Χρησιμοποιούμε τα cookies στην ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μάξιμος Χαρακόπουλος | Νέα Δημοκρατία - Ολόκληρη η ομιλία στην επιτροπη Ευρωπαικών υποθέσεων 30.3.2017
Menu
A+ A A-

ΒΟΥΛΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ

Αθήνα 30 Μαρτίου 2017

ΟΜΙΛΙΑ
του βουλευτή Λαρίσης,
κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου
στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της βουλής,

με θέμα τη «διατύπωση Γνώμης επί της πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όπως ορθώς ελέχθη, οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, για αυτό και η Ε.Ε. οφείλει να προστατεύει τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης που παράγονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές και ποιοτικά χαρακτηριστικά, συνδεδεμένα με την παράδοση κάθε τόπου.
Η προστασία αυτή, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να υπάρχει όχι μόνον εντός της Επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να επεκτείνεται και εκτός Ευρώπης με τις εμπορικές συμφωνίες της Ένωσης με τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάψει να διαβαθμίζει τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης και τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης σε προϊόντα που απολαμβάνουν πλήρους προστασίας σε σχέση με άλλα που περιορίζονται σε αυξημένη προστασία και τα περισσότερα που δεν έχουν καμία προστασία στις συμφωνίες με τρίτες χώρες. Είναι πρόσφατος ο κουρνιαχτός από τη CETA, τη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα δεδομένα της Χώρας μας, το μέγεθος των επιχειρήσεων σε σχέση με τους υπόλοιπους εταίρους μας και το γεγονός ότι υφίσταται άμεση σχέση των αλκοολούχων ποτών, προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης με την αγροτική παραγωγή, επιτρέψτε μου να πω, εκπροσωπώντας μια περιοχή που παράγει ένα εμβληματικό προϊόν γεωγραφικής ένδειξης, το τσίπουρο Τυρνάβου, να διατυπώσω κάποιες επισημάνσεις που αφορούν στο σχέδιο του νέου Κανονισμού.
Καταρχάς, θα ήθελα να σταθώ στην άμεση και στενή σχέση που πρέπει να έχουν τα αλκοολούχα ποτά – προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης με την αγροτική παραγωγή. Από την εισαγωγή της πρότασης για τον νέο Κανονισμό, αυτό είναι φανερό. Η σχέση, όμως, αυτή στην πράξη μεταφράζεται με την προστασία της αγροτική μας παραγωγής που δίνει την πρώτη ύλη για την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών γεωγραφικής ένδειξης. Οι τοπικές κοινωνίες που στηρίζουν και προωθούν, όπως μπορούν, τα προϊόντα αυτά τα θεωρούν ως το τελικό στάδιο μιας παραγωγικής διαδικασίας που θα μοιράσει την προστιθέμενη αξία σε όλους, από τον παραγωγό μέχρι τον οινοποιό και τον αποσταγματοποιό.
Αυτό, όμως, συνηγορεί υπέρ της μεγαλύτερης εμπλοκής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο, λόγω της άμεσης σχέσης του με την παραγωγική διαδικασία, μπορεί να συνεισφέρει πολλαπλά και θεωρώ ότι είναι λάθος η διατύπωση γνώμης, χωρίς τις επισημάνσεις των Υπηρεσιών του, όπως επίσης θεωρώ παράλειψη, για να χρησιμοποιήσω μια ήπια έκφραση, το ότι δεν έχουμε τις απόψεις της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) που εκφράζει τους συνεταιρισμένους αμπελουργούς και τους οινοποιητικούς συνεταιρισμούς.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να επαναλάβω μια παλαιότερη πρότασή μου, μετά από συνεργασία με τον οινοποιητικό συνεταιρισμό Τυρνάβου, για την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης από την οποία θα πρέπει να παρασκευάζονται τα αλκοολούχα ποτά γεωγραφικής ένδειξης, καθότι δεν διευκρινίζεται γεωγραφικά η προέλευσή της, θα ήταν ωφέλιμο να προταθεί η χρήση αλκοόλης από εγχώρια προϊόντα. Παρασκευή ούζου ή τσίπουρου από Ελληνική αμπελοοινική αλκοόλη της οποίας η ποιότητα είναι αδιαμφισβήτητα υψηλή, θα αποτελούσε χρήσιμη διέξοδο για τους αμπελουργούς του τόπου μας που κατά περιόδους βλέπουν την παραγωγή τους να μένει αδιάθετη.
Σήμερα, κατά κανόνα, η αλκοόλη αυτή προέρχεται από εισαγωγές ή από επεξεργασία εισαγόμενης μελάσας. Το δεύτερο σημείο, κύριε Πρόεδρε, που θα ήθελα να σταθώ αφορά στην ανάθεση στην Επιτροπή της εξουσίας να αποφασίζει ακόμη και για την ακύρωση της προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται στον προηγούμενο Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και μεταφέρονται στον παρόντα.
Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρονται στην Έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους που μας δόθηκε σχετικά με τα παραπάνω που γίνεται φανερό ότι η Επιτροπή αποκτά υπερεξουσίες οι οποίες, αν δεν θέσουμε τις αντιρρήσεις μας, ίσως αποδειχθούν επιζήμιες για τις κατοχυρωμένες γεωγραφικές ενδείξεις της Χώρας μας.
Επιπλέον, η παραγωγή αλκοολούχων ποτών στη Χώρα μας είναι κυρίως μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως μας εξήγησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Γενικού Χημείου του Κράτους, άνω του 65% για τις οποίες το διοικητικό άχθος, η γραφειοκρατία, το οικονομικό κόστος που επιφέρει ο νέος Κανονισμός θα είναι δυσβάσταχτα. Παρότι λοιπόν γίνεται αναφορά σε διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, όπως παραδείγματος χάριν σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 43 «πριν την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα Κράτη – Μέλη» δεν πρέπει να εφησυχάζουμε για την περίπτωση που ενδεχομένως θα αφορούν στα Ελληνικά αλκοολούχα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης.
Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές αποτελούν απευθείας παρεμβάσεις και οι αντιρρήσεις μας πρέπει να είναι σαφείς, ενώ δεν πρέπει να αμελήσουμε την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το καθεστώς ….στις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες.
Τέλος, στο θέμα της συσκευασίας διαφαίνεται η πρόθεση που υπάρχει για την εμφιάλωση - συσκευασία σε περιοχές ή χώρες εκτός των γεωγραφικών ορίων των αλκοολούχων προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης. Στην έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους περιγράφονται ορθά επιχειρήματα, όπου καταστρατηγείται η έννοια της ονομασίας των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης και οι ιδιαίτερες συνθήκες της χώρας μας που επιβάλλουν τη διατήρηση του σημερινού θεσμικού πλαισίου, όπως ο κίνδυνος υποβάθμισης ή νοθείας του προϊόντος που μεταφέρεται χύμα.
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα θέλαμε η πικρή εμπειρία που έχουμε με το ελαιόλαδο που εξάγεται χύμα στην Ιταλία και εκεί συσκευάζεται και εμφιαλώνεται με απώλεια της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος για τους παραγωγούς, να βρει εφαρμογή και στα αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική ένδειξη. Για αυτούς τους λόγους, πιστεύω ότι ως χώρα δεν πρέπει να συναινέσουμε στον νέο κανονισμό της ευρωπαϊκής επιτροπής για τα αλκοολούχα ποτά, καθώς μπορεί να αποδειχθεί η κερκόπορτα για την άλωση εμβληματικών ελληνικών προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη.

back to top