοινωνική πρόνοια και παροχή υπηρεσιών. Γι’ αυτό και πρέπει με κάθε τρόπο να στηριχθούν πετυχημένα προγράμματα, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», που αποτελούν έμπρακτη έκφραση του κοινωνικού κράτους», τονίζει σε δήλωσή του ο κ. Χαρακόπουλος σχολιάζοντας την απάντηση της αρμόδιας υπουργού.
Η απάντηση της κ. Γεννηματά έχει ως εξής:
«Στην παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226), προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, ποσού έως τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι». Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε φορά το ύψος του ποσού χρηματοδότησης, το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί, οι αποδέκτες και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς του ποσού.
Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο στην ανάγκη ενίσχυσης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» προέβη, με τις διατάξεις της παρ. 6 (α) και (β) του άρθρου 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268 Α731.12.2011), στην παράταση του εν λόγω προγράμματος και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων, που απασχολούνται σε αυτό, έως την 30.6.2012. Εξάλλου, στην παρ. 6 (γ) του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να διατίθεται, από τους πόρους του άρθρου 259 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), ποσό μέχρι τριανταπέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με σκοπό τη χρηματοδότηση του προγράμματος για τη σταδιακή μετεξέλιξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε ένα σύγχρονο σύστημα πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και προώθησης κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων, ενσωματώνοντας τις καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Read more...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΕ ΜΑΞΙΜΟ: Όψεως και όχι μισθοδοσίας ο λογαριασμός της ΕΑΣ Λάρισας στην ΑΤΕ • Με αφορμή καταγγελίες για κατάσχεση μισθού των εργαζομένων

maximos

Διευκρινίσεις δίνει ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος για την καταγγελία των εργαζομένων της Ε.Α.Σ. Λάρισας ότι η ΑΤΕ τους παρακρατεί παράνομα χρήματα της μισθοδοσίας τους, απαντώντας σε σχετική αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Σύμφωνα με απαντητικό έγγραφο της ΑΤΕ στο οποίο παραπέμπει ο κ. Βενιζέλος, ο συγκεκριμένος λογαριασμός είναι όψεως, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται με τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου μισθοδοσίας φυσικών προσώπων. Στην απάντηση της Τράπεζας αναφέρεται μάλιστα ότι η ΕΑΣ Λάρισας έχει σημαντικού ύψους ληξιπρόθεσμες οφειλές στην ΑΤΕ και της έχει εκχωρήσει νόμιμα τα πάσης φύσεως έσοδά της. Επομένως, η Τράπεζα προέβη στην χρέωση από τους δηλωθέντες λογαριασμούς των παραγωγών των γνωστοποιηθέντων στην ΑΤΕ οφειλών προς την Ένωση, με αντίστοιχη ισόποση πίστωση του λογαριασμού όψεως της, όπως άλλωστε είχε ζητήσει η ίδια. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα  εισέπραξε σε αντίστοιχη ισόποση πίστωση των προς αυτήν ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΕΑΣ Λάρισας το 70% του παραπάνω ποσού της πίστωσης, δηλαδή το ποσό των 87.000 ευρώ.

Η απάντηση της ΑΤΕ (Διεύθυνση Καθυστερήσεων Επιχειρήσεων) έχει ως εξής:

«Η ΕΑΣ Λάρισας διατηρεί στην Αγροτική Τράπεζα διάφορους λογαριασμούς όψεως για τις δραστηριότητες της και την πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της.

Ο λογαριασμός που αναφέρεται στην αναφορά είναι λογαριασμός όψεως, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται με τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου μισθοδοσίας φυσικών προσώπων, για τους οποίους υφίστανται περιορισμοί στα ποσά της κατάσχεσης (ούτως ή άλλως δεν πρόκειται για κατάσχεση στη συγκεκριμένη περίπτωση).

Η ΕΑΣ Λάρισας έχει σημαντικού ύψους ληξιπρόθεσμες οφειλές στην ΑΤΕ και έχει εκχωρήσει νόμιμα τα πάσης φύσεως έσοδα της στην Τράπεζα.

Με βάση τις υφιστάμενες πάγιες εντολές των παραγωγών προς την ΕΑΣ Λάρισας και την ΑΤΕ, η Τράπεζα, όπως είχε υποχρέωση, προέβη, καθόλα νόμιμα και έγκυρα, στην χρέωση από τους δηλωθέντες λογαριασμούς των παραγωγών των γνωστοποιηθέντων στην ΑΤΕ οφειλών προς την Ένωση, με αντίστοιχη ισόποση πίστωση του λογαριασμού όψεως της, όπως άλλωστε είχε ζητήσει η ίδια.

Από τον τελευταίο λογαριασμό όψεως της Ένωσης, η Τράπεζα, όπως είχε δικαίωμα αλλά και υποχρέωση, κατά τα παραπάνω, εισέπραξε σε αντίστοιχη ισόποση πίστωση των προς αυτήν ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΕΑΣ Λάρισας το 70% του παραπάνω ποσού της πίστωσης ήτοι το ποσό των 87.000 ευρώ (αντί του 100%, όπως είχε δικαίωμα).

Συνεπώς η Τράπεζα δεν παρακράτησε ποσά από την προκαταβολή επιδοτήσεων από λογαριασμούς μισθοδοσίας και σε καμία περίπτωση δεν προχώρησε στην παραπάνω χρέωση και πίστωση μη νόμιμα ή καταχρηστικά».
Read more...

ΖΗΤΑ Ο ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Αξιοκρατική επιλογή Σχολικών Συμβούλων

maximosvoulideltiotipou

Την αξιοκρατική αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής Σχολικών Συμβούλων ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Απευθυνόμενος στην Υπουργό Παιδείας κα Διαμαντοπούλου, ο Θεσσαλός πολιτικός αναφέρεται σε καταγγελίες υποψηφίων για θέσεις Σχολικών Συμβούλων, σύμφωνα με τις οποίες, οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων βάσει νόμου μοριοδοτούνται μόνο για τον ένα από τους δυο τίτλους, με αποτέλεσμα να αδικούνται εκπαιδευτικοί με αυξημένα τυπικά προσόντα και πολλοί από αυτούς τελικά να αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

Η ερώτηση του κ. Χαρακόπουλου έχει ως εξής:

«Τον περασμένο Αύγουστο (2011) αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο οι πίνακες με τα μετρήσιμα (τυπικά) προσόντα των υποψηφίων σχολικών συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αργότερα ακολούθησε η διαδικασία της συνέντευξης. Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 13 παρ. 2β του νόμου 3848/2010 (αποτίμηση κριτηρίων επιλογής σχολικών συμβούλων, ΦΕΚ 71/19/5/2010), εάν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί υποψήφιοι για θέσεις Σχολικών Συμβούλων, αισθάνονται εξαιρετικά αδικημένοι δεδομένου ότι τα τυπικά τους προσόντα ουσιαστικά υποτιμώνται, όταν υποψήφιοι που διαθέτουν μόνο μεταπτυχιακές σπουδές μοριοδοτούνται γι’ αυτές, ενώ άλλοι που έχουν προχωρήσει στην επιστημονική τους έρευνα εκπονώντας επιτυχώς διδακτορικές διατριβές, υφίστανται την αναγνώριση μόνο του ενός από τους δύο τίτλους.

Με βάση επομένως τα τυπικά αναρτήσιμα προσόντα όπως προέκυψαν από τους πίνακες του Αυγούστου του 2011, πολλοί εκπαιδευτικοί, αν και  κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων, εκτίμησαν ότι δεν είχαν αρκετές πιθανότητες να επιλεγούν ως Σχολικοί Σύμβουλοι και γι’ αυτό επέλεξαν τελικά να θέσουν υποψηφιότητα μόνο για τις θέσεις Διευθυντών σχολείων.

Τη στιγμή που η κατάρτιση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί ζητούμενο, και μάλιστα ιδίως στις μέρες μας που λόγω κρίσης πλήττεται έντονα ο ζωτικός τομέας της παιδείας, είναι άδικο να ακυρώνονται οι πολυετείς προσπάθειες και οι κόποι εκπαιδευτικών με αυξημένα τυπικά προσόντα.»

Κατόπιν τούτων ο κ. Χαρακόπουλος ρωτά την αρμόδια υπουργό: Δεδομένου ότι είναι άδικο για τους εκπαιδευτικούς υποψηφίους Σχολικούς Συμβούλους, κατόχους μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου, να μοριοδοτούνται μόνο για τον έναν από τους δύο τίτλους, σκοπεύετε να προχωρήσετε σε τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης του νόμου 3848/2010;

Read more...

ΖΗΤΗΣΕ Ο ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Χρήματα για νέες γεωτρήσεις στο Κιλελέρ - Στα χωριά που έχουν πρόβλημα με χρώμιο και αρσενικό

maximos_nd

«Το νερό είναι μείζον αγαθό ζωής και εύλογη είναι η ανησυχία του κόσμου κάθε φορά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες για μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Χρέος των υπευθύνων δεν είναι ούτε η υποβάθμιση ούτε η κινδυνολογία, αλλά οι υπεύθυνες απαντήσεις, η προστασία της δημόσιας υγείας και η λύση του προβλήματος με νέες γεωτρήσεις» τόνισε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος στην παρέμβασή του στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της βουλής στην οποία παρουσιάστηκε μελέτη του ΙΓΜΕ για τη μόλυνση του νερού στο δήμο Κιλελέρ.

Ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λαρίσης είπε ότι θα έπρεπε να έχουν κληθεί και οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, προκειμένου να υπάρξουν δεσμεύσεις για τους αναγκαίους πόρους για τις νέες γεωτρήσεις και τα δίκτυα μεταφοράς του νερού στα χωριά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

Ο κ. Χαρακόπουλος επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Στη Θεσσαλία έχουμε έντονο πρόβλημα με την ποσότητα αλλά και την ποιότητα του νερού. Για την αντιμετώπιση του υδατικού ελλείμματος δρομολογήθηκε η μερική μεταφορά νερού από τον Αχελώο. Το έργο πέρασε από σαράντα κύματα και σήμερα θέλω να πιστεύω ότι θα ξεπεραστεί η δικαστική εμπλοκή. Όπως επίσης πρέπει να ολοκληρωθούν και άλλα έργα με σημαντική περιβαλλοντική διάσταση στη Θεσσαλία: η ανασύσταση της λίμνης Κάρλα και το φράγμα της Γυρτώνης.

Ο υδροφόρος ορίζοντας της Θεσσαλίας είναι βεβαρυμμένος. Από την εμπεριστατωμένη μελέτη του ΙΓΜΕ προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα. Το πρόβλημα είναι ευρύτερο, δεν αφορά μόνο την Ανατολική Θεσσαλία και όχι μόνο τη μόλυνση με χρώμιο αλλά και με αρσενικό και νιτρικά, όπου όμως φαίνεται ότι αποδίδει το πρόγραμμα κατά της νιτρορύπανσης. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να έχει συνέχεια. Λυπούμαι που συρρικνώθηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Η μελέτη του ΙΓΜΕ απαντά στα αίτια της μόλυνσης αλλά και στις εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να υπάρξουν για την υδροδότηση των περιοχών με μολυσμένο νερό. Η μόλυνση φαίνεται ότι οφείλεται σε φυσικά αίτια, στα πετρώματα που είναι πλούσια σε χρώμιο.

Αναδεικνύεται επίσης η ανάγκη για ένα αξιόπιστο και σταθερό σύστημα δειγματολογικών μετρήσεων».

Με δεδομένη τη σημειακή μόλυνση του νερού στους τόπους όπου οι αγρότες πλένουν τα ψεκαστικά και εναποθέτουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ο κ. Χαρακόπουλος ζήτησε να υπάρξει καταγραφή αυτών των χώρων σε όλη την Ελλάδα και οργανωμένη διαχείριση τους από την Πολιτεία.
Read more...

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 3 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΝΔ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Ε, όχι και επίδομα σε παιδόφιλους, σαδομαζοχιστές και χαρτοπαίχτες! • Ενώ μειώνονται τα ποσοστά αναπηρίας για Μεσογειακή Αναιμία

nd_logo

Την άμεση ανάκληση της απαράδεκτης Υπουργικής Απόφασης που δίνει ποσοστά αναπηρίας για διεκδίκηση επιδομάτων και συντάξεων σε σεξουαλικές διαστροφές, όπως η επιδειξιομανία, η ηδονοβλεψία, η παιδοφιλία και ο σαδομαζοχισμός, αλλά και σε διαταραχές έξεων, όπως η πυρομανία, η κλεπτομανία και το πάθος με τυχερά παίγνια, ζητούν ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Τομεάρχης Αγροτικού και βουλευτής Κοζάνης κ. Γιώργος Κασαπίδης και ο Αν. Τομεάρχης Εργασίας και βουλευτής Σερρών κ. Αναστάσιος Καρυπίδης.

Οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με ερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη καυτηριάζουν επίσης το γεγονός ότι την ίδια ώρα μειώνεται το ποσοστό αναπηρίας ασθενών που πάσχουν από μεσογειακή και δρεπανοκυτταρική αναιμία.

Η ερώτηση προς τον κ. Κουτρουμάνη έχει ως εξής:

«Στο υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 2611/B/08.11.2011 δημοσιεύεται Υπουργική Απόφαση που αφορά στα ποσοστά αναπηρίας για διάφορες παθήσεις της ανθρώπινης φύσης, τα οποία ταξινομούνται σε διάφορες παραγράφους.

Μεταξύ αυτών στην παράγραφο 7 "διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του ενήλικου" περιλαμβάνονται δυο κατηγορίες μη φυσιολογικών συμπεριφορών και ανωμαλιών που προκαλούν έντονα ερωτηματικά.

Η μια αναφέρεται στις διαταραχές έξεων και παρορμήσεων. Συμπεριλαμβάνει τους πυρομανείς, κλεπτομανείς και τους παθολογικά ενασχολούμενους με τυχερά παίγνια, αποδίδοντάς τους ποσοστό αναπηρίας από 20% έως 30%.

Η δεύτερη αφορά στις σεξουαλικές διαστροφές, στις οποίες περιλαμβάνονται η επιδειξιομανία, η ηδονοβλεψία, η παιδοφιλία και ο σαδομαζοχισμός, αποδίδοντας σε όσους εμφανίζουν τέτοια συμπεριφορά ποσοστό αναπηρίας 20% έως 30%.

Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση προκαλεί την έντονη ανησυχία και τις διαμαρτυρίες των συμπολιτών μας ως προς την αντιμετώπιση που μπορεί να τύχουν διάφοροι δράστες παρόμοιων ενεργειών και συμπεριφορών που περιγράφονται.

Απορίας άξιον είναι επίσης ότι ο νέος Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (ΚΕΒΑ), ο οποίος σύμφωνα με τον Υπ. Εργασίας κ. Κουτρουμάνη καταρτίστηκε από επιτροπή, δίνει ποσοστό αναπηρίας σε δράστες αξιόποινων πράξεων όπως η παιδοφιλία.

Εύλογα λοιπόν γεννώνται τα ερωτήματα για το κατά πόσο είναι δυνατό, ο οποιοσδήποτε παιδόφιλος που βρίσκεται εκτός φυλακής ν' απολαμβάνει προνόμια αναπήρων και να τυγχάνει των ευεργετικών διατάξεων του νόμου.

Επειδή μέχρι σήμερα καμία από τις παραπάνω "ασθένειες" δε θεωρείτο αναπηρία,

Επειδή ένας σεξουαλικά διεστραμμένος σε συνάρτηση με άλλη πάθηση θα μπορεί, σύμφωνα με την απόφαση του κ. Κουτρουμάνη να λαμβάνει ακόμα και αναπηρική σύνταξη,

Επειδή τέτοιου είδους αναπηρία δίνει άσυλο και άλλοθι σε αξιόποινες πράξεις  αλλά και δικαίωμα επιδομάτων ή συντάξεων ακόμα και σε δράστες ποινικά κολάσιμων ενεργειών,

Επειδή με την ίδια απόφαση ο κ . Κουτρουμάνης σε συνεργασία με την ως άνω επιτροπή ιατρών υψηλού κύρους  μείωσαν το ποσοστό αναπηρίας ασθενών που πάσχουν από μεσογειακή και δρεπανοκυτταρική αναιμία, περιορίζοντας ακόμα και την πιθανότητα επιβίωσής τους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.  Ποια είναι τα ονόματα των ιατρών που συγκροτούν την επιτροπή υψηλού κύρους, πώς πιστοποιείται η αυθεντία τους στα θέματα του ΚΕΒΑ και ποιος ελέγχει και αξιολογεί την αξιοπιστία τους;

2.   Γνώριζε ο Υπουργός το περιεχόμενο της πρότασης της επιτροπής για ένα τόσο σοβαρό θέμα που προκαλεί τα ελληνικά ήθη και αν ναι με ποιο σκεπτικό το υιοθέτησε και το υπέγραψε ως Υπουργική Απόφαση;

3.  Προτίθεται η Κυβέρνηση να αλλάξει την απόφαση και να αποκαταστήσει την ηθική τάξη αναιρώντας την ασυλία και το άλλοθι που δίνει η αναπηρία σε ποινικά κολάσιμες πράξεις που αναφέρονται ή το δικαίωμα διεκδίκησης επιδομάτων ή συντάξεων;»
Read more...