Menu
A+ A A-

ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ βουλη new

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2018

 

Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για το Δημογραφικό,
που παρουσίασε
ο Αντιπρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για το Δημογραφικό, βουλευτής Λαρίσης,
κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος,
στη συνεδρίαση της 6ης Δεκεμβρίου 2018

 

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η μείωση των γεννήσεων και η γήρανση του πληθυσμού, οι δυο πλευρές του δημογραφικού, είναι πολυπαραγοντικά φαινόμενα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστούν. Oι δημόσιες πολιτικές μπορούν να συμβάλλουν στην ανάσχεση της τάσης μείωσης του πληθυσμού, και να προετοιμάσουν την πολιτεία και τις κοινωνικές δομές για το ισχυρό ενδεχόμενο αύξησης του αριθμού των ηλικιωμένων.

Η πρότασή μας βασίζεται σε έξι άξονες:

1. Μείωση του κόστους απόκτησης παιδιού.
2. Στήριξη των εργαζομένων γονέων και κυρίως των γυναικών.
3. Θεσμικά μέτρα για την γενικότερη προετοιμασία της κοινωνίας και της πολιτείας στις δημογραφικές εξελίξεις και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.
4. Μέτρα προώθησης της ενεργού γήρανσης και της διαγενεακής αλληλεγγύης.
5. Στήριξη των μεγάλων οικογενειών.
6. Αντιστροφή του brain drain, της φυγής των νέων.

Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι το γενικότερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, η βελτίωση της απασχόλησης ποσοτικά και ποιοτικά, η βελτίωση των αντικειμενικών και υποκειμενικών προοπτικών των πολιτών θα συμβάλουν στην καλύτερη εικόνα των δημογραφικών εξελίξεων.

Πρώτος Άξονας: Μείωση του κόστους απόκτησης παιδιού.
Α) Αύξηση του αφορολογήτου κατά € 1.000 για κάθε παιδί της οικογένειας, ήδη από το πρώτο παιδί.
Β) «Speed premium», ειδικό οικονομικό βοήθημα, σε περίπτωση γέννησης επόμενου παιδιού εντός 30 μηνών από την προηγούμενη γέννα. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να εξεταστεί επιπλέον αφορολόγητο, για τα πρώτα χρόνια ζωής των παιδιών.
Γ) Υπαγωγή των βρεφικών ειδών πρώτης ανάγκης και ειδών γυναικείας υγιεινής στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ.
Δ) Ανάδειξη του ρόλου των δημόσιων μαιευτηρίων, κυρίως μέσω της ενημέρωσης των πολιτών. Τα δημόσια μαιευτήρια παρέχουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, ενώ αποτελούν και το σημείο αναφοράς, ακόμη και των ιδιωτικών κλινικών, σε περίπτωση αντιμετώπισης δύσκολων ή επικίνδυνων περιστατικών. Διασύνδεση των δημόσιων μαιευτηρίων με τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής.
Η χρήση των δημόσιων υποδομών μειώνει το κόστος της εγκυμοσύνης και του τοκετού για τις οικογένειες.
Ε) Το πλαίσιο που διέπει τις μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για τα υπογόνιμα ζευγάρια, χρήζει γενικότερης επανεξέτασης. Ο εκσυγχρονισμός των δημοσίων μονάδων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές αδειοδότησης και λειτουργίας που προβλέπονται στο ΠΔ 10/2016, πρέπει να ολοκληρωθεί με έγκαιρη πρόσβαση των ενδιαφερομένων στις επιτροπές αξιολόγησης (ειδικά μάλιστα σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης προσπάθειας). Ακόμη, κατ’ αναλογία με την αντίστοιχη πρόβλεψη για τις προγεννητικές εξετάσεις του εμβρύου, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ των προεμφυτευτικών γενετικών εξετάσεων, για όσους έχουν οικογενειακό ιστορικό.
Αναφορικά με τον νόμο-πλαίσιο 3305/2005 για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, χρειάζεται εκσυγχρονισμός ώστε να επανεξεταστούν όλα τα θέματα από την ενημέρωση και την αποφυγή εκμετάλλευσης μέχρι την αύξηση του ορίου ηλικίας γυναικών που επιθυμούν να υποβληθούν σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Δεύτερος Άξονας: Στήριξη των εργαζομένων γονέων και κυρίως των γυναικών.
Η εφαρμογή μέτρων για το συνδυασμό της επαγγελματικής με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή, θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την απασχόληση, την ευημερία των οικογενειών και την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, χωρίς να παραβλέπεται η προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.
Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων για τον από κοινού σχεδιασμό τέτοιων μέτρων είναι σημαντικός, καθώς είναι αυτοί που έχουν την εικόνα των αναγκών των εργαζόμενων γονέων και των δυνατοτήτων των εργοδοτών.
Α) Δυνατότητα επιλογής του χρόνου κατά τον οποίο θα γίνει χρήση της άδειας εγκυμοσύνης και λοχείας. Ενδεικτικά: Η έναρξη της άδειας να γίνεται από 6 έως 2 εβδομάδες πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Το τυχόν υπόλοιπο να μεταφέρεται μαζί με την άδεια λοχείας.
Β) Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, μπορεί να προβλεφθεί μεγαλύτερη χρονικά άδεια σε μονογονεϊκές οικογένειες.
Γ) Μεγαλύτερη στήριξη της οικογένειας με παιδιά στην προσχολική ηλικία: Για κάθε παιδί που δεν βρίσκει θέση σε δημοτικό παιδικό σταθμό, η οικογένεια του, εφόσον πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια, θα λαμβάνει κουπόνι ύψους 180 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο, το οποίο θα μπορεί να εξαργυρώνεται σε βρεφονηπιακό σταθμό της επιλογής της. Επέκταση του ωραρίου των παιδικών σταθμών, με ποιοτικό πρόγραμμα και τις κατάλληλες υποδομές, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων.
Δ) Σταδιακή εφαρμογή διετούς υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Τα παιδιά θα ξεκινάνε την υποχρεωτική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο από τα τέσσερα και όχι από τα πέντε τους χρόνια. Έτσι θα ξεκινούν στην πρώτη δημοτικού με μεγαλύτερη εξοικείωση και κοινωνικοποίηση.
Ε) Δημιουργία προγράμματος στήριξης όσων επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά από διακοπή για την ανατροφή τέκνων ή την βοήθεια ηλικιωμένων.
Στ) Εισαγωγή της τηλε-εργασίας και της ημιαπασχόλησης στο Δημόσιο για τους νέους γονείς που το επιθυμούν.
Ζ) Δημιουργία προγράμματος «Νταντά της γειτονιάς»: Θα δημιουργηθεί το θεσμικό πλαίσιο ούτως ώστε οι ενδιαφερόμενοι/-ες να μπορούν να πιστοποιούνται, και να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την φύλαξη παιδιών προσχολικής ηλικίας, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η «νταντά της γειτονιάς» μπορεί να συνδυαστεί με το κουπόνι του παιδικού σταθμού.

Τρίτος Άξονας: Θεσμικά μέτρα για την γενικότερη προετοιμασία της κοινωνίας και της πολιτείας στις δημογραφικές εξελίξεις και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.
Μπροστά στο δεδομένο της γήρανσης του πληθυσμού και της υπογεννητικότητας, οι απαντήσεις είναι πολυσύνθετες. Η πολιτεία και οι κοινωνικοί εταίροι, και ο καθένας από τους πολίτες, πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τα νέα δεδομένα και να προσαρμόσουν ανάλογα τις συμπεριφορές τους.
Α) Συστηματικός έλεγχος των νόμων ως προς τις δημογραφικές επιπτώσεις τους. Το σύνολο της νομοθεσίας πρέπει να ελέγχεται, για τις επιπτώσεις κυρίως στις υφιστάμενες οικογένειες, και κατά το δυνατόν για τις πιθανές επιπτώσεις στις επιλογές των νέων. Η πρόταση μπορεί να συνδυαστεί με την πρόβλεψη της έκθεσης της επιστημονικής επιτροπής για το δημογραφικό περί ιδρύσεως Γραφείου δημογραφικής πολιτικής στην Βουλή.
Β) Ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι γονείς στηρίζονται στο σχολείο όχι μόνο για την παροχή γνώσης, αλλά για την ολοκληρωμένη προετοιμασία των αυριανών πολιτών:
▪ Ολοήμερα Σχολεία παντού, με πρόγραμμα δραστηριοτήτων, μελέτη.
▪ Εκμάθηση ξένων γλωσσών, με οργάνωση εξετάσεων και παροχή πιστοποίησης, μέσα στα σχολεία.
▪ Εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα (όπως για παράδειγμα των ξένων γλωσσών) σε σχολεία απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών.
▪ Προγράμματα για τα παιδιά προσφύγων: λειτουργία τάξεων υποδοχής για την ενσωμάτωση όλων των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Γ) Θέσπιση καθεστώτος εμπιστευτικού τοκετού (ανώνυμη γέννα), για να εκλείψουν πια τα φαινόμενα επικίνδυνων τοκετών και εγκατάλειψης βρεφών: Πλήρης ιατρική υποστήριξη σε γυναίκες που επιθυμούν να γεννήσουν, χωρίς να δηλώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Το νεογέννητο θα μπορεί να δίδεται για υιοθεσία. Θα ακολουθήσουμε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα, διασφαλίζοντας πρωτίστως το συμφέρον του παιδιού.
Δ) Σήμερα, επειδή δεν έχουμε στοιχεία για τον αριθμό και τις αιτίες των διακοπών κυήσεων, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε σωστές στρατηγικές πρόληψης. Η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τον αριθμό και τις αιτίες των διακοπών κυήσεων είναι απαραίτητη.
Ο τερματισμός της εγκυμοσύνης σε καμμιά περίπτωση δεν αποτελεί εργαλείο οικογενειακού προγραμματισμού. Η πολιτεία οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των ανεπιθύμητων κυήσεων, ειδικά μάλιστα των εφήβων και των νέων. Στις πρωτοβουλίες περιλαμβάνονται κυρίως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η ενημέρωση για τις αντισυλληπτικές μεθόδους και βεβαίως για τις επιλογές που έχει μία γυναίκα που αντιμετωπίζει ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, αλλά και η απρόσκοπτη πρόσβαση στη δωρεάν, νόμιμη και ασφαλή διακοπή της για όλες τις γυναίκες.
Ε) Ενώ το νομικό πλαίσιο για την προστασία της μητρότητας είναι επαρκές, θα ήταν χρήσιμες κάποιες παρεμβάσεις, που θα σηματοδοτήσουν τον εκσυγχρονισμό του. Για παράδειγμα, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, μπορούμε να εξετάσουμε την επέκταση της προστασίας από απόλυση από τους 18 στους 24 μήνες μετά τον τοκετό, και την επέκταση της ρύθμισης στους πατέρες, μόλις ανακοινώνουν στην εργασία τους ότι οι γυναίκες τους κυοφορούν.
Στ) Σχετικά με το πλαίσιο αναδοχών και υιοθεσιών, και παρά τα θετικά βήματα του πρόσφατου νόμου 4538/2018, οφείλουμε να επισημάνουμε τις παραμένουσες αδυναμίες: Τέτοιες είναι η ανάγκη αύξησης του αριθμού των εισαγγελέων ανηλίκων, ούτως ώστε να διεκπεραιώνονται ταχύτερα οι διαδικασίες, και η επανεξέταση επί το αυστηρότερο των προϋποθέσεων υιοθεσιών, ούτως ώστε να μειωθούν οι περιπτώσεις οικονομικής εκμετάλλευσης. Επίσης, πρέπει να γνωστοποιηθεί περισσότερο ο θεσμός των διακρατικών υιοθεσιών, για να αξιοποιηθεί από μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων.
Ακόμη, πρέπει να επανεξεταστεί το πλαίσιο έτσι ώστε να τηρούνται οι προθεσμίες και να μειωθούν οι πραγματικοί χρόνοι αναμονής των υποψηφίων θετών γονέων και των ιδίων των ανηλίκων.
Όσον αφορά την λειτουργία των κρατικών δομών φιλοξενίας των παιδιών, η ανάγκη ενίσχυσής τους με κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, ιδίως κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχολόγους και βρεφονηπιοκόμους, και σε υλικοτεχνική υποδομή, είναι δεδομένη. Προς αυτήν την κατεύθυνση, μπορεί σε πρώτη φάση να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο της κινητικότητας, αλλά και στοχευμένες προσλήψεις, και βεβαίως η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την δημιουργία δομών ή την κάλυψη υλικοτεχνικών αναγκών.
Ζ) Προώθηση της δημιουργίας μίας πολύπλευρης Ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων:
▪ Για ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα - πλαίσιο ενίσχυσης της στήριξης της οικογένειας, με βάση δημογραφικά κριτήρια (πχ. στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις Οικογένειες). Ενδεικτικά, θα πρέπει να ενισχυθεί η ανάληψη συγχρηματοδοτούμενων πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ώστε να ευνοήσουν τη συνοχή και τις ευκαιρίες απασχόλησης των εργαζομένων, μεταξύ άλλων υποστηρίζοντας το ρόλο των ανδρών στην οικογένεια, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και το συνδυασμό της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής.
▪ Για ένα Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Συμβούλιο Μετανάστευσης, και την προώθηση πολιτικής οργανωμένης μετανάστευσης προς την ΕΕ. Ένας μηχανισμός ελεγχόμενης εισόδου, θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση (καταγραφή, και κυρίως ενσωμάτωση) των εισερχομένων, ενώ θα έδινε επιπλέον επιχειρήματα για τον αυστηρότερο περιορισμό των παράνομων εισόδων, και την ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης.

Τέταρτος Άξονας: Μέτρα προώθησης της ενεργού και υγιούς γήρανσης και της διαγενεακής αλληλεγγύης.
Σε μια κοινωνία με περισσότερους παππούδες από ό,τι εγγόνια, ο σεβασμός στην τρίτη ηλικία πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισής της. Οι σημερινοί ηλικιωμένοι θέλουν να είναι πιο ενεργοί, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υποδομές υγείας και πρόνοιας, και να αναγνωρίζεται έμπρακτα η συνεισφορά τους στην στήριξη των νέων, είτε συμβάλλοντας στην ανατροφή των εγγονών, είτε μέσω επαγγελματικής εμπειρίας και καθοδήγησης.

Α) Αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού και του φορολογικού συστήματος ώστε να μην λειτουργεί αποτρεπτικά στην παράταση του εργασιακού βίου μετά τα 65. Όποιος θέλει θα μπορεί να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και μετά τα 65, χωρίς να περικόπτεται η σύνταξή του. Οι επιπλέον εισφορές που θα καταβάλλει θα προσμετρώνται σε εκ νέου υπολογισμό της σύνταξης, με την οριστική διακοπή της εργασίας του.
Β) Εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού/συνταξιοδοτικού μας συστήματος με ένα σύστημα τριών πυλώνων, όπως στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, που θα συνδυάζει τον πρώτο αναδιανεμητικό πυλώνα (εθνική σύνταξη και αναλογική σύνταξη με βάση τις εισφορές στον «κοινό κουμπαρά») με έναν δεύτερο κεφαλαιοποιητικό πυλώνα (εισφορές των νέων εργαζόμενων σε έναν «ατομικό κουμπαρά» που θα έχει αποθεματικό που θα φέρνει αποδόσεις) και έναν τρίτο εθελοντικό.
Γ) Προώθηση της υγιούς γήρανσης του πληθυσμού: Προληπτική ιατρική και προαγωγή υγείας με έμφαση στις μεγαλύτερες ηλικίες και τα χρόνια νοσήματα, που αποτελούν βασικότερες αιτίες θανάτου στον ανεπτυγμένο κόσμο, και δημιουργία οδηγού για την υγιή γήρανση, όπως ήδη εφαρμόζεται σε άλλες χώρες.
Δ) Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο με προγράμματα κατάρτισης (πχ. χρήση νέων τεχνολογιών) των ατόμων άνω των 55 ετών ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.
Ε) Ευρύτερη ψηφιακή κατάρτιση των ηλικιωμένων ώστε να μπορούν να είναι σε θέση να κάνουν βασικές καθημερινές δουλειές (πληρωμές λογαριασμών, μεταφορές χρημάτων κλπ), να ενημερώνονται και να ψυχαγωγούνται. Η ψηφιακή ενασχόληση μειώνει τα ποσοστά κατάθλιψης και άνοιας, δύο μεγάλων προβλημάτων της τρίτης ηλικίας.
Στ) Η 1η Οκτωβρίου η ημέρα των ηλικιωμένων, σε πολλές χώρες έχει μετεξελιχθεί σε ημέρα του παππού και της γιαγιάς. Μία έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου τους, με δράσεις στα δημοτικά σχολεία και τις κοινότητες, αυτήν την ημέρα θα αποτελέσει ευκαιρία να τονιστεί και η ανάγκη στήριξης των ηλικιωμένων, με ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας, τα θέματα προσβασιμότητας, την μοναξιά των ηλικιωμένων κλπ.

Πέμπτος Άξονας: Μέτρα στήριξης των μεγάλων οικογενειών.
Η στήριξη όσων επιλέγουν να αποκτήσουν μεγάλες οικογένειες είναι για εμάς αυτονόητη:
Α) Επαναφορά των επιδομάτων πολυτέκνων στα προ του ν. 4512/2018 επίπεδα.
Β) Νομικές προβλέψεις για την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στους Δήμους για την στήριξη πολυμελών οικογενειών.
Γ) Έκπτωση από τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧ και επανεξέταση των τεκμηρίων, έως την ενηλικίωση των τέκνων. Οι προβλέψεις για την απόκτηση αυτοκινήτου που ισχύουν για τους πολυτέκνους θα επεκταθούν και στις τρίτεκνες οικογένειες.
Δ) Αύξηση του αφορολογήτου για την αγορά πρώτης κατοικίας, με δεδομένη την ανάγκη μεγαλύτερου εμβαδού για την οικογένεια. Επανεξέταση των τεκμηρίων.

Έκτος Άξονας: Μέτρα αντιστροφής του brain drain, της φυγής των νέων.
Ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης του επιχειρηματικού, ερευνητικού, και οικονομικού περιβάλλοντος και προώθησης της αξιοκρατίας, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες επιστροφής για όσους Έλληνες έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια. Η συμβολή τους στο δημογραφικό και στην εν γένει ποιοτική αναβάθμιση της κοινωνίας είναι σημαντική.
Α) Στήριξη στις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Γενναία φορολογικά κίνητρα για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για την χρηματοδοτική υποστήριξη των start up επιχειρήσεων, με στόχο αυτές να εξελιχθούν σε βιώσιμες μονάδες που θα συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας και θα δημιουργήσουν ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
Β) Δημιουργία, για διακεκριμένους νέους Έλληνες επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό, αλλά και για εκείνους που παραμένουν στη χώρα, ειδικών θέσεων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ώστε να μπορούν να αναπτύξουν το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο στην Ελλάδα.
Γ) Μεγαλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, ώστε όλοι οι νέοι να έχουν καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η χώρα χρειάζεται δυναμική επανεκκίνηση. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν δεν απελευθερωθεί η δημιουργικότητα του Έλληνα. Η σημερινή υπερφορολόγηση, από εξοντωτικούς φόρους και εισφορές, στραγγαλίζει την οικονομία, αφαιρεί κάθε κίνητρο από την εργασία, τιμωρεί τους περισσότερο παραγωγικούς εργαζόμενους, ενθαρρύνει την παραοικονομία, τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή.
Στο πλαίσιο της συνολικής αναπτυξιακής πολιτικής, χρειάζεται να διαμορφωθεί ένα ριζικά διαφορετικό περιβάλλον, που δεν θα τιμωρεί την εργασία και την επιχειρηματικότητα με υψηλή φορολογία και υπερβολικές ασφαλιστικές εισφορές, ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την ιδιωτική πρωτοβουλία και τις επενδύσεις, ώστε να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλους.

Κύριε πρόεδρε,
Μόνο μια συνεκτική, ευρεία δέσμη μέτρων που θα τονώσουν τις γεννήσεις και θα συγκρατήσουν τους νέους μας στον τόπο τους, σε μια οικονομία ευημερούσα που θα παρέχει θέσεις εργασίας και υψηλό επίπεδο, μπορεί να αλλάξει τη ζοφερή πραγματικότητα.
Σας ευχαριστώ».

Δείτε τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για το Δημογραφικό, που παρουσίασε ο κος Μ. Χαρακόπουλος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://youtu.be/GmsfKxOSlDs

back to top