Menu
A+ A A-

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΕ ΜΑΞΙΜΟ: «Βοήθεια στο σπίτι» μόνο σε ανήμπορους με άνεργους συγγενείς • Χαρακόπουλος: Τι θα γίνει με τα μοναχικά άτομα;

maximos_

«Με τις νέες ρυθμίσεις καθίσταται σαφές ότι τα μοναχικά άτομα ή τα άτομα που δεν έχουν την «τύχη» να διαθέτουν στον οικογενειακό τους περίγυρο πρόσωπα που να είναι άνεργοι, θα πεταχτούν έξω από το «Βοήθεια στο σπίτι» τονίζει ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης Μάξιμος ΧαρακόπουλοςΛούκας Κατσέλη σε σχετική ερώτησή του. Ο Θεσσαλός πολιτικός θεωρεί «παράλογο σε περίοδο δεινής οικονομικής κρίσης να μένουν αβοήθητοι, με ευθύνη της πολιτείας, ηλικιωμένοι και ΑΜΕΑ, ενώ κινδυνεύουν να χαθούν θέσεις εργασίας ή ακόμη και να καταργηθεί το πρόγραμμα εξ ολοκλήρου». σχολιάζοντας την απάντηση της υπουργού Εργασίας

Στην απάντησή της η κα Κατσέλη επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα χάνει τον αρχικό του προσανατολισμό, καθώς, ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, χρηματοδοτείται πλέον ως υποστηρικτικό μέτρο σε ανέργους ή επαπειλούμενους από ανεργία «προκειμένου με την κατ’ οίκον παροχή βοήθειας στους μη αυτοεξυπηρετούμενους οικείους τους να αποδεσμευτούν από τη φροντίδα τους και να μπορέσουν να επωφεληθούν από άλλα ενεργητικά μέτρα απασχόλησης». Για τη σημαντική αυτή συρρίκνωση του προγράμματος η αρμόδια υπουργός επικαλείται κοινοτικούς περιορισμούς, βάσει των οποίων το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο χρηματοδοτεί δράσεις που αποσκοπούν αποκλειστικά στην προώθηση της απασχόλησης και όχι προνοιακές δράσεις.

Υποστηρίζει όμως ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έχει εξασφαλιστεί η κάλυψη από εθνικούς πόρους του κόστους παροχής υπηρεσιών σε εξυπηρετούμενους που τυχόν δεν θα καλυφθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος για το 2011, καθώς και η κάλυψη των ίδιων των δομών για τους πρώτους μήνες του 2012.

Την ίδια ώρα, η αρμόδια υπουργός καλεί τους φορείς υλοποίησης (κυρίως επιχειρήσεις της Αυτοδιοίκησης) «να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξεύρουν τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εξυπηρετούμενων οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που θεσπίζει το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της συγχρηματοδότησης», κρούοντας ουσιαστικά τον κώδωνα του κινδύνου για μη χρηματοδότηση του μισθοδοτικού κόστους των εργαζομένων στο πρόγραμμα για το 2011 όσο και για μη εξοικονόμηση εθνικών πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε περίπτωση χαμηλής απορροφητικότητας λόγω έλλειψης «εξυπηρετουμένων».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης της Υπουργού Εργασίας:

«Κατόπιν διαπραγματεύσεων σε επίπεδο αφενός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αφετέρου αρμόδιου Επιτρόπου καθώς και μετά από αλλεπάλληλες τεχνικές συναντήσεις με στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτεύχθηκε μετά από δύο έτη διακοπής και ως εκ τούτου επιβάρυνσης των εθνικών πόρων, η εκ νέου συγχρηματοδότηση των δράσεων κατ' οίκον βοήθειας (Βοήθεια στο Σπίτι, Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, βασισμένη στην τεκμηρίωση της ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων. Η συγχρηματοδότηση αυτή επιτεύχθηκε και διασφαλίστηκε για το τρέχον έτος 2011 και υπό τον όρο της διαμόρφωσης ενός νέου βιώσιμου συστήματος για το έτος 2012. Με βάση τα παραπάνω, εκπονήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προγράμματος, που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση με το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και η προκήρυξη που δημοσιοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2011. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος-άνεργοι ή επαπειλούμενοι οικείοι θα λάβουν τίτλο δικαιώματος (voucher) ύψους 2.000 ευρώ. Με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς προβλέπεται ότι η προκαταβολή προς τις δομές, έναντι του αριθμού επιλέξιμων εξυπηρετούμενων, θα καταβληθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, κατόπιν σχετικής συνεργασίας με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έχει εξασφαλιστεί η κάλυψη για το 2011 από εθνικούς πόρους του κόστους παροχής υπηρεσιών σε εξυπηρετούμενους που τυχόν δεν θα καλυφθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, καθώς και η κάλυψη των ίδιων των δομών για τους πρώτους μήνες του 2012.

Στο σημείο αυτό παρέχουμε διασαφηνίσεις για την κάλυψη από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος: Η αποκλειστική ενίσχυση της απασχόλησης αποτελεί υποχρεωτικό όρο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της συγχρηματοδότησης των Προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δεδομένου ότι το εν λόγω διαρθρωτικό Ταμείο, βάσει των σχετικών ευρωπαϊκών Κανονισμών, χορηγεί τις ενισχύσεις του μόνο σε δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης και δεν χρηματοδοτεί προνοιακές δράσεις.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» χρηματοδοτείται λοιπόν ως υποστηρικτικό μέτρο σε ανέργους ή επαπειλούμενους από ανεργία προκειμένου με την κατ' οίκον παροχή βοήθειας στους μη αυτοεξυπηρετούμενους οικείους τους να αποδεσμευτούν από την φροντίδα τους και να μπορέσουν να επωφεληθούν από άλλα ενεργητικά μέτρα απασχόλησης (συμβουλευτική, κατάρτιση, προώθηση στην απασχόληση). Λόγω των συγκεκριμένων κοινοτικών περιορισμών δεν προβλέπονται ως «επιλέξιμες» για πληρωμή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο οι περιπτώσεις παροχής των υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα (εξυπηρετούμενους) που δεν πληρούν την προαναφερθείσα βασική προϋπόθεση (π.χ. τα μοναχικά άτομα ή τα άτομα που στον οικογενειακό τους περίγυρο δεν υπάρχουν πρόσωπα-ωφελούμενοι που να είναι άνεργοι ή επαπειλούμενοι από ανεργία και να συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης). Στο πλαίσιο αυτό και προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης της βιωσιμότητας των Μονάδων κρίνεται απαραίτητο, οι φορείς υλοποίησης (δομές), οι οποίοι στην πλειονότητα τους είναι επιχειρήσεις της Αυτοδιοίκησης α) να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα βάση της προκήρυξης, (β) να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξεύρουν τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εξυπηρετουμένων οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που θεσπίζει το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της συγχρηματοδότησης και γ) οι ωφελούμενοι οικείοι τους θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη σχετική πρόσκληση, που έχει ήδη αναρτήσει η ΕΕΤΑΑ ως δικαιούχος έργου. Η ένταξη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εξυπηρετουμένων στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της πράξης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την κάλυψη του μισθοδοτικού κόστους των εργαζομένων για το 2011 όσο και για την εξοικονόμηση εθνικών πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τέλος επισημαίνουμε, ότι η εκπόνηση ενός βιώσιμου συστήματος για τα Προγράμματα αυτά από το έτος 2012 και μετά αποτελεί βασικό όρο συγχρηματοδότησης, στα πλαίσια της συμφωνίας με την Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό εκπονείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μελέτη προσδιορισμού εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης/βιωσιμότητας του προγράμματος, τα συμπεράσματα της οποίας θα κοινοποιηθούν πολύ σύντομα για διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Read more...

ΖΗΤΑ Ο ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Να αποζημιωθούν οι παραγωγοί των Τεμπών • Ζημιές σε αμύγδαλα και βερίκοκα

maximos_nd

Στο αίτημα του δήμου Τεμπών για αποζημίωση των παραγωγών αμυγδάλων και βερίκοκου μέσω του μηχανισμού του ΕΛΓΑ ή των ΠΣΕΑ συνηγορεί με αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή και απευθύνεται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Στην αναφορά του ο Θεσσαλός πολιτικός αναφέρεται στην έκταση των ζημιών των παραγωγών εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή τον Δεκέμβριο του 2010 και το Μάρτιο του 2011, ζημιές που άγγιξαν ακόμη και το 90%. Το στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισήμανε τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις για το σύνολο της τοπικής οικονομίας, ζητώντας άμεση στήριξη των παραγωγών μέσω των προβλεπομένων διαδικασιών.

Read more...

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Εκ νεότητός μου - ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ek_neotitos_mouΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι εκδόσεις της Εστίας και το βιβλιοπωλείο Ιανός σας προσκαλούν
στην παρουσίαση της συλλογής διηγημάτων του Μάξιμου Χαρακόπουλου

ΕΚ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΜΟΥ

την Πέμπτη 12 Μαΐου 2011, στις 6:00' το απόγευμα, στο Βιβλιοπωλείο Ιανός (Σταδίου 24, Αθήνα. Τηλ.: 210 321 7917).


Ομιλητές:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ
Αναπληρωτής διευθυντής της εφημερίδας Το Βήμα

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Β' Αθηνών, πρώην Υπουργός

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού

και ο συγγραφέας του βιβλίου

Αποσπάσματα από το κείμενο θα διαβάσει ο ηθοποιός
Νίκος Χύτας

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ:
Στις μικρές αυτές ιστορίες που διατρέχουν πάνω από μισό αιώνα, από το μεσοπόλεμο μέχρι τη δεκαετία του ΄90, σκοντάφτει κανείς σε ανθρώπινα πάθη και δοκιμασίες της ζωής, έρωτες και απογοητεύσεις, πόνο αλλά και ελπίδα που, μαζί με την πίστη, κρατά εντέλει όρθιους τους ανθρώπους στα πόδια τους.
Η προσφυγιά, οι στερήσεις, το ασφυκτικά συντηρητικό περιβάλλον της ελληνικής επαρχίας εκείνων των χρόνων διαμορφώνουν τους χαρακτήρες των πρωταγωνιστών που παλεύουν με τα καμώματα της μοίρας, σε μια εποχή που οι άνθρωποι ήταν ολιγαρκείς και οι αρχές που κανοναρχούσαν τη ζωή τους δύσκολα επιδέχονταν αμφισβήτηση.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ:
Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι βουλευτής Λαρίσης, δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής. Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1968. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Το 1991 έγινε δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κωνσταντινουπόλεως. Τον Ιούνιο του 2003 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι συγγραφέας των βιβλίων: Ρωμιοί της Καππαδοκίας (ιστορική μελέτη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003), Ενθύμιον Πανηγύρεως (λαογραφική μελέτη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006) και Δείγματα Γραφής (μελέτη, Μεταίχμιο, Αθήνα 2007). Η μελέτη του: «Το ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας του 1930. Η Προσφυγική Αντίδραση» δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Γεωστρατηγική του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων (τεύχη 15-16). Χρονογραφήματα και διηγήματά του έχουν δημοσιευθεί στον αθηναϊκό και τον περιφερειακό Τύπο.

prosklisi

Read more...

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΣ ΥΦ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Η κυβέρνηση «νίπτει τας χείρας της» για τη βία στα γήπεδα • Εικόνες ντροπής εκθέτουν διεθνώς τη χώρα

maximosvoulideltiotipou

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ανικανότητα αντιμετώπισης των φαινομένων βίας στα γήπεδα με αφορμή το τελευταίο κρούσμα στον τελικό κυπέλλου άσκησε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος στη διάρκεια της συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τους Μεσογειακούς Αγώνες.

Ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βουλευτής Λαρίσης απευθυνόμενος στον παριστάμενο υφυπουργό Πολιτισμού κ. Νικητιάδη είπε τα εξής: «Δεν είμαι φανατικός φίλαθλος ούτε ποτέ υποκρίθηκα τον φανατικό φίλαθλο προς άγρα ψήφων. Έχουμε, όμως, όλοι παιδιά και αναρωτιόμαστε σε τι κόσμο θα μεγαλώσουν! Αναφέρομαι στα θλιβερά γεγονότα που έλαβαν χώρα στον τελικό κυπέλου και εξέθεσαν ανεπανόρθωτα την εικόνα της χώρας με τις σκηνές βίας που έκαναν το γύρο του κόσμου.

Έξαρση της εγκληματικότητας, γκετοποίηση ολόκληρων περιοχών της πρωτεύουσας με τη λαθρομετανάστευση και την ατιμώρητη παραβατική συμπεριφορά και τώρα, αναζωπύρωση του χουλιγκανισμού και της βίας στα γήπεδα.

Και εν μέσω αυτών, η κυβέρνηση ως Πόντιος Πιλάτος νίπτει τα χείρας της. Παρακολουθεί το γαϊτανάκι της βίας που εκθέτει τη χώρα και καταρρακώνει το εναπομείναν κύρος της. Για μια ακόμη φορά ακούμε για συσκέψεις και ευχολόγια».

Στην απάντησή του ο κ. Νικητιάδης αρνήθηκε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί ως Πόντιος Πιλάτος και αναφέρθηκε σε μέτρα που αποφασίσθηκαν σε συσκέψεις κυβερνητικών παραγόντων.

Στη δευτερολογία του ο Μάξιμος Χαρακόπουλος επανήλθε στο θέμα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είδα ότι ενοχληθήκατε πολύ από τη φράση που χρησιμοποίησα ότι η Κυβέρνησή σας νίπτει τας χείρας της ως Πόντιος Πιλάτος. Δυστυχώς, όμως, για κακή σας τύχη, κ. υφυπουργέ, κατά τη συζήτηση ανάλογης επερώτησης σ’ αυτή την Αίθουσα πριν από δύο μήνες ήταν νωπά και τότε αντίστοιχα γεγονότα σε έναν άλλο ποδοσφαιρικό αγώνα, του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Από αυτό το βήμα ακούσαμε και πάλι μεγάλα λόγια, ακούσαμε να καυτηριάζουν όλοι τέτοια φαινόμενα, ακούσαμε από την Κυβέρνηση ευχολόγια, την πρόθεσή της να λάβει μέτρα. Πέρασαν δύο μήνες, είχαμε νέα θλιβερά γεγονότα που εκθέτουν τη χώρα. Σήμερα ακούσαμε πάλι από εσάς μέτρα τα οποία αποφασίσατε σε συσκέψεις. Το ζητούμενο είναι να εφαρμοστούν. Αυτό είναι που εξοργίζει, τους πολίτες που βλέπουν ότι τίποτα τελικά δεν γίνεται».
Read more...

ΖΗΤΑ Ο ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Να πληρωθούν ΦΠΑ οι αγρότες των Φαρσάλων • Απλήρωτοι λόγω έλλειψης προσωπικού στη ΔΟΥ

maximosvoulideltiotipou2

Την παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών ώστε να πληρωθούν άμεσα οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος στα Φάρσαλα, οι οποίοι δεν έχουν λάβει την επιστροφή του ΦΠΑ, λόγω ελλείψεων προσωπικού στη ΔΟΥ της περιοχής, ζητά με ερώτησή του στη βουλή ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Στη ερώτησή του, μετά από καταγγελίες αγροτών των Φαρσάλων, ο Θεσσαλός πολιτικός τονίζει τα εξής:

«Οι μεγάλες καθυστερήσεις της Πολιτείας στις πληρωμές και στις αποζημιώσεις των αγροτών εντείνουν το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα εν μέσω της δεινής οικονομικής κρίσης.

Συγκεκριμένα, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος στα Φάρσαλα παραμένουν απλήρωτοι, ενώ δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα από την αρμόδια ΔΟΥ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής του ΦΠΑ. Η ΔΟΥ Φαρσάλων στις εύλογες διαμαρτυρίες των δικαιούχων παραγωγών για τις καθυστερήσεις επικαλείται σοβαρή έλλειψη προσωπικού».

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος θεωρεί την αγανάκτηση των αγροτών του ειδικού καθεστώτος της επαρχίας Φαρσάλων δικαιολογημένη, γι’ αυτό και ρωτά τον αρμόδιο υπουργό:

1.    Τι προτίθεται να πράξει ώστε οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος της επαρχίας Φαρσάλων να πληρωθούν άμεσα την επιστροφή του ΦΠΑ;

2.     Ποια τα οργανικά κενά στη ΔΟΥ Φαρσάλων και τι σκοπεύει να πράξει για την εύρυθμη λειτουργία της και την εξυπηρέτηση των πολιτών;
Read more...

ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΑΞΙΜΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Να μη μπει λουκέτο στο ΙΚΑ Τυρνάβου

maximos_nd

Στο αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Τυρνάβου να μην προχωρήσει η κυβέρνηση στη κατάργηση της υπηρεσίας του ΙΚΑ της πόλης, συνηγορεί με αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή και απευθύνεται προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ και βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Ο Θεσσαλός πολιτικός στην αναφορά του επισημαίνει πως με τις πρακτικές της η κυβέρνηση αντί να δημιουργεί εστίες υπηρεσιών στους δήμους του Καλλικράτη προβαίνει σε καταργήσεις, προκαλώντας οικονομικό μαρασμό στην εμπορική κίνηση των πόλεων και οικονομική αιμορραγία στους πολίτες εξαιτίας των εξόδων μεταβίβασης στη Λάρισα.

Το στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης παράλληλα επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δείξει ευαισθησία σε ζητήματα που αφορούν στον πυρήνα του κοινωνικού κράτους. «Η οικονομική κρίση σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τέτοια υποβάθμιση υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και του ίδιου του δήμου Τυρνάβου», καταλήγει το κείμενο της αναφοράς του κ. Χαρακόπουλου.

Read more...

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΞΙΜΟ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟ: Κινδυνεύουν οι Νεφροπαθείς λόγω… χρεών του υπ. Υγείας

maximosvoulideltiotipou

Για αναλγησία σε βάρος των νεφροπαθών της χώρας εγκαλεί την κυβέρνηση ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος επικαλούμενος δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο της Λάρισας κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή  απευθυνόμενος στους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών.

Στην ερώτησή του, ο Θεσσαλός πολιτικός αναφέρεται σε επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών, με βάση την οποία οι νεφροπαθείς κινδυνεύουν να μην μπορούν να κάνουν αιμοκάθαρση λόγω έλλειψης υλικών τεχνητού νεφρού στα νοσοκομεία.

Η ερώτηση του κ. Χαρακόπουλου έχει ως εξής:

«Χωρίς τέλος είναι η κυβερνητική απαξίωση του τομέα της δημόσιας υγείας. Σε πολλές περιπτώσεις χωρίς γιατρούς και χωρίς φάρμακα λόγω των καθυστερήσεων στην αποπληρωμή γιατρών και φαρμακοποιών, οι ασφαλισμένοι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Την ίδια ώρα, τίθενται σε κίνδυνο οι ζωές των νεφροπαθών της χώρας.  Σύμφωνα με δημοσίευμα στον τοπικό Τύπο της Λάρισας, ο Σύλλογος Νεφροπαθών Πολιτών «Ο Αγ. Αχίλλειος» γνωστοποίησε στα μέλη του επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών προς τον Υπουργό Υγείας, με βάση την οποία οι νεφροπαθείς κινδυνεύουν να μην μπορούν να κάνουν αιμοκάθαρση λόγω έλλειψης υλικών τεχνητού νεφρού στα νοσοκομεία.

Στην ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών αναφέρεται στα προβλήματα που εντοπίζονται σε σχέση με την εξυπηρέτηση των νεφροπαθών στα νοσοκομεία όλης της χώρας με έμφαση σε σχετική επιστολή των προμηθευτών υλικών τεχνητού νεφρού και σχετικών υλικών με την οποία ζητούν από το υπουργείο να εξοφλήσει τα χρέη του απέναντι τους.

Θύματα αυτής της κατάστασης, οι νεφροπαθείς, ζουν με το άγχος εάν θα καταφέρουν να κάνουν την επιβεβλημένη κάθε φορά για την ίδια τους τη ζωή αιμοκάθαρση. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι εάν τα νοσοκομεία δεν προμηθευτούν τα απαραίτητα υλικά, κινδυνεύουν οι ζωές τους».

Κατόπιν τούτων ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς:

1. Tι προτίθεστε να πράξετε προκειμένου να εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη πρόσβαση των νεφροπαθών στα μηχανήματα αιμοκάθαρσης;

2. Πότε θα εξοφλήσει το ΕΣΥ τα χρέη του προς τους προμηθευτές υλικών τεχνητού νεφρού;

Read more...

ΜΑΞΙΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ: Χαμένες οι θυσίες του λαού • Τα πράγματα χειρότερα 1 χρόνο μετά το Μνημόνιο

maximos_tirnavos

«Η κοινωνική πολιτική με δανεικά υπονομεύει το μέλλον των επόμενων γενιών, επισήμαινε η ΝΔ στις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Σήμερα συνειδητοποιούν όλοι με οδυνηρό τρόπο, πόσο δίκαιο είχε αυτή η κριτική σε πρακτικές που οδήγησαν τη χώρα στην περιπέτεια που βρίσκεται» τόνισε από τον Τύρναβο ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Το στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημείωσε ότι «στις χρόνιες παθογένειες της χώρας προστέθηκαν οι λανθασμένες επιλογές και οι τραγικοί χειρισμοί μιας κυβέρνησης που ενώ υποσχέθηκε τα πάντα στους πάντες παραδόθηκε αμαχητί στα δεσμά ενός καταστροφικού Μνημονίου. Η αποτυχημένη κυβερνητική πολιτική δεν καταγγέλλεται πλέον μόνον από τη ΝΔ. Τα ίδια τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ομολογούν ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Έχει γίνει φανερό ότι οι θυσίες του λαού πήγαν χαμένες. Η κοινωνία σχεδόν καθολικά απορρίπτει την ακολουθούμενη πολιτική και δηλώνει απαισιόδοξη για το αύριο, καθώς δεν βλέπει φως στο τούνελ, αλλά μόνον νέες στρατιές ανέργων, λουκέτα στα καταστήματα, κλειστά νοσοκομεία, το κοινωνικό κράτος εν τέλει υπό κατάρρευση».

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος υποστήριξε ότι «η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς όλο αυτό το διάστημα κράτησαν υπεύθυνη στάση που δικαιώθηκε από τις εξελίξεις. Μιλήσαμε έγκαιρα για μέτρα ανάπτυξης, που η κυβέρνηση καθυστερεί να πάρει, καταψηφίσαμε το Μνημόνιο γιατί βλέπαμε προς τα πού θα πήγαινε, ενώ άλλοι επέλεξαν να παίξουν το ρόλο των εξαπτέρυγων στην κυβερνητική πολιτική. Στο «Ζάππειο 1» προτείναμε σειρά μέτρων για την έξοδο από την κρίση, με αναπτυξιακό πρόσημο. Και συνεχίσαμε έτσι, παρά τον πόλεμο που δεχθήκαμε και συνεχίζουμε να δεχόμαστε μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας, και αποφεύγοντας τον λαϊκισμό με γνώμονα το συμφέρον του τόπου. Και τούτο θα πράξουμε και τις επόμενες ημέρες, που θα παρουσιάσουμε το «Ζάππειο 2», την επικαιροποιημένη πρόταση της ΝΔ για την έξοδο από την κρίση».

Read more...

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η κυβέρνηση είναι κατώτερη των περιστάσεων • Η πρόταση της ΝΔ στο «Ζάππειο 2»

-__

Σκληρή κριτική «στην κυβέρνηση αλλά και τα εξαπτέρυγά της που όψιμα ανακάλυψαν πόσο επαχθές ήταν το Μνημόνιο που έσπευσαν να ψηφίσουν» άσκησε ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος σε συνάντηση με στελέχη της παράταξης.

Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Σήμερα ακόμη και βουλευτές του κυβερνόντος κόμματος συνειδητοποιούν ότι το Μνημόνιο δεν ήταν μονόδρομος και υιοθετούν την κριτική του Αντώνη Σαμαρά, που από την πρώτη στιγμή επισήμανε τον αδιέξοδο δρόμο της κυβερνητικής πολιτικής. Ένα χρόνο μετά το Μνημόνιο, η χώρα έχει βυθιστεί στην ύφεση, τα λουκέτα πέφτουν βροχή στην αγορά, η ανεργία έχει καταρρίψει κάθε ρεκόρ, η ακρίβεια ροκανίζει το ψαλιδισμένο εισόδημα των εργαζόμενων και συνταξιούχων. Η ανάπτυξη αποτελεί άγνωστη λέξη για την κυβέρνηση, που εξακολουθεί τον ίδιο χαβά και δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι αδήριτη ανάγκη η αλλαγή πλεύσης, η αλλαγή πολιτικής».

Ο κ. Χαρακόπουλος υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση είναι κατώτερη των περιστάσεων, χωρίς σχέδιο και πυξίδα ακολουθώντας την πολιτική «βλέποντας και κάνοντας» για την οποία την εγκαλεί ακόμη και ο πρώην πρωθυπουργός κ. Σημίτης».

Ο Θεσσαλός πολιτικός κάλεσε τα στελέχη σε εγρήγορση και τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που έχει η παρουσίαση της επικαιροποιημένης πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την έξοδο της χώρας από την κρίση, το αποκαλούμενο «Ζάππειο 2», στις αρχές του επόμενου μήνα. Σύμφωνα με το Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού «ουσιαστικά θα είναι μια «Νέα Συμφωνία» της ΝΔ με  την ελληνική κοινωνία και τους πολίτες, καθώς θα είναι μια ρεαλιστική και υπεύθυνη πρόταση για να υπάρξει βάσιμη, χειροπιαστή ελπίδα ότι ο τόπος μπορεί και πάλι να ορθοποδήσει».

Read more...