Menu
A+ A A-

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟ.Κ.Ε.Α. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η εύρυθμη λειτουργία του δημοσίου βίου απαιτεί η θέσπιση των κανόνων δικαίου να διασφαλίζεται από συγκεκριμένες δομές.

Ο πιο διαχρονικός φορέας διατήρησης της εσωτερικής έννομης τάξης, που συντελεί με το έργο της και στη ομαλότητα του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού βίου είναι η ελληνική αστυνομία. Μία αστυνομία, η λειτουργία της οποίας δεν είναι άσχετη από τις εκάστοτε πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους.

Είναι αδιαμφισβήτητο πως το πολιτιστικό επίπεδο μιας κοινωνίας, παράλληλα με το επίπεδο πολιτικής της ωρίμασης συμπαρασύρει και την ποιότητα του αστυνομικού έργου. Η Ελλάδα είναι μια  χώρα που βίωσε έντονα τους δύο παγκόσμιους πολέμους του προηγούμενου αιώνα, τον εθνικό διχασμό και τον εμφύλιο πόλεμο.

Ο ρόλος παλαιότερα της χωροφυλακής και αργότερα της αστυνομίας πόλεων μετήλθε πολλών σύνθετων καταστάσεων στις οποίες έπρεπε κατ’ ανάγκη να ανταποκριθεί. Οι πολιτικές συνθήκες ως το 1974 ήταν ως επί το πλείστον διαταραγμένες, η οικονομική ανάπτυξη διαρκές ζητούμενο, η κοινωνική ομοιογένεια από προβληματική ως ανύπαρκτη.

Το κλίμα αυτό δημιουργούσε μια συνεχή καχυποψία για το ρόλο και την εν γένει σκοπιμότητα κάθε αστυνομικής πρακτικής, με αποτέλεσμα μια διαιωνιζόμενη ένταση στις σχέσεις αστυνομίας πολίτη. Στις τελευταίες δεκαετίες η προβληματική αυτή έχει αμβλυνθεί και οι καταστάσεις είναι πλέον ωριμότερες από ποτέ για να επαναπροσδιοριστούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ αστυνομίας πολιτών.

Εντός του πλαισίου αυτού το υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προχωρεί στην κατάθεση ενός σχεδίου νόμου για τη δημιουργία «Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικής Αστυνομίας».

Στο εξής, με την πρωτοβουλία αυτή, οι Έλληνες αστυνομικοί αλλά και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, με τη δυνατότητα μελέτης και επαφής με την ιστορική εξέλιξη της αστυνομίας θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν συνείδηση του χρέους και του καθήκοντος της ελληνικής αστυνομίας και μια πιο εδραία γνώση για τη διαχρονική της προσφορά.

Μέσω της έναρξης λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικής Αστυνομίας δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια πιο ομαλή διαλεκτική στις σχέσεις αστυνομικών-πολιτών και προς την κατεύθυνση αυτή το υπουργείο εμπράκτως αποδεικνύει το ενδιαφέρον της πολιτείας για την ιστορική προσφορά της αστυνομίας.

Κύρια αποστολή του Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικής Αστυνομίας είναι η προβολή του έργου της αστυνομίας με τη συγκέντρωση, διάσωση, συντήρηση και ταξινόμηση του αρχειακού της υλικού.

Υλικό που περιλαμβάνει όπλα, σημαίες, σήματα, χάρτες, έγγραφα και κάθε μορφής σύμβολα που χρωματίζουν την ιστορική συνέχεια του θεσμού της αστυνομίας στην Ελλάδα.

Πρέπει να επισημανθεί πως η λειτουργία του  Πολιτιστικού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας δεν θα είναι αμιγώς μουσειακή, αλλά το εύρος δράση της θα είναι ποικιλόμορφο.

Θα αποτελεί ένα πολιτιστικό κέντρο που διαδραστικά θα παρεμβαίνει μέσω συνεδρίων και εκδηλώσεων στα τεκταινόμενα της αστυνομίας, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, στα πλαίσια της συνεργασίας της ελληνικής αστυνομίας με την παγκόσμια κοινότητα.

Και βέβαια, διάφοροι παραγωγικοί φορείς, η ιδιωτική πρωτοβουλία, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα θα έχουν τη δυνατότητα να συνεπικουρούν τη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικής Αστυνομίας.

Μία λειτουργία που όπως προαναφέρθηκε δεν θα περιορίζεται σε μια μουσειακή στατικότητα, αλλά θα παρεμβαίνει δυναμικά με μελέτες, εκδόσεις βιβλίων και ό,τι άλλο απαιτείται για να ανταποκριθεί στο ρόλο του και να αμβλύνει την όποια κοινωνική ένταση ακόμη υφίσταται μεταξύ πολιτών και αστυνομίας, εξαιτίας παρελθοντικών παθογενειών.

Το Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας δεν αποτελεί έναν ανεξάρτητο και απομονωμένο φορέα. Με το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπεται η συνεργασία του και με άλλους συναφείς φορείς, προβλέπεται η οικονομική του αυτοτέλεια με τη δημόσια και ιδιωτική επικουρία, η αλληλεπίδρασή του με ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη της αρτιότητας των σκοπών του.

Στη νέα εποχή που ανατέλλει ουδείς έχει την πολυτέλεια να διχάζει τους πολίτες. Ζητούμενο είναι η συνεργασία και η δημιουργική αλληλεπίδραση. Καμία κάθετη κοινωνική τομή δεν προάγει την κοινωνική συνοχή.

Κάθε μέρα, όλο και περισσότερο, αναδύεται η ανάγκη όλοι οι φορείς να συνεργάζονται, να αναδεικνύουν ό,τι τους ενώνει. Η νέα εποχή επιβάλλει τη συνδιαμόρφωσή της από όλες τις κοινωνικές δυνάμεις, το γκρέμισμα των διαχωριστικών τειχών, τείχη που υψώθηκαν είτε από λάθη είτε από προκαταλήψεις.

Και η πρωτοβουλία αυτή του υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί. Να αναδείξει τον ιστορικό ρόλο της αστυνομίας χωρίς να εξωραΐζει αλλά ούτε και να δαιμονοποιεί τη διαδρομή της στο χρόνο.

Να ανοίξει το δρόμο για τη νέα εποχή που επιφυλάσσει ένα ρόλο διαφορετικό για την ελληνική αστυνομία, ένα ρόλο πιο δημιουργικό, ένα ρόλο που θέλει τους πολίτες και την αστυνομία συμμάχους, από το ίδιο μετερίζι να υπηρετούν το κοινό καλό.   

back to top