Menu
A+ A A-

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΣΕ ΜΑΞΙΜΟ: Δεν επεκτείνονται σε αγρότες άνω των 40 ετών οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων χωρίς παρακράτηση - Χαρακόπουλος: Άδικη η απόφαση της κυβέρνησης

deltiotipou

Εμμένει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στη δυσβάσταχτη για τους αγρότες παρακράτηση του 30%, με εξαίρεση τους νέους αγρότες, για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, όπως προκύπτει από την απάντησή του προς τον Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Λαρίσης κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Ο Θεσσαλός πολιτικός ρωτούσε την Υπουργό κα Κατερίνα Μπατζελή γιατί αποφασίστηκαν τόσο υψηλές παρακρατήσεις τη στιγμή μάλιστα που η σχετική κοινοτική νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε κράτος μέλος να διαφοροποιήσει την πολιτική του στο θέμα αυτό ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των αγροτών του.

Ο κ. Χαρακόπουλος στην ερώτησή του επεσήμανε τον κίνδυνο περιθωριοποίησης των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, που δεν συγκαταλέγονται στους νέους αγρότες, αφού για να μεταβιβάσουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης σε άλλους αγρότες υπόκεινται σε τόσο υψηλή παρακράτηση ποσοστού  της αξίας των δικαιωμάτων τους.

Στην απάντησή της η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων επικαλείται την ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές στη γεωργία και τις ευρωπαϊκές προκλήσεις ενόψει της αναθεώρησης της ΚΑΠ το 2013, χωρίς να κάνει καμία ειδική αναφορά στη δυσμενή μεταχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας αγροτών. Επιμένει ότι επιλογή του Υπουργείου είναι οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων χωρίς καμία παρακράτηση να αφορούν αποκλειστικά σε νεοεισερχόμενους στη γεωργία και νέους αγρότες μέχρι και 40 ετών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη ένταξή τους με αντιστοιχία επιλέξιμης γης και δικαιωμάτων και να ενισχυθούν οι διαρθρωτικές καλλιέργειες υπέρ εκείνων που θα συνεχίσουν την παραγωγή. Οι αγρότες δηλαδή που είναι ελάχιστα πάνω από 40 ετών, δεν θα παράγουν για την επόμενη εικοσαετία;

Παράλληλα, η Υπουργός εξηγεί ότι με αυτό το σκεπτικό και επειδή στον Καν. (ΕΚ) 73/2009 δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία εθνικού αποθέματος από γραμμική μείωση των δικαιωμάτων, υιοθετήθηκαν για τους υπόλοιπους γεωργούς οι συγκεκριμένες παρακρατήσεις. Επιπλέον, στόχο αποτελεί η αποφυγή φαινόμενων υπεραξίας δικαιωμάτων χωρίς γη, το «εμπόριο» δικαιωμάτων καθώς και η προστασία των αγοραστών. Η αγορά δικαιωμάτων χωρίς γη την παρούσα στιγμή ενδέχεται να τους ζημιώσει διπλά διότι ενδέχεται να αποκτήσουν «ακριβά δικαιώματα» και θα έχουν προβλήματα ενεργοποίησης σε 2-3 χρόνια, λόγω του σοβαρού ενδεχόμενου μετάβασης στο περιφερειακό ή το μικτό περιφερειακό μοντέλο, όπου τα δικαιώματα θα κατανέμονται με βάση τις συνολικές επιλέξιμες εκτάσεις που λαμβάνουν ενισχύσεις σε μια περιφέρεια. Προαναγγέλλει δηλαδή η Υπουργός την μετάβαση αυτή και φροντίζει για την «προστασία των αγοραστών», ενώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν μόνο συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων;

Τέλος, για το ζήτημα των μεταβιβάσεων δικαιωμάτων με γη για αγροτεμάχια που δεν έχουν πλήρως ψηφιοποιηθεί, προκαλώντας πρόβλημα στην πληρωμή δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, στην απάντησή της η Υπουργός περιορίστηκε να αναφερθεί στη διαδικασία που έχει εφαρμόσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή στη χώρα μας του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) το 2009.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης της κυρίας Μπατζελή:

«Η εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων που προκύπτουν από τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 είναι απαραίτητη, ενώ, ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα της προσαρμογής της ελληνικής γεωργίας στα νέα δεδομένα. Οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση ενός δυναμικού αναπτυξιακού γεωργικού μοντέλου. Ουσιαστικά, ολόκληρη η περίοδος από σήμερα μέχρι το 2013 θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως μεταβατική περίοδος για την προετοιμασία των ελλήνων γεωργών και της ελληνικής γεωργίας, ενόψει νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αλλά και εθνική γεωργία. Η εφαρμογή του Κανονισμού περιλαμβάνει μια σειρά από μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν για καλύτερη προετοιμασία ενόψει της αναθεώρησης της ΚΑΠ το 2013.

Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2003 είχε ως κεντρικό θέμα την αποσύνδεση της παραγωγής από τις ενισχύσεις στη βάση ενός ιστορικού μοντέλου Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης, κεντρικό σημείο του οποίου αποτελούσαν οι γεωργοί και τα δικαιώματα τους. Οι ανάγκες, όμως, της ελληνικής γεωργίας δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μονοσήμαντα από αυτή την πρακτική. Για να υπάρξει μέλλον και καινοτομία στην ελληνική αγροτική οικονομία, πρέπει να ευνοείται η είσοδος των νέων γεωργών στη γεωργία και, επίσης, να ευνοηθούν οι επενδύσεις στη γεωργία. Στοιχεία απαραίτητα για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού γεωργικού δυναμικού.

Η στρατηγική επιλογή για μια «Παραγωγική γεωργία προϊόντων ποιότητας με σεβασμό στο περιβάλλον», πρέπει να εξυπηρετηθεί και μέσα από τη σωστή διαχείριση των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης.

Επιλογή είναι η ενίσχυση της εισόδου νέων γεωργών και η περαιτέρω ενίσχυση των νέων μέχρι και 40 ετών που ασχολούνται ήδη με τη γεωργία.

Σε συνδυασμό με την πολιτική διαχείρισης της αγροτικής γης που θα εφαρμοστεί, επιδιώκεται η σταδιακή και ολοκληρωμένη ένταξη νέων γεωργών, όπου θα έχουν αντιστοιχία μεταξύ επιλέξιμης γης και δικαιωμάτων.

Για το λόγο αυτό, έχοντας τους σημερινούς τρόπους που προβλέπονται   από   την   κοινοτική   νομοθεσία, οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων σε  νεοεισερχόμενους  στη  γεωργία  και  σε  νέους αγρότες μέχρι και 40 ετών, θα γίνονται χωρίς καμία παρακράτηση.

Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθούν οι διαρθρωτικές ενέργειες υπέρ εκείνων που θα συνεχίσουν την παραγωγή, όπου, όμως, μέχρι σήμερα το υφιστάμενο σύστημα ενισχύσεων δεν τους διευκολύνει στην απόκτηση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.

Με το ίδιο σκεπτικό και λόγω της απουσίας στον Καν. (ΕΚ) 73/2009 πρόβλεψης για τη δημιουργία εθνικού αποθέματος από γραμμική μείωση των δικαιωμάτων, υιοθετήθηκαν οι παρακρατήσεις 5 και 10 % για μεταβιβάσεις δικαιωμάτων με γη και 30% για τις μεταβιβάσεις χωρίς γη για τους υπόλοιπους γεωργούς.

Στόχος είναι να διευκολυνθούν εκείνοι που στοχεύουν σε παραγωγικές επενδύσεις στη γεωργία και να αποφευχθούν φαινόμενα υπεραξίας δικαιωμάτων χωρίς γη, επιβαρύνοντας το κόστος της παραγωγής, αλλά και το «εμπόριο» δικαιωμάτων. Άλλωστε, αναμένεται στα αμέσως επόμενα χρόνια να υπάρξει αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος.

Η νέα απόφαση για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων έρχεται να προσαρμόσει το καθεστώς των ιστορικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που εφαρμόζεται στη χώρα μας στο νέο πλαίσιο του Health Check (Νοέμβριος του 2008), με βάση το οποίο υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο μετάβασης σε ένα διαφορετικό μοντέλο δικαιωμάτων από το σημερινό, δηλαδή το περιφερειακό ή το μικτό περιφερειακό. Με αφετηρία αυτό το μοντέλο, τα δικαιώματα θα κατανέμονται με βάση τις συνολικές επιλέξιμες εκτάσεις που έλαβαν ενισχύσεις σε μία περιφέρεια.

Αυτή τη στιγμή, εάν γίνουν μαζικές μεταβιβάσεις δικαιωμάτων χωρίς την αντίστοιχη γη, οι αγοραστές ενδέχεται να εμφανιστούν διπλά ζημιωμένοι, αφού θα αποκτήσουν «ακριβά δικαιώματα» για μικρό χρονικό διάστημα, ενώ σε 2-3 χρόνια θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα ενεργοποίησης, αφού οι ιδιοκτήτες της γης θα μπορούν να νοικιάζουν σε άλλους τη γη ή να νοικιάζουν ή να αγοράζουν από άλλους δικαιώματα.

Επομένως, ανεξάρτητα από το πώς γίνονταν μέχρι σήμερα οι μεταβιβάσεις, πρόνοια της απόφασης αποτελεί η προστασία των αγοραστών, η τροφοδότηση του εθνικού αποθέματος και η αποφυγή δημιουργίας επιπλέον αντιπαραγωγικού κόστους από την «αγορά των δικαιωμάτων στους γεωργούς». Επίσης, αποφεύγεται η δημιουργία δυσανάλογου κέρδους από δικαιούχους δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος που μπορούν, πλέον, να τα μεταβιβάσουν, ενώ η αρχική πρόβλεψη του κανονισμού ήταν να τα κρατήσουν για 5 τουλάχιστον χρόνια.

Οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων με γη βασίζονται στην επιλέξιμη γη που συνοδεύει τα δικαιώματα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη εφαρμόσει διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) το 2009 στη χώρα μας.»
Read more...

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν.Δ. ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ κ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

-_

Κυρίες και κύριοι,

Εκ μέρους του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά χαιρετίζω το συνέδριό σας ευχόμενος την επιτυχία των εργασιών του.

Οι διεργασίες των πολιτικών κομμάτων αντιμετωπίζονται πλέον από την κοινωνία κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα.

Οι οδυνηρές εξελίξεις που δρομολογήθηκαν για τη χώρα, μετά τις εθνικές εκλογές, δίνουν μια διαφορετική διάσταση στα πολιτικά γεγονότα.

Η εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, η παρατεταμένη απειλή της χρεοκοπίας, οι κυβερνητικές αντιφάσεις και οι παλινωδίες των τελευταίων μηνών και κυρίως η σκληρή αλήθεια της κηδεμονίας της τρόικας έχουν δημιουργήσει μια άλλη πραγματικότητα.

Η αρνητική ψυχολογία έχει απλωθεί στην ελληνική κοινωνία, καθώς η ύφεση βαθαίνει, η ανεργία εκτινάσσεται, η κοινωνική συνοχή απειλείται και δυστυχώς δεν διαφαίνεται «φως στο τούνελ».

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων αλλά και των προσδοκιών των λαών της Ευρώπης. Η διακηρυγμένη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών–μελών έμεινε κενό γράμμα για πολλούς μήνες με αποτέλεσμα εκτός των άλλων την ενδυνάμωση των φωνών του ευρωσκεπτικισμού στη χώρα μας αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη.

Παράλληλα, το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζει στο σύνολό του μια αναμφίβολα γενικευμένη απαξίωση από την κοινωνία, για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση εδώ και δεκαετίες.

Συμπτώματα που παραπέμπουν ίσως και στο τέλος του μεταπολιτευτικού κύκλου.

Οι ευθύνες για τα σημερινά αδιέξοδα, τα σκάνδαλα αλλά και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα της σκανδαλολογίας εύλογα τροφοδοτούν τη λαϊκή οργή.

Οργή, η οποία στρέφεται κατά δικαίων και αδίκων, με τη συμβολή και της αμετροέπειας ορισμένων μέσων ενημέρωσης, που πλειοδοτούν σε λαϊκισμό.

Τα πολιτικά κόμματα σε αυτή τη νέα, πρωτόγνωρη οπωσδήποτε κατάσταση, είναι υποχρεωμένα να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών.

Πρέπει να αποδείξουν έμπρακτα ότι μπορούν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Να μην επιτρέψουν να εμπεδωθεί η αποξένωση του πολίτη με την πολιτική, που ανοίγει επικίνδυνα μονοπάτια αντιδημοκρατικών επιλογών.

Και αν σήμερα δεν υπάρχουν συνταγματάρχες, υπάρχουν όμως εξωθεσμικοί παράγοντες που θέλουν να υπαγορεύουν πολιτική.

Γι’ αυτόν επιπλέον τον λόγο η κρίση πρέπει να λειτουργήσει άμεσα ως καθαρτήριο πυρ για την πολιτική ζωή του τόπου ώστε να μπούμε στη νέα μεταπολίτευση από πιο στέρεα αφετηρία.

Ασφαλώς, κάθε κόμμα οφείλει να προχωρήσει σε λύσεις κάθαρσης όπου αποδεδειγμένα υπάρχει ζήτημα διαφθοράς.

Όμως ο πολιτικός κόσμος και ως σύνολο οφείλει να πάρει πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Αναμφισβήτητα ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Όπως, όμως, δήλωσε και ο Αντώνης Σαμαράς, μετά τις συναντήσεις που είχε με τους ηγέτες των κομμάτων της Αριστεράς, διαφωνία δεν πρέπει να σημαίνει αποξένωση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.

Ανεξάρτητα, επομένως, από τις διαφορές, είμαστε υποχρεωμένοι να διαμορφώσουμε μια κοινή γραμμή πλεύσης σε κομβικά ζητήματα της πολιτικής ζωής.

Επιβάλλεται με θεσμικές αλλαγές, για τις οποίες θα συμφωνήσουμε όλοι, να δημιουργήσουμε περιβάλλον διαφάνειας στον πολιτικό βίο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον πολίτη.

Για παράδειγμα η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, η αλλαγή του νόμου για τη βουλευτική ασυλία και ο ουσιαστικός έλεγχος του πόθεν έσχες θα αποτρέψουν φαινόμενα ατιμωρησίας πολιτικών που δημιουργούν μια βαριά ατμόσφαιρα για τον πολιτικό κόσμο.

Μπορούμε να συμφωνήσουμε στην άμεση αλλαγή του εκλογικού νόμου με τη δημιουργία μικρότερων εκλογικών περιφερειών, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των τεράστιων εκλογικών δαπανών που πολλές φορές οδηγούν πολιτικούς σε δουλείες σε οικονομικά συμφέροντα.

Οι κοινές αυτές πρωτοβουλίες όλων των πολιτικών δυνάμεων θα είναι μια απάντηση στις χρόνιες παθογένειες που ταλανίζουν το πολιτικό σύστημα και στέκουν ως τροχοπέδη στην προσπάθεια για την ανάκτηση της αξιοπιστίας της πολιτικής.

Αλλά ακόμη και σε ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας μπορούμε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε.

Να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας σε φαινόμενα ανεξέλεγκτης βίας, με όποια δικαιολογητική βάση και εάν αυτά εμφανίζονται γιατί ουσιαστικά διέπονται από ολοκληρωτικές λογικές.

Με σεβασμό στο δικαίωμα της διαμαρτυρίας έχουμε χρέος να περιφρουρήσουμε την καθημερινότητα του μέσου πολίτη από αντικοινωνικές συμπεριφορές που περιορίζουν την ελευθερία του, εμποδίζουν αυθαίρετα την επαγγελματική του δραστηριότητα, καταστρέφουν την περιουσία του ή βάζουν σε κίνδυνο και αυτή ακόμη τη ζωή του.

Επίσης δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επικρατήσουν διχαστικές λογικές μεταξύ διαφόρων κοινωνικών ομάδων που θα πλήξουν την κοινωνική συνοχή: ιδιωτικών εναντίον δημοσίων υπαλλήλων, ή κατοίκων της πόλης εναντίον αγροτών κ.ο.κ.

Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή συνεννόηση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις με γνώμονα το συμφέρον της χώρας και θα αφουγκράζεται με ενδιαφέρον τους προβληματισμούς που διατυπώνονται.

Το κόμμα μας, όπως γνωρίζετε, βρίσκεται επίσης σε προσυνεδριακό διάλογο που θα κορυφωθεί στο 8ο τακτικό μας συνέδριο στο τέλος αυτού του μήνα. Μια διαδικασία που στοχεύει στο άνοιγμα στην κοινωνία, στον εμπλουτισμό των θέσεών μας και στην ανανέωση του στελεχιακού μας δυναμικού.

Πιστεύω ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες των κομμάτων μας θα ωφελήσουν ουσιαστικά τον δημόσιο λόγο και θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια αποκατάστασης της αξιοπιστίας του πολιτικού κόσμου.

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.
Read more...

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ κ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

prosynedrio_maximos

Κύριες και κύριοι, φίλες και φίλοι καλησπέρα. Αρχίζουμε τη συζήτησή μας λίγο καθυστερημένα, αλλά το σκεπτικό ήταν ότι καλό είναι να ολοκληρωθούν τα άλλα πάνελ που βρίσκονταν σε εξέλιξη από το πρωί, έτσι ώστε  όσοι θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή για την ιδεολογία, γιατί θεωρούμε είναι εξαιρετικά σημαντική και ενδιαφέρουσα για όλους.

Στην πορεία της συζήτησης θα έχει τη δυνατότητα να έρθει και ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αντώνης ο Σαμαράς και ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, ο Δημήτρης ο Αβραμόπουλος.

Το θέμα της σημερινής μας συζήτησης είναι «η απάντηση του κοινωνικού φιλελευθερισμού στην κρίση». Γιατί πιστεύουμε ότι η ιδεολογία αποκτά περιεχόμενο όταν γίνεται πολιτική και η πολιτική γίνεται συγκεκριμένη πράξη.

Με βάση τη ρήση του Ρήγα, που επίσης βλέπετε πίσω σας, «όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά», θέλουμε να διεξαχθεί και αυτή η συζήτηση. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον, δηλώνοντας την πρόθεσή τους να κάνουν τοποθετήσεις και παρεμβάσεις και ιδιαίτερα τους πολιτικούς και τους πανεπιστημιακούς, τους ανθρώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, που είναι  σήμερα μαζί μας.

Θα ξεκινήσω, λοιπόν, με τη δική μου εισήγηση και στη συνέχεια θα δοθεί ο λόγος σε όλους.

Κύριες και κύριοι, βιώνουμε αναμφίβολα μια καμπή της σύγχρονης ιστορίας μας, αυτό που καλούμε και ως τέλος του κύκλου της μεταπολίτευσης. Όπως κάθε ανάλογη διαδικασία, έτσι και η παρούσα εκδηλώνεται με την ωδίνη μιας γενικευμένης κρίσης στην οικονομική, κοινωνική και βεβαίως πολιτική σφαίρα. Όμως, διαπιστώνουμε ότι ο Δυτικός Κόσμος, στον οποίο ανήκει ουσιαστικά η Ελλάδα, στο σύνολο του παρουσιάζει σημάδια κόπωσης.

Χαρακτηριστικό σημάδι αυτού είναι και η απογοήτευση των τελευταίων μηνών από την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργήσει με όρους ουσιαστικής αλληλεγγύης, γεγονός που ενισχύει τις δυνάμεις των ευρωσυσκεπτικιστών. Στο ιδεολογικό πεδίο, παρά την έκρηξη της πληροφορίας και της γνώσης, επικρατεί ένα έλλειμμα οράματος, εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη ακραίων απόψεων, που υποδαυλίζει η οικονομική κρίση.

Ποια είναι, λοιπόν, η θέση της Ελλάδας στο σύγχρονο κόσμο; Αναμφισβήτητα, η γεωπολιτική έχει καίρια σημασία  στην κατανόηση του ρόλου μιας χώρας. Και η δική μας θέση εξακολουθεί να αποτελεί  ένα σταυροδρόμι ευρύτερων, πολιτισμικών συσσωματώσεων.

Η κομβική αυτή θέση της Ελλάδας έχει θετικές και αρνητικές συνέπειες. Οι αρνητικές είναι οι πιέσεις που δέχεται ως χώρα των συνόρων. Οι θετικές είναι η δυνατότητα να κερδίζεις από τη συνάντηση αυτή, ακόμη και από τις αντιθέσεις που εκδηλώνονται, αναδεικνύοντας το ρόλο σου. Αυτό αντιλήφθηκε εγκαίρως και ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμανλής, όταν αγωνίστηκε και πέτυχε την ένταξη της χώρας στην τότε ΕΟΚ, με το δόγμα: ανήκομεν εις τη Δύση.

Μετά από δεκαετίες, οι εξελίξεις τον δικαίωσαν πλήρως. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σήμερα, οι γείτονές μας, είτε είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε επιζητούν μετ’ επιτάσεως να ενταχθούν σε αυτή.

Η Νέα Δημοκρατία παρέμενε σταθερά όλο αυτό το διάστημα ένα ευρωπαϊκό κόμμα με ξεκάθαρη στάση για την πολιτική και πολιτισμική θέση της χώρας.

Δεν πρέπει, επίσης, να λησμονούμε και ποια ήταν η ματιά με την οποία η κεντροδεξιά έβλεπε τότε την είσοδό μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Όπως έγραφε και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, μόνο διατηρώντας το σεβασμό της ιστορίας μας, την επίμονη θέληση της εθνικής συνέχειας, μόνο μαθαίνοντας την ελληνικότητά μας, θα γίνουμε αύριο, όχι μόνο απαραίτητοι, αλλά και πολύτιμοι πολίτες της μεγάλης ευρωπαϊκής συμπολιτείας, που τώρα γεννιέται και που οι πιο βαθιές ιδεολογικές της ρίζες βυθίζονται σε χώμα Ελληνικό.

Η γραφή του Τσάτσου είναι, νομίζω, επίκαιρη και σήμερα στην αναζήτηση ενός σύγχρονου, οραματικού και συγχρόνως ρεαλιστικού λόγου. Συνδέεται με τη στροφή της Ευρώπης, την ανάδειξη της ταυτότητας των λαών της. Στροφή που δεν αντιφάσκει στο διεθνοποιημένο περιβάλλον και η οποία επιβραβεύεται από τους πολίτες στη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών.

Το όραμά μας για το αύριο, λοιπόν, πρέπει να απαντήσει σε αυτά τα δύο κρίσιμα αιτήματα του καιρού μας. Ποιος ο ρόλος που καλείται να παίξει η Ελλάδα στις νέες γεωπολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται; Και ποια η ταυτότητα του Ελληνισμού μέσα από το πρίσμα της διαχρονικότητάς του και της απάντησης των προκλήσεων του αύριο;

Αυτή η δημιουργική σχέση του χθες με το αύριο για το δικό μας πολιτισμό είναι στοιχείο επιβίωσης του Έθνους μας. Όπως έξοχα το διατύπωσε και ο Σεφέρης: σβήνοντας κανείς ένα κομμάτι από το παρελθόν, είναι σαν να σβήνει και ένα κομμάτι από το μέλλον, και είναι θλιβερή πια η ζωή που μοιάζει με ακατοίκητο σπίτι.

Το εγχείρημα είναι δυσεπίτευκτο, αλλά προβάλλει ως αναντίρρητη απαίτηση των καιρών.

Το κοινωνικοοικονομικό μοντέλο που δημιούργησε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., τη δεκαετία του ’80, και το οποίο στηρίχθηκε στα δάνεια και στη συνεχή επέκταση του κρατισμού, κατέρρευσε παταγωδώς.

Το ίδιο το ΠΑ.ΣΟ.Κ., όμως, φέρει και την κύρια ευθύνη για το ότι χειρίστηκε με τόσο ερασιτεχνικό και ανεύθυνο τρόπο το πρόβλημα του χρέους που το μετέτρεψε σε κρίση δανεισμού σε λίγους μήνες. Και στη συνέχεια παρέδωσε την χώρα στην Τρόικα με όρους δυσβάστακτους. Με την ύφεση να βαθαίνει, την αγορά να ασφυκτιά, την ανεργία να αυξάνεται και να μην διαφαίνεται αχτίδα αισιοδοξίας.

Η Κυβέρνηση, αντί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης, κινούμενη με έλλειψη κάθε σοβαρού σχεδίου που επιδεινώνεται και από την ανεπάρκεια συντονισμού, εξοντώνει και τις υπάρχουσες νησίδες παραγωγής με μέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα.

Η ψυχολογία της κοινωνίας έχει, χωρίς υπερβολή, καταρρακωθεί. Η αγωνία και η ανασφάλεια για το αύριο έχει κυριεύσει την πλειοψηφία των πολιτών. Οι νέοι, το αύριο της χώρας, βλέπουν τις ελπίδες τους για ένα δημιουργικό μέλλον να εκμηδενίζονται και η μετανάστευση να είναι και πάλι, μετά από δεκαετίες, ο δρόμος διαφυγής.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, στην αναζήτηση ενός νέου οράματος για τη χώρα, που θα κινητοποιήσει το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε προς μία κατεύθυνση, όχι μόνο για την απαραίτητη υπέρβαση της κρίσης αλλά και για την πραγματική ανάπτυξη.

Φίλες και φίλοι, Οι συνθήκες είναι αυτές που αναδεικνύουν τους ηγέτες που  προβλέπουν όσα θα γίνουν και οδηγούν σοφά το λαό, αλλά και τους πολιτικούς σχηματισμούς που καταφέρνουν να εκφράσουν τις ανάγκες της κοινωνίας.

Προαπαιτούμενο της επιτυχίας αυτού του στόχου είναι η ανάδειξη της συνεκτικής ιδεολογικής μας ταυτότητας, του κοινωνικού φιλελευθερισμού, που θα συγκινήσει και θα συστρατεύσει τους πολίτες στην κοινή προσπάθεια.

Χρειάζεται, όμως, να κάνουμε περισσότερο διακριτά τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού φιλελευθερισμού στις σημερινές συνθήκες. Σήμερα, που απειλείται το κοινωνικό κράτος και δοκιμάζεται η κοινωνική συνοχή.

Στον κοινωνικό φιλελευθερισμό, την ιδανική αυτή σύνθεση κοινωνικού και ατομικού, βρίσκεται η χρυσή τομή της επίτευξης των όρων απόκτησης της ατομικής ευτυχίας με τη θετική ερμηνεία της ελευθερίας και της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής.

Ως φιλελευθερισμός στοχεύει στη διαμόρφωση του ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αυτό συνεπάγεται την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων και την ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Η αλλαγή του  παραγωγικού μοντέλου, που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, σκοπεύει να δημιουργήσει ανάπτυξη που θα εδράζεται στην πραγματική οικονομία. Η υπέρβαση του παρασιτισμού με τα δάνεια και του υπερκαταναλωτισμού της μεταπολίτευσης είναι στοίχημα για τη χώρα.

Σημαίνει, όμως, ταυτόχρονα και την ανάδειξη ενός άλλου αξιακού προτύπου στο οποίο θα επικρατήσει μία διαφορετική κουλτούρα εργασίας, μακριά από λογικές της ήσσονος προσπάθειας, που το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εγκαθίδρυσε στη δεκαετία του ’80 και τα αποτελέσματά της αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Σημαίνει την εγκατάλειψη του κρατισμού που στρέβλωσε για δεκαετίες την πορεία της χώρας, καθήλωσε την οικονομία και εξέθρεψε τη διαφθορά.

Σημαίνει, επίσης, την επιβράβευση των ικανών σε κάθε τομέα δραστηριότητας και κυρίως στην εκπαίδευση. Στην απεμπλοκή από την ισοπεδωτική αντιμετώπιση των ανθρώπων στο όνομα της δήθεν ισότητας που καταλήγει στην επικράτηση της μετριότητας.

Σημαίνει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου όπου, ούτε τα δικαιώματά του καταπατούνται, ούτε επιβάλλεται με τη μάσκα του πολιτικού ορθού η μία άποψη, βάζοντας έτσι τον ολοκληρωτισμό από το παράθυρο.

Ως κοινωνικός, ο φιλελευθερισμός παραπέμπει στη διαφύλαξη της μεγάλης κατάκτησης του κοινωνικού κράτους. Λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας των πολιτών, ιδιαίτερα των αδύναμων, των ευπαθών κατηγοριών.

Προφυλάσσει τους πολίτες από τα «αρπακτικά» και δεν επιτρέπει τη μετατροπή της κοινωνίας μας σε ζούγκλα. Οι πρακτικές ακραίων αντιλήψεων που ήθελαν την απόλυτη απόσυρση του κράτους από παροχές κοινωνικής μέριμνας στον πολίτη, εγκαταλείπονται εκεί όπου εφαρμόστηκαν λόγω των εφιαλτικών συνεπειών στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Χαρακτηριστικό το νομοσχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα για τη μεταρρύθμιση στην Υγεία.

Κοινωνικός φιλελευθερισμός, επομένως, σημαίνει αυτό που είπε με 4 λέξεις ο Αντώνης Σαμαράς: ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα, ανταγωνιστικότητα.

Βασική μας κοινωνική αναφορά είναι η μεσαία τάξη. Ο κεντρικός πυλώνας της κοινωνίας της οποίας φυσικός εκπρόσωπος είναι η Νέα Δημοκρατία.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ιδεολογία μας είναι το όχημα για να εισέλθουμε στη νέα μεταπολίτευση, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για μία νέα ελπιδοφόρα αφετηρία για τη χώρα.

Οι νεφελώδεις ή οπισθοδρομικές πολιτικές της κεντροαριστεράς και της αριστεράς δεν συνιστούν λύσεις για τα αδιέξοδα της ελληνικής κοινωνίας.

Έχουμε απέναντί μας, όμως, δύο εμπόδια. Το ένα είναι η επί χρόνια ηγεμονία της κεντροαριστεράς. Και το άλλο η παραίτηση της φιλελεύθερης παράταξης από τη διεκδίκηση του διακριτού ιδεολογικού της στίγματος.

Και εδώ αντιμετωπίζουμε την παραδοξότητα επί δεκαετίες να επικρατούν οι ιδέες μας -για παράδειγμα αναφέρω τη δικαίωση της Ευρωπαϊκής επιλογής του Καραμανλή για την ένταξη της χώρας στην τότε ΕΟΚ, την κατάρρευση των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης- και εμείς να διστάζουμε να τις αναδεικνύουμε.

Το αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς φάνηκε στην ασυγχώρητη διστακτικότητα στην εφαρμογή της πολιτικής που πρεσβεύουμε.

Δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία αυτοαφοπλίστηκε αντί να ακολουθήσει μία δυναμική μεταρρυθμιστική πολιτική. Όπως εύστοχα έχει ειπωθεί: μιμηθήκαμε την κεντροαριστερά τη στιγμή ακριβώς που οι Ευρωπαίοι κεντροαριστεροί πάσχιζαν να αντιγράψουν την κεντροδεξιά.

Πλέον, όμως, η πραγματικότητα μας ξεπερνά. Ο ιδιόμορφος σοσιαλιστικός νεοφιλελευθερισμός της παρούσας διακυβέρνησης επιτείνει το περιβάλλον της ιδεολογικής σύγχυσης.

Η Νέα Δημοκρατία δεν επιτρέπεται να αργοπορήσει. Για αυτό και με λόγο σαφή και υπεύθυνο διατυπώνει το όραμά της για το ξεπέρασμα της κρίσης και για το αύριο της Ελλάδας. Είναι ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας και κυρίως στις γενιές που έρχονται.

Κυρίες και κύριοι,

Όπως έγραψε ο διαπρεπής Έλληνας διανοούμενος και πολιτικός που πρόσφερε πολλά στην κεντροδεξιά και στην πατρίδα μας, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, στο μνημειώδες έργο του «Ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος», στην ιστορία δεν δρα μονάχα ο νόμος της φθοράς, αλλά και ο νόμος της αιώνιας νεότητας. Και οι ιδέες φτάνει να αγαπήθηκαν αληθινά και να μην ήταν μονάχα προσχήματα, είναι αιώνια νέες.

Ας κρατήσουμε, λοιπόν, αντί άλλης προτροπής αυτό το λόγο αισιοδοξίας και ανάτασης. Γιατί είναι αυτό που χρειαζόμαστε σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που αναζητούμε τα πνευματικά αναστήματα για να μας δείξουν τον δρόμο της ελπίδας.

Σας ευχαριστώ.
Read more...

ΣΤΟ ΜΥΣΤΡΑ Ο ΜΑΞΙΜΟΣ

palaiologeiaΟ Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης  κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος θα εκπροσωπήσει την αξιωματική αντιπολίτευση στα «Παλαιολόγεια 2010», τις εκδηλώσεις μνήμης για τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και την Άλωση της Πόλης στις 29 Μαΐου του 1453 από τους Οθωμανούς Τούρκου, που διοργανώνει ο δήμος Μυστρά.
Read more...

ΖΗΤΑ Ο ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Να μην κλείσει η Θυρίδα της ΑΤΕ στους Γόννους

maximos_parliament

Την παρέμβαση της κυβέρνησης προκειμένου να αποτραπεί το λουκέτο στο υποκατάστημα της ΑΤΕ στην περιοχή των Γόννων της Λάρισας ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη βουλή ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Μετά το σάλο που προκλήθηκε από τη σχετική είδηση στην περιοχή και που αποτυπώθηκε και σε δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, ο κ. Χαρακόπουλος κατέθεσε ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην ερώτησή του ο Θεσσαλός πολιτικός σημειώνει τα εξής: «Η λειτουργία υποκαταστημάτων τραπεζών στην επαρχία προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στις τοπικές κοινωνίες της χώρας μας. Στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας (ΑΤΕ), με μεγάλο κύκλο εργασιών (δανείων και κοινοτικών επιχορηγήσεων, καταθέσεων, αλλά και χορηγήσεων με τη μορφή καταβολής μισθών και συντάξεων) εξυπηρετεί τις τραπεζικές συναλλαγές χιλιάδων οικογενειών αγροτών.

Υπό αυτή τη λογική, τερματικό της ΑΤΕ λειτουργεί επί χρόνια στους Γόννους της Λάρισας, εξυπηρετώντας και κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Το εν λόγω τερματικό της τράπεζας λειτουργεί μέσα στο χώρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γόννων, με υπάλληλο του συνεταιρισμού. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, η εγγύτητα της πρόσβασης και η καλή εξυπηρέτηση των συναλλαγών μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας της ΑΤΕ προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό πελατών από άλλες τράπεζες.

Παρ’ όλ’ αυτά, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, σε ανοιχτή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στους Γόννους, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων της περιοχής και της ΑΤΕ, η τελευταία ανακοίνωσε το κλείσιμο του τερματικού επικαλούμενη την ανάγκη συμμόρφωσης σε οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδας, που αποκλείουν τη λειτουργία των τερματικών της ΑΤΕ με υπαλλήλους συνεταιρισμών. Αντ’ αυτού, η ΑΤΕ πρότεινε ως εναλλακτική λύση την εξυπηρέτηση στον Συνεταιρισμό δύο μόνο φορές την εβδομάδα από υπάλληλό της και την εγκατάσταση μηχανήματος ΑΤΜ.

Οι αρμόδιες δημοτικές αρχές, εκπρόσωποι του συνεταιρισμού, αλλά και οι ίδιοι οι κάτοικοι αντιδρούν στην υιοθέτηση της προτεινόμενης λύσης, αιτούμενοι τη διατήρηση σε ισχύ του παρόντος συστήματος».

Κατόπιν τούτων ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πελάτες του τερματικού της ΑΤΕ της περιοχής είναι κυρίως άνθρωποι ηλικιωμένοι, που αδυνατούν να μετακινούνται σε άλλες περιοχές για να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους, αλλά και να χρησιμοποιήσουν το σύστημα συναλλαγών μέσω ATM, σε τι ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε ώστε να αποτραπεί η παύση λειτουργίας του τερματικού της ΑΤΕ στην περιοχή των Γόννων της Λάρισας;»
Read more...

ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Προχειρότητα και έλλειψη συντονισμού στην καταγραφή των δημοσίων υπαλλήλων - Αγνοείται ο αριθμός τους…

maximos

Έλλειψη συντονισμού στην καταγραφή του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αλλά και προχειρότητα στην συγκεκριμένη διαδικασία καταλογίζει με δήλωσή του ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Συγκεκριμένα ο κ. Χαρακόπουλος με  ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσε στη Βουλή, ζητούσε στοιχεία για τον αριθμό των υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα για τα έτη 1981, 1990, 1994, 2004 και 2010.

Αρχικά εστάλησαν τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών από τα παρελθόντα έτη και μια εκτίμηση για τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων για τον Ιούνιο του 2009, που τους υπολόγιζε περίπου στους 690.000. Σχετικά με το 2010, ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλλιος απάντησε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, καθώς «η ετήσια απογραφή βρίσκεται στη φάση υποβολής στοιχείων από τους φορείς».

Το παράδοξο είναι, όπως επισημαίνει ο βουλευτής Λαρίσης, ότι στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο  του απέστειλε νέα συμπληρωματικά στοιχεία για τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στους ΟΤΑ. Αυτά, όμως, είναι τελείως αποσπασματικά, καθώς βασίζονται στις απευθείας απαντήσεις μερικών ΟΤΑ, κυρίως μέσω fax, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να έχουν τύχει καμίας επεξεργασίας πριν αποσταλούν στον κ. Χαρακόπουλο.

Βάσει αυτών, μάλιστα, προκύπτει ότι ορισμένοι μόνο ΟΤΑ, κυρίως Δήμοι, έχουν απαντήσει στο σχετικό ερώτημα και οι περισσότεροι όχι για όλα τα έτη. Επιπλέον, κάποιοι ενημέρωσαν ότι δεν ήταν δυνατή η ανεύρεση και αποστολή των στοιχείων, ενώ πολλοί δεν μπήκαν καν στον κόπο να δώσουν κάποια απάντηση!

Ο Θεσσαλός πολιτικός αναφέρει στη δήλωσή του ότι «Δεν είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε μια συνολική εκτίμηση βάσει των δοθέντων στοιχείων. Είναι απαράδεκτο κάποιοι ΟΤΑ να μην ανταποκρίνονται, κάποιοι πάλι να δηλώνουν ότι δεν έχουν στοιχεία και το Υπουργείο Εσωτερικών να μην παρεμβαίνει άμεσα για την αποστολή των στοιχείων. Η εικόνα που δίνει έτσι η αρμόδια ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ότι αδυνατεί να συντονίσει, με τον τρόπο που ενδείκνυται, τη διαδικασία καταγραφής του αριθμού των υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων.»

Και καταλήγει τονίζοντας ότι όλα αυτά συμβαίνουν «τη στιγμή που οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν βρεθεί στο στόχαστρο του ΔΝΤ και απειλούνται με δραστική μείωση των αποδοχών τους ή ακόμη και των θέσεών τους».

Read more...

ΖΗΤΑ Ο ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Να χρηματοδοτηθεί η Νομαρχία για αποκατάσταση του οδικού δικτύου - Μεγάλες οι ζημιές λόγω Τεμπών

maximos

Στο αίτημα χρηματοδότησης της Νομαρχίας Λάρισας για αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου του Νομού που χρησιμοποιήθηκε ως εναλλακτικό της διαδρομής Λάρισας-Θεσσαλονίκης, λόγω του κλεισίματος των Τεμπών, συνηγορεί με αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή και απευθύνεται προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ και βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος. Στην αναφορά του ο Θεσσαλός πολιτικός επισημαίνει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η κυβέρνηση να αποκαταστήσει το επιβαρυμένο δίκτυο του Νομού που εξυπηρετούσε επί πέντε μήνες την κυκλοφορία και αναφέρεται λεπτομερώς τα τμήματα στα οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης. Παράλληλα ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό, η πολιτεία να χρηματοδοτήσει τη Νομαρχία Λάρισας για επεμβάσεις σε σημεία του οδικού δικτύου που η ίδια έχει την ευθύνη της αποκατάστασης, δεδομένου ότι η επιβάρυνση των εν λόγω τμημάτων οφείλεται κι αυτή στη χρήση τους ως εναλλακτικού δικτύου.

Στην αναφορά της Νομαρχίας που προσυπογράφει ο κ. Χαρακόπουλος αναφέρονται αναλυτικά τα εξής: «Μετά το άνοιγμα των Τεμπών με την απόδοση στην κυκλοφορία του αυτοκινητοδρόμου, σας υπενθυμίζουμε τις δεσμεύσεις που αναλάβατε στη σύσκεψη που έγινε στη Λάρισα στις 19.12.2009 για αποκατάσταση των τμημάτων του οδικού Δικτύου του Νομού μας, που θα χρησιμοποιούνταν ως εναλλακτικό της διαδρομής Λάρισας-Θεσσαλονίκης τους τελευταίους μήνες.

Μετά από αυτοψίες μηχανικών των Υπηρεσιών της Ν. Α. Λάρισας διαπιστώθηκε ότι τα τμήματα, τα οποία δέχθηκαν μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και στα οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης, είναι τα παρακάτω:

  • Αποκατάσταση - βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Γόννων-Καλλιπεύκης-όρια Ν. Πιερίας: προϋπολογισμός εργασιών 2.800.000,00€.  Χρειάζεται κατά τμήματα βελτίωση της χάραξης και αποκατάσταση-συντήρηση του ασφαλτοτάπητα.
  • Αποκατάσταση βατότητας οδικού τμήματος Ροδιάς-Συκαμινέας: προϋπολογισμός εργασιών 1.000.000,00 €. Επείγει η άρση καταπτώσεων των βράχων, κατά τμήματα βελτίωση της χάραξης και αποκατάσταση-συντήρηση του ασφαλτοτάπητα.

Οι ανωτέρω άξονες χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την κίνηση βαρέων οχημάτων.

•        Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου - Αχίλλειο - Καλαμάκι - Καστρί - οδός Λάρισας-Αγιάς προϋπολογισμός εργασιών 300.000,00 €. Επιβάλλεται η αποκατάσταση-συντήρηση του ασφαλτοτάπητα.

• « Λάρισα - Αγιά - Αγιόκαμπος - Στόμιο - Α/Δ ΠΑΘΕ: προϋπολογισμός εργασιών 18.100.000,00 €, εκ των οποίων περίπου 5.600.000,00 € αφορούν στην αποκατάσταση-συντήρηση του ασφαλτοτάπητα, της ασφάλειας και της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης και τα υπόλοιπα σε τοπικές διαπλατύνσεις του οδοστρώματος με βελτίωση της διατομής, καθορισμό και κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων, κατασκευή πασσαλοτοίχων, κ.λπ.

Ειδικότερα για το τμήμα αυτό είχε αναληφθεί η δέσμευση ότι η αποκατάσταση θα γίνει από την εταιρία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ».

Εκτός των παραπάνω τμημάτων, αρμοδιότητας Νομαρχίας είναι και τα παρακάτω τμήματα των οποίων την αποκατάσταση των ζημιών έχει αναλάβει η ΔΕΣΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας:

  • Εθνική οδός από έξοδο Τυρνάβου-Μεσοχώρι-Γαλανόβρυση Ελασσόνα.
  • Εθνική οδός Ελασσόνας μέχρι τα όρια Ν. Λάρισας – Πιερίας.
  • Τμήμα από Α/Δ ΠΑΘΕ μέχρι Τύρναβο μέσω Γυρτώνης-Μαυρολίθου-Βρυοτόπου και Αμπελώνα.
Με δεδομένη την ολοσχερή οικονομική αδυναμία μας να ανταποκριθούμε στην αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων ασφαλούς κυκλοφορίας του οδικού δικτύου του Νομού, που έχουν ήδη δημιουργηθεί από τις φθορές του ασφαλτικού οδοστρώματος και των ερεισμάτων κατά τη  διάρκεια  της χρήσης του ως εναλλακτικού δικτύου επισημαίνουμε για άλλη μια φορά την ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης της Νομαρχίας μας για όλες τις παραπάνω επεμβάσεις».
Read more...

ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ: Η αναγνώριση της Γενοκτονίας πράξη εξιλέωσης για την Τουρκία

_

Ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά τις εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων στη συνοικία Αβέρωφ έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η εξαφάνιση των Ελλήνων της Ανατολής από τα εδάφη της βίαια μεταλλασσόμενης σε εθνικό κράτος οθωμανικής αυτοκρατορίας αποτέλεσε άλλοτε επίσημη και άλλοτε ανεπίσημη πολιτική της Άγκυρας καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα.

Η Γενοκτονία αποτέλεσε μια συνειδητή επιλογή του καθεστώτος των Νεότουρκων, πολιτική που ακολούθησε πιστά και ο Μουσταφά Κεμάλ, στην προσπάθεια να καταστεί η Τουρκία εθνικό κράτος.

Η πρόσφατη αναγνώριση από το σουηδικό κοινοβούλιο με μια ιστορική απόφαση, της Γενοκτονίας των Ποντίων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων αποδεικνύει ότι η διεθνής κοινότητα παραμένει ευαίσθητη στο θέμα της αναγνώρισης εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που συνέβησαν στο πρόσφατο ή απώτερο παρελθόν.

Εάν η Τουρκία επιθυμεί να έχει ευρωπαϊκό μέλλον οφείλει να συμβιβαστεί με την ιστορία της. Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των χριστιανικών λαών της Ανατολής από την Άγκυρα είναι ουσιαστικά πράξη εξιλέωσης της Τουρκίας».
Read more...

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Χαμηλός ΦΠΑ σε «επιμορφωτικό» πορνογραφικό DVD - Όταν είδη πρώτης ανάγκης έχουν ΦΠΑ 23%

maximosvoulideltiotipou

Τη διακίνηση πορνογραφικών dvd με χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 5%, την ώρα που είδη πρώτης ανάγκης φορολογούνται με τον ανώτερο συντελεστή του 23% καυτηριάζει με ερώτηση που κατέθεσε στη βουλή ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Ο Θεσσαλός πολιτικός ζητεί από τον υπουργό οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου να αναπροσαρμόσει το συντελεστή ΦΠΑ για τα dvd που διακινούνται ως… επιμορφωτικό υλικό, καταστρατηγώντας ουσιαστικά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τις εφημερίδες.

Στην ερώτησή του ο κ. Χαρακόπουλος σημειώνει τα εξής: «Το καθεστώς της διακίνησης και φορολόγησης των dvd στη χώρα μας απασχολεί έντονα την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα με αφορμή την κυκλοφορία στα περίπτερα dvd με πορνογραφικό περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, πορνό dvd διακινούνται σε συσκευασία «επιμορφωτικού» περιοδικού ποικίλης ύλης. Με την σκανδαλώδη αυτή επίφαση, το τελικό προϊόν φορολογείται με τον χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή με 5%. Καταστρατηγείται έτσι με τον πλέον προκλητικό τρόπο το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διακίνηση εντύπων και βιβλίων και το οποίο προβλέπει το  χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. Εν τω μεταξύ, δημοσιεύματα του Τύπου αναφέρουν ότι τα dvd αυτού του είδους  κάνουν ήδη χιλιάδες πωλήσεις.

Όλα αυτά συμβαίνουν μάλιστα τη στιγμή που η κυβέρνηση εφαρμόζει μια σκληρή οικονομική πολιτική σε βάρος των μισθωτών και συνταξιούχων της χώρας και ενώ διατείνεται ότι λαμβάνει εκτεταμένα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Επιπλέον, οι πρόσφατες αποφάσεις για αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 21% και ακολούθως σε 23%, προκαλούν ντόμινο σαρωτικών ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, πλήττοντας περαιτέρω το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή. Είδη πρώτης ανάγκης για κάθε νοικοκυριό, όπως γάλα, λάδι, κρέας θα φορολογούνται πλέον με συντελεστή 11%, ενώ είδη που ο μέσος καταναλωτής χρησιμοποιεί καθημερινά, όπως οδοντόκρεμες, απορρυπαντικά κλπ θα πωλούνται από την 01/07/2010 με συντελεστή ΦΠΑ 23%».

Κατόπιν τούτων, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ρωτά τον αρμόδιο υπουργό: «Σε τι ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου να μη γίνεται κατάχρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, που προβλέπει προνομιακή φορολογική αντιμετώπιση ενημερωτικών εντύπων  και βιβλίων, με την ανεξέλεγκτη διακίνηση dvd πορνογραφικού περιεχομένου;»

Read more...

ΖΗΤΑ Ο ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Εξατομίκευση των ζημιών για τους πληγέντες καλλιεργητές κερασιάς

maximosvoulideltiotipou2

Την άμεση ενεργοποίηση του ΕΛΓΑ Λάρισας για την εξατομίκευση των ζημιών στις καλλιέργειες κερασιάς του δήμου Μελιβοίας ζητά με αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή και απευθύνεται στην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Κατερίνα Μπατζελή ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ και βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Ο Θεσσαλός πολιτικός αναφέρεται στα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στην περιοχή του Δήμου Μελιβοίας και είχαν ως συνέπεια την καταστροφή των ποικιλιών κερασιάς, τόσο των πρώιμων όσο και των όψιμων. Συγκεκριμένα, οι καλλιέργειες κερασιάς της περιοχής επλήγησαν σοβαρά μετά την ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε την 15η Μαΐου και την ανεμοθύελλα που ακολούθησε και συνεχίστηκε έως και την επόμενη ημέρα.

Ο κ. Χαρακόπουλος προσυπογράφοντας τις θέσεις του Δήμου Μελιβοίας υπογραμμίζει πως η παραγωγή κερασιών αποτελεί την μοναδική πηγή εισοδήματος για τους περισσότερους αγρότες του εν λόγω δήμου. Για το λόγο αυτό, ο κ. Χαρακόπουλος τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ Λάρισας οφείλει να προβεί χωρίς καμία καθυστέρηση στην εξατομίκευση των ζημιών, ώστε να μπορέσουν οι παραγωγοί να αντισταθμίσουν το εισόδημά τους.

Στο σχετικό έγγραφο του ενδιαφερόμενου φορέα αναφέρονται αναλυτικά τα εξής: «Από την ισχυρή βροχόπτωση του Σαββάτου 15-5-2010 αλλά και της ανεμοθύελλας που ακολούθησε και η οποία συνεχίστηκε έως και την Κυριακή 16-5-2010 πλήγηκε η καλλιέργεια της κερασιάς. Τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα είχαν ως συνέπεια την καταστροφή τόσο των πρώιμων όσο και όψιμων ποικιλιών κερασιάς. Επειδή η παραγωγή κερασιών για τους περισσότερους αγρότες του Δήμου μας αποτελεί την μοναδική πηγή εισοδήματος, σας παρακαλούμε θερμά να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες (εξατομίκευση των ζημιών) προκειμένου οι παραγωγοί να αντισταθμίσουν το εισόδημά τους. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».
Read more...