Menu
A+ A A-

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: “Ανιστόρητα” τα νέα Προγράμματα Σπουδών της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Καθημερινά δημοσιεύονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο επισημάνσεις, σχόλια και παρατηρήσεις για τα νέα προγράμματα Ιστορίας που εκπόνησε και ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και θα εφαρμόσει το Υπουργείο Παιδείας από την επόμενη σχολική χρονιά. Τα περισσότερα δημοσιεύματα αναφέρονται στην επιχειρούμενη με αυτά τα προγράμματα προσπάθεια να υποβαθμισθεί μέχρι και να εξαφανισθεί η ελληνική πολιτική ιστορία, ιδιαίτερα από την αρχαιότητα μέχρι και τη δημιουργία του Νεοελληνικού Κράτους. Η ιστορική αφήγηση περιορίζεται στο ελάχιστο, ενώ δίνεται έμφαση στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική δομή και σχέσεις, ώστε το μάθημα της Ιστορίας να μετατρέπεται σε μάθημα κοινωνιολογίας. Με δεδομένη τη Συνταγματική επιταγή (άρθρο 16, παρ. 2) ότι η παιδεία έχει ως σκοπό και την ανάπτυξη εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και ταυτότητας στα οποία ως γνωστόν συμβάλλουν κατ’ εξοχήν η γλώσσα, η ιστορία και η γεωγραφία, δημιουργείται εύλογο ερώτημα πώς είναι δυνατόν τα νέα προγράμματα Ιστορίας να συμβάλουν στο να καλλιεργηθεί η ιστορική συνείδηση της συνέχειας του ελληνικού έθνους από αρχαιοτάτων χρόνων έως και σήμερα, όταν για παράδειγμα:
• στη Δ΄ τάξη Δημοτικού οι μαθητές θα διδάσκονται ετησίως περισσότερες ώρες συνολικά για την Τοπική ιστορία, την Αρχαιολογία και την Προϊστορική εποχή (20-22 ώρες) από όσες θα διατίθενται για την εν γένει Αρχαιότητα (5-6 διδακτικές ώρες) και την Κλασική εποχή
• στην Ε΄ τάξη η ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας καλύπτει μόνο το 25% της όλης ύλης. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους αυτοκράτορες αναφέρονται μόνο ο Ιουστινιανός και ο Κων/νος Παλαιολόγος.
• στην Στ’ τάξη για τις υποενότητες(!) Ελληνική Επανάσταση και Βαλκανικοί πόλεμοι, φαίνεται να διατίθενται τρεις το πολύ διδακτικές ώρες!
• στην Α΄ τάξη Γυμνασίου θα διατίθεται από μία ώρα για τους περσικούς πολέμους, για τα πολιτεύματα, για τον πελοποννησιακό πόλεμο, για τον «υλικό πολιτισμό», για τις τέχνες και τα γράμματα, για τη Μακεδονία και τον Αλέξανδρο!
• στη Β΄ τάξη το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο από τα πρωτοβυζαντινά χρόνια μέχρι την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Επίσης απουσιάζουν τα ονόματα των δύο Ελλήνων μοναχών από τη Θεσσαλονίκη, του Κυρίλλου και Μεθοδίου (φωτιστών των Σλάβων, που οι Σκοπιανοί διεκδικούν ως ομοεθνείς τους).
• στη Γ΄ τάξη η Ελληνική Επανάσταση αποτελεί μία από τις πέντε υποενότητες ενός κεφαλαίου και θα διατεθούν για τη διδασκαλία της 2-3 ώρες το πολύ!
Επιπλέον, πολλές θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στα παραπάνω προγράμματα Ιστορίας γεννούν εύλογα ιστορικά ερωτήματα για τη μονομερή έμφαση και σκοπιμότητά τους, ενώ οι συντάκτες των προγραμμάτων επανέρχονται σε μια προσπάθεια έμμεσης αμφισβήτησης της ελληνικής ταυτότητας κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, όπως κάνουν με την 6η διδακτική ενότητα του α΄ κεφαλαίου της ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Πρόκειται για απόψεις που μας οδηγούν πίσω στις θεωρίες του Φαλμεράγιερ.
Στο πρόγραμμα της σύγχρονης ιστορίας της Α΄ Λυκείου δεν υπάρχει καμία αναφορά στο «Μακεδονικό Ζήτημα», στη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, στα Σεπτεμβριανά του 1955, στις τουρκικές διεκδικήσεις μετά το 1974 και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τέλος, η κατάργηση της σπειροειδούς διάταξης της ύλης –με την επανάληψη αλλά και εμβάθυνση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο – οδηγεί στην ουσιαστική υποβάθμιση του ρόλου της διδασκαλίας της ιστορίας, προς ζημίαν πρωτίστως των ίδιων των μαθητών.
Κατόπιν τούτων, και με δεδομένο ότι έθνη στερούμενα ιστορικής μνήμης είναι καταδικασμένα με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό,

ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Ποιος είναι ο λόγος της κατάργησης, σύμφωνα με τα νέα προγράμματα, της σπειροειδούς διάταξης της ύλης στην διδασκαλία της ιστορίας, όταν κατ’ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές δεν θα λαμβάνουν επαρκή και στέρεη γνώση του ιστορικού παρελθόντος;
2. Ποιος είναι ο λόγος που στα νέα προγράμματα της Ιστορίας περιορίζεται δραματικά η παράθεση των ιστορικών γεγονότων, ακόμη και των σημαντικότερων, προς όφελος πληροφοριών άλλων τομέων, πολύ λίγο σχετικών με την καθ’ αυτό ιστορία;
3. Ποιος είναι ο λόγος που σημαντικές περίοδοι της ελληνικής ιστορίας, όπως η κλασική αρχαιότητα, οι εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ο ελληνιστικός κόσμος, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και η επανάσταση του 1821, περιορίζονται σε λίγα κεφάλαια ή και σε υποενότητες;
4. Πιστεύετε ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα Ιστορίας είναι σύμφωνο με τη συνταγματική επιταγή για καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης των μαθητών;
5. Θα εφαρμόσετε τα νέα «προγράμματα Ιστορίας» από την ερχόμενη σχολική χρονιά;

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2018

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

back to top