Χρησιμοποιούμε τα cookies στην ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μάξιμος Χαρακόπουλος | Νέα Δημοκρατία - Ερωτήσεις
Menu
A+ A A-

Στον “αέρα” η λειτουργία των Πυροσβ. Υπηρεσ. στα 14 περιφ. αεροδρόμια της FRAPORT

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΥΠΟΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)

Θέμα: «Στον “αέρα” η λειτουργία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της FRAPORT»

Ήδη, από τις 20 Ιανουαρίου είχαμε, με ερώτησή μας, θέσει καίρια ερωτήματα σχετικά με την λειτουργία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Π.Υ.) στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που ανέλαβε η εταιρία FRAPORT. Στη συγκεκριμένη ερώτηση είχαμε καταδείξει τις σοβαρότατες ελλείψεις που είχε η όλη διαδικασία, η οποία παρουσίαζε χαρακτηριστικά προχειρότητας και τονίζαμε ότι θα προκαλούσε τεράστια προβλήματα στο Πυροσβεστικό Σώμα. Επισημαίναμε ότι υπήρχε ο κίνδυνος να αποψιλωθεί η Πυροσβεστική από προσωπικό -ενόψει μάλιστα της θερινής περιόδου- αλλά και όσοι μετατεθούν να αντιμετωπίσουν θέματα αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Η απάντηση που λάβαμε από τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη αντανακλούσε την προχειρότητα με την όποια προωθείτο ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Ως εκ τούτου, ήταν θέμα χρόνου να επαληθευθούν οι ανησυχίες μας και τα προβλήματα που περιγράφαμε να επανακάμψουν, με πιο πιεστικό τρόπο, καθώς εκπνέουν οι ημερομηνίες που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να γίνουν όλες οι απαραίτητες μεταθέσεις και να λειτουργήσουν οι Π.Υ. στα περιφερειακά αεροδρόμια.
Σύμφωνα, λοιπόν, με καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας εκ μέρους των άμεσα ενδιαφερομένων, όπως είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος και η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος:
Α) Ακόμη δεν υφίσταται καμία υποδομή στα περιφερειακά αεροδρόμια, και μόλις πριν από λίγες ημέρες υπεγράφησαν οι πρώτες συμβάσεις για την υλοποίηση μελετών και κατασκευαστικών έργων που περιλαμβάνουν την κατασκευή κτιρίων της Π.Υ. των αεροδρομίων και υποδομές πυρασφάλειας.
Β) Ενώ η σύμβαση της Πυροσβεστικής με την FRAPORT μένει ακόμη στο σκοτάδι, ουσιαστικά οι Π.Υ. είναι στον “αέρα” και οι πυροσβέστες που θα μετατεθούν σε αυτές δεν θα έχουν που να μείνουν, αντιμετωπίζοντας ζήτημα αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Για ποιο λόγο δεν υπάρχουν ακόμη οι προβλεπόμενες υποδομές για τη λειτουργία των Π.Υ. στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η εταιρεία FRAPORT; Πού θα εργαστούν και πού θα διαμένουν οι πυροσβέστες που θα μετατεθούν στις Π.Υ. των Αεροδρομίων;
2. Έχετε προβλέψει να καλυφθούν οι ελλείψεις προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα από τις μεταθέσεις στις Π.Υ. των αεροδρομίων, ενόψει της θερινής περιόδου;
3. Προτίθεσθε, λόγω της απουσίας υποδομών λειτουργίας των Π.Υ. στα αεροδρόμια της FRAPORT να αναστείλετε τις μεταθέσεις πυροσβεστών σε αυτές, έως ότου δημιουργηθούν οι εν λόγω υποδομές;
4. Πότε θα δημοσιοποιηθεί η Σύμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος με την εταιρεία FRAPORT;

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017

Ο ερωτών βουλευτής:


Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Τοποθέτηση 121 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης εξ ιδιωτών που βρίσκονται σε διάθεση

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΥΠΟΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)

Θέμα: Τοποθέτηση 121 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης εξ ιδιωτών που βρίσκονται σε διάθεση

Η άρνηση της κυβέρνησης να μονιμοποιήσει τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, όπως προβλέπονταν ρητά από τον νόμο 3938/ 2011 -γιατί άλλες ήταν οι προτεραιότητές της- και η παράταση της εκκρεμότητας για άλλα τρία χρόνια, εκθέτει την πολιτεία.

Την ίδια ώρα, ζήτημα έχει προκύψει και για 121 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης εξ ιδιωτών που αποφοίτησαν στις 12 Ιουλίου 2016 από την Πυροσβεστική Ακαδημία και οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής διάθεσης έως και σήμερα. Πρόκειται για πυροσβέστες που εδώ και έναν χρόνο είχαν εργαστεί, ανά την Ελλάδα και σε νησιωτικές περιοχές, με τον χαμηλότερο μισθό στο Πυροσβεστικό Σώμα από 680-710 ευρώ. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σοβαρό, καθώς οι συγκεκριμένοι άνθρωποι βρίσκονται ουσιαστικά “ξεκρέμαστοι”.

Όπως προκύπτει και από σχετική επιστολή του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΠΑ.ΣΩ.Π.Π.Υ.) προς τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος (25.02.17) πολλοί από αυτούς διαμένουν εντός των εγκαταστάσεων των σταθμών λόγω συνεχούς αναβολής της τοποθέτησής τους, μη γνωρίζοντας το χρονικό διάστημα της παραμονής τους εκεί. Επιπλέον, πολλοί απ’ αυτούς είναι παντρεμένοι με παιδιά, αντιμετωπίζουν σοβαρά οικογενειακά προβλήματα, και αγνοούν που θα βρίσκονται τον επόμενο μήνα, εάν θα λήξει ή όχι ή κατάσταση αυτή ή εάν η υπηρεσία που διατέθηκαν είναι και υπηρεσία οριστικής τοποθέτησής τους.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Προτίθεσθε και -αν ναι- πότε να επιλύσετε το πρόβλημα της τοποθέτησης των 121 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης εξ ιδιωτών, αποφοίτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το 2016, που συνεχίζουν να μένουν σε κατάσταση διάθεσης;

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2017

Ο ερωτών βουλευτής:


Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Οργάνωση και λειτουργία «Μητρώου Καταγραφής περιστατικών καρκίνου»

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θέμα: Οργάνωση και λειτουργία «Μητρώου Καταγραφής περιστατικών καρκίνου»

Δυστυχώς, ο καρκίνος συνιστά πλέον την πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία ασθένεια η οποία «κτυπά» αδιακρίτως ηλικίας και φύλου. Η αναγκαιότητα αντιμετώπισής της με πολιτικές πρόληψης είναι πασιφανής. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις στον πόλεμο εναντίον του καρκίνου είναι η καταγραφή και η μελέτη των αιτιών που τον προκαλούν. Σημαντική ευθύνη για την εκδήλωση της νόσου έχουν διάφοροι εξωγενείς παράγοντες -όπως ο υδροφόρος ορίζοντας, τα φυτοφάρμακα κ.α.- και γι’ αυτό το λόγο καταγράφονται συγκεκριμένα είδη καρκίνου σε κάποιες περιοχές σε μεγαλύτερη αναλογία από άλλες. Προϋπόθεση, λοιπόν, για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων είναι η συνεχής ανάλυση των δεδομένων. Αυτή η λογική διαδικασία, της καταγραφής και της έρευνας, με την τήρηση λεπτομερούς Αρχείου, είναι δεδομένη όχι μόνον στις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης αλλά ακόμη και σε αυτές της ανατολικής Ευρώπης. Θλιβερή εξαίρεση αποτελεί, και σ’ αυτόν τον τομέα, η χώρα μας, όπου παρά το γεγονός ότι 40 χιλιάδες συνάνθρωποί μας νοσούν, ετησίως, από τον καρκίνο, συνεχίζουμε να μην έχουμε Αρχείο καταγραφής των περιστατικών της νόσου. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Wincancer, ότι ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (I.A.R.C.) επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία από την Ελλάδα, εκτιμά κατά προσέγγιση τα στοιχεία για τη χώρα μας «με βάση σταθμισμένα καταγεγραμμένα στοιχεία από τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Κεντρική Σερβία για την περίοδο 2003-2007».

Για το λόγο αυτό ο κ. Δημήτρης Σιάχος του Wincancer απέστειλε στις 15.02.17 επιστολή προς τον υπουργό Υγείας με το εύλογο αίτημα της δημιουργίας και λειτουργίας «Εθνικού Μητρώου καταγραφής περιστατικών καρκίνου», το οποίο, όπως αναφέρεται, θα μπορούσε να το αναλάβει η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, «η οποία διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική γνώση και εξειδίκευση». Αξίζει να σημειωθεί ότι τη δουλειά της Πολιτείας την έχουν αναλάβει κατά τόπους Σύλλογοι καρκινοπαθών, που συγκεντρώνουν και καταγράφουν τα περιστατικά.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Προτίθεσθε να προχωρήσετε στην οργάνωση και λειτουργία «Εθνικού Μητρώου καταγραφής περιστατικών καρκίνου», όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο μιας ορθολογικής αντιμετώπισης των κρουσμάτων καρκίνου;

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2017


Ο ερωτών βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Αποστολή εκρηκτικού μηχανισμού με φάκελο μέσω ΕΛΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Θέμα: Αποστολή εκρηκτικού μηχανισμού με φάκελο μέσω ΕΛΤΑ από Ελλάδα προς υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας

Όπως έγινε γνωστό, φάκελος παγιδευμένος με εκρηκτικό μηχανισμό, που είχε παραλήπτη τον υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας κ. Σόιμπλε, ταχυδρομήθηκε από την Ελλάδα, με ψευδή στοιχεία αποστολέα –συγκεκριμένα του αντιπροέδρου της ΝΔ κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ο εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε την επομένη της αποστολής του όταν βρέθηκε στο υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας στο Βερολίνο. Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας ο φάκελος ταχυδρομήθηκε από γραμματοκιβώτιο στο κέντρο της Αθήνας και εν συνεχεία ταξινομήθηκε στο κέντρο διαλογής των ΕΛ.ΤΑ. στο Κρυονέρι και στάλθηκε στο αεροδρόμιο, χωρίς να γίνει αντιληπτός ο εκρηκτικός μηχανισμός.
Σύμφωνα, όμως, με την κείμενη νομοθεσία (ν. 4249/14, άρθρο 60) για την ασφάλεια των ταχυδρομικών μεταφορών προβλέπεται «1. Σε περίπτωση αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους άνω των 100 γραμμαρίων, το προσωπικό της ταχυδρομικής επιχείρησης υποχρεούται: […] β. Όταν το προς αποστολή αντικείμενο αποστέλλεται μέσω γραμματοκιβωτίων ή τα ως άνω πρόσωπα δεν φέρουν έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, τότε το περιεχόμενο του ταχυδρομικού αντικειμένου ελέγχεται μέσω ειδικών μηχανημάτων».
Ως εκ τούτου, προκύπτουν σοβαρά ερωτηματικά για τις αιτίες που οδήγησαν στην αποστολή του φακέλου με τον εκρηκτικό μηχανισμό, χωρίς να γίνει αντιληπτός από τα ΕΛ.ΤΑ. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι ιδιαίτερα σοβαρό και εκθέτει τη χώρα μας.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Λειτουργούν τα ειδικά μηχανήματα για τον έλεγχο της αλληλογραφίας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία; Αν ναι, πως πέρασε εκρηκτικός μηχανισμός από τα ΕΛΤΑ με παραλήπτη τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών; Αν όχι, από πότε είναι εκτός λειτουργίας και ποιος φέρει την ευθύνη για αυτό;

2. Τηρούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, οι διαδικασίες ταυτοποίησης του αποστολέα, και αν όχι γιατί συμβαίνει αυτό;

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017

Ο ερωτών βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια που τελούν υπό κατάληψη

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΥΠΟΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Θέμα: Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια που τελούν υπό κατάληψη και οι απαιτούμενες ενέργειες της Πολιτείας για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Η «μόδα» των καταλήψεων δημόσιων, και προσφάτως και ιδιωτικών, κτιρίων και χώρων έχει πάρει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Πρόκειται για την εκδήλωση του ιδίου φαινομένου της ανομίας και ασυδοσίας μικρών αλλά οργανωμένων ομάδων που, υπό το πρόσχημα πολιτικών ή κοινωνικών στοχεύσεων και, δυστυχώς, με την ανοχή της Πολιτείας, καταστρατηγούν κάθε έννοια δικαίου στη χώρα. Με καταδρομικές επιχειρήσεις, ασκώντας ανεξέλεγκτα βία ή απειλή βίας εισέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και κάνουν χρήση της κατά το δοκούν. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια, με άλλοθι την αλληλεγγύη σε πρόσφυγες και μετανάστες, τα υπό κατάληψη κτίρια γίνονται αυθαίρετα κατοικίες δεκάδων και εκατοντάδων ανθρώπων, μεταξύ αυτών και παιδιών, χωρίς να υφίστανται οι στοιχειώδες κανόνες υγιεινής. Ταυτόχρονα και οι ίδιοι οι μετανάστες καθίστανται υποχείρια στις επιδιώξεις περιθωριακών ομάδων. Απέναντι σε αυτήν την αδιανόητη, για πολιτισμένο και ευνομούμενο κράτος, εικόνα, που καταρρακώνει ακόμη περισσότερο το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών, η κυβέρνηση εμφανίζεται απρόθυμη να δώσει ριζική λύση.
Ακόμη και η επιχείρηση της εκκένωσης δύο δημόσιων κτιρίων (επί της οδού Αλκιβιάδου και στον Δήμο Ζωγράφου) αντιμετώπισε την σχεδόν καθολική δυσαρέσκεια εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτή εκφράστηκε με τις δημόσιες δηλώσεις βουλευτών του. Προφανώς, οι ιδεοληπτικές εμμονές των στελεχών του κυβερνώντος κόμματος τους οδηγούν σε παράδοξες αντιλήψεις για τη δημόσια περιουσία και τη χρήση της, οι οποίες όμως επηρεάζουν άμεσα και την εκ μέρους των αρμόδιων υπουργείων ασκούμενη πολιτική που αφορά τη δράση των καταληψιών. Αυτό άλλωστε αναφέρει και σε επίσημη ανακοίνωσή της η ΠΟΑΣΥ, όπου υπογραμμίζεται ότι κάποια «συμφέροντα κρατούν δεμένα τα χέρια της Αστυνομίας».
Όπως διαπιστώνει κάθε πολίτης αυτής της χώρας, και δυστυχώς δεν αντιλαμβάνεται ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του, η κατάσταση με την ανομία τείνει να καταστεί ανεξέλεγκτη. Απαιτούνται άμεσα μέτρα ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα, το δίκαιο και το αίσθημα της ασφάλειας σε όλους, παντού και πάντοτε.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Γνωρίζετε επακριβώς πόσα και ποιά δημόσια κτίρια και δημόσιοι χώροι τελούν υπό κατάληψη;
2. Γνωρίζετε πόσα και ποιά ιδιωτικά κτίρια, ιδιωτικοί χώροι και οικόπεδα τελούν υπό κατάληψη;
3. Έχει ενεργήσει και πότε το ελληνικό δημόσιο ώστε νομίμως να κατοχυρώσει την ιδιοκτησία του και να απελευθερώσει τα υπό κατάληψη κτίρια και χώρους; Έχουν εκδοθεί ανάλογες δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες; Αν ναι έχουν εκτελεστεί και πότε; Αν όχι πότε σκοπεύει η πολιτεία να ασκήσει τα δικαιώματά της;
4. Υπάρχουν, πόσες και ποιες δικαστικές αποφάσεις και εισαγγελικές παραγγελίες για την απελευθέρωση από καταληψίες ιδιωτικών χώρων, οικοπέδων και κτιρίων; Σκοπεύει η πολιτεία να ενεργήσει ώστε να αποδώσει τις ιδιοκτησίες στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους;

Να κατατεθούν τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις όποιες σχετικές ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016

Ο ερωτών βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της CETA πριν έρθει για κύρωση στη βουλή;

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Εγρήγορση Επιτροπής Ανταγωνισμού για καρτέλ στο αιγοπρόβειο γάλα με άλλοθι τη CETA. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της CETA πριν έρθει για κύρωση στη βουλή;

Η υπερψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά, γνωστή ως CETA, με την σύμφωνη γνώμη της χώρας μας, όπως εκφράστηκε με την υπογραφή του τότε υπουργού Ανάπτυξης κ. Σταθάκη στο Συμβούλιο Υπουργών, προκάλεσε αναστάτωση στους κτηνοτρόφους. Και τούτο διότι στην συμφωνία αυτή επετεύχθη αυξημένη και όχι πλήρης προστασία της φέτας ως ΠΟΠ. Στο γεγονός αυτό αποδίδεται η έντονη φημολογία για επικείμενη μείωση της τιμής του αιγοπρόβειου γάλακτος.
Ως γνωστόν, η προστασία των ΠΟΠ αφορά στην επικράτεια της ΕΕ. Εκτός ΕΕ υπάρχει πλήρης ασυδοσία, στην οποία επιχειρεί η Ένωση με τις συμφωνίες με τρίτες χώρες να βάλει περιορισμούς. Έτσι, στη CETA έχει πετύχει πλήρη προστασία για κάποια ΠΟΠ, αυξημένη για κάποια άλλα, όπως η φέτα, ενώ για την πλειονότητα των ΠΟΠ δεν θα υπάρχει καμία προστασία στον Καναδά. Όσον αφορά στη φέτα επιβάλει στους έως το 2013 παραγωγούς τυριού που βαφτίζουν «φέτα», την απάλειψη ελληνικών συμβόλων επί των συσκευασιών και την αναγραφή της χώρας προέλευσης. Στους δε νεοεισερχόμενους επιτρέπεται η παραγωγή τυριού «τύπου φέτας» χωρίς παραπλανητικά σύμβολα και με αναγραφή της χώρας προέλευσης. Ταυτόχρονα αυξάνονται οι εξαγωγές ελληνικής φέτας χωρίς δασμούς στον Καναδά.
Σε πρόσφατη σύσκεψη στον Τύρναβο με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας διατυπώθηκε η πρόταση πριν η CETA εισαχθεί στην ελληνική βουλή για επικύρωση να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να εισηγηθεί άμεσα στην Κοινή Επιτροπή Γεωγραφικών Ενδείξεων του άρθρου 26.2 § (ι) της CETA (η οποία σύμφωνα με το άρθρο 20.22 § 1 της CETA είναι τώρα αρμόδια και εξουσιοδοτημένη να προβαίνει σε τροποποιήσεις του παραρτήματος 20.Α των προστατευόμενων προϊόντων ΠΟΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης) να αποφασίσει την αφαίρεση του αστερίσκου μειωμένης προστασίας της φέτας για την παροχή πλήρους και ισότιμης προστασίας της με τα υπόλοιπα ΠΟΠ προϊόντα του παρατήματος 20.Α της ΕΕ».

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Δικαιολογείται με βάση τη συμφωνία με τον Καναδά η έντονη φημολογία για μείωση της τιμής του αιγοπρόβειου γάλακτος, που αν συμβεί θα επηρεάσει άμεσα τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων;
2. Προτίθεστε να ζητήσετε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να βρίσκεται σε εγρήγορση για την αποφυγή επανάληψης φαινομένων καρτέλ στο αιγοπρόβειο γάλα, όπως συνέβη στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας με το αγελαδινό γάλα, όταν τότε επιβλήθηκαν πρόστιμα σε γαλακτοβιομηχανίες;
3. Με βάση τη CETA επιτρέπεται η εισαγωγή τυριού «φέτας Καναδά» ή «τύπου φέτας» από τον Καναδά στην ΕΕ;
4. Υφίσταται δυνατότητα πλήρους προστασίας της φέτας ως ΠΟΠ στη CETA πριν έρθει προς επικύρωση η συμφωνία στην ελληνική βουλή; Εάν ναι, προτίθεστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες και με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα;

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017

Ο ερωτών βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Ερώτηση για παρεμβάσεις στα τείχη της Πόλης


ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επικίνδυνες παρεμβάσεις στα τείχη του Θεοδοσίου στην Πόλη, προστατευόμενο Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα «Hurriet Daily News» (27.02.2017), αλλά και ελληνικά ΜΜΕ, ο Δήμος Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, που βρίσκεται, εντός των ορίων, στην επί βυζαντινής εποχής, περιτειχισμένη Πόλη, έχει μετατρέψει έναν χώρο ανάμεσα στα ιστορικά τείχη, σε αίθουσα τέλεσης γάμων και άλλων κοσμικών εκδηλώσεων. Σημειώνεται ότι τα ιστορικά τείχη της «βασιλεύουσας», που ανήκουν στα παλαιότερα οικοδομήματά της και είναι γνωστά και ως «τείχη του Θεοδοσίου» (5ος αιώνας μ.Χ.), αποτελούν Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Η ενέργεια αυτή επέφερε πολλές διαμαρτυρίες στην ίδια την Τουρκία. Μεταξύ άλλων, ο «Σύλλογος Αρχαιολόγων της Πόλης» την καταγγέλλει ως «διαταραχή μιας ιστορικής δομής», επισημαίνοντας ότι «αλλοιώνει ένα ιστορικό μνημείο. Κάθε έργο που γίνεται στα ιστορικά τείχη, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ταυτότητα των τειχών. Τα έργα θα πρέπει να υπηρετούν την προστασία της πολιτιστικής ιδιοκτησίας».

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Προτίθεσθε να αναδείξετε άμεσα στους διεθνείς θεσμούς, και κυρίως στην UNESCO, το ζήτημα της επικίνδυνης, για τη φυσιογνωμία και την ακεραιότητά τους, παρέμβασης στα Θεοδοσιανά τείχη της Πόλης, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς;


Αθήνα, 10 Μαρτίου 2017

Ο ερωτών βουλευτής:


Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Επίσημη θέση της Κυβέρνησης για τη Συμφωνία CETA

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

Οικονομίας και Ανάπτυξης
Κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου

Εξωτερικών
Κ. Νίκο Κοτζιά

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κ. Ευάγγελο Αποστόλου

Θέμα: «Επίσημη θέση της Κυβέρνησης για τη Συμφωνία CETA»

Κύριοι Υπουργοί,

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ υπερψήφισε τη Συμφωνία CETA στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 22ας -23ης Σεπτεμβρίου 2016 στη Μπρατισλάβα δια της Υπογραφής του τότε Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιώργου Σταθάκη

Υπερψήφισε τη Συμφωνία CETA χωρίς μάλιστα να εκφράσει ουδεμία επιφύλαξη επί του κειμένου της στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου στις 18 Οκτωβρίου 2016 στο Λουξεμβούργο δια της Υπογραφής πάλι του τότε αρμόδιου Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιώργου Σταθάκη

Συνυπέγραψε τελικώς τη Συμφωνία CETA δια του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ης Οκτωβρίου 2016, μαζί με τις κυβερνήσεις των άλλων 27 κρατών μελών της Ε.Ε.

Με σημείωμά του προς τους Έλληνες ευρωβουλευτές στις 6 Φεβρουαρίου 2017, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Κοτζιάς αναφέρει ότι οι Σχέσεις Ελλάδας - Καναδά αναβαθμίζονται με τη Συμφωνία CETA

Στις 9 Φεβρουαρίου 2017, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες Υπουργοί της κυβέρνησης ανάμεσα στους οποίους και ο Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος, επιχειρηματολόγησαν υπέρ της υπερψήφισης της Συμφωνίας CETA ενώπιον όλων των Ελλήνων ευρωβουλευτών

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλης Αποστόλου, ανήμερα της υπερψήφισης της Συμφωνίας CETA από το Ευρωκοινοβούλιο στις 15 Φεβρουαρίου 2017 δήλωνε ότι «μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις έχουμε διασφαλίσει ότι μετά τη μεταβατική περίοδο των πέντε ετών ο όρος φέτα δεν θα χρησιμοποιείται από κανένα λευκό τυρί».

Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αγνοώντας την υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα στη Σύνοδο Κορυφής της 30ης Οκτωβρίου 2016 καταψήφισαν τη Συμφωνία CETA στο Ευρωκοινοβούλιο

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποια είναι η επίσημη θέση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για την Συμφωνία CETA;

2. Πότε σκοπεύει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ να φέρει προς κύρωση την Συμφωνία CETA στην Ελληνική Βουλή;

Αθήνα 8 /3/2017


Οι υπογράφοντες βουλευτές

1. Αραμπατζή Φωτεινή

2. Στύλιος Γεώργιος

3. Αντωνιάδης Ιωάννης

4. Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις

5. Μπούρας Αθανάσιος
6. Μπουκώρος Χρήστος
7. Ανδριανός Ιωάννης
8. Δημοσχάκης Αναστάσιος (Τάσος)
9. Κέλλας Χρήστος
10. Φωτήλας Ιάσων
11. Καλαφάτης Σταύρος
12. Κεφαλογιάννη Όλγα
13. Γιόγιακας Βασίλειος
14. Κακλαμάνης Νικήτας
15. Καραμανλής Αχ. Κωνσταντίνος
16. Κουμουτσάκος Γεώργιος
17. Χατζηδάκης Κωνσταντίνος
18. Τασούλας Κωνσταντίνος
19. Καρασμάνης Γεώργιος
20. Αυγενάκης Ελευθέριος
21. Χαρακόπουλος Μάξιμος
22. Βούλτεψη Σοφία
23. Ράπτη Έλενα
24. Κεφαλογιάννης Ιωάννης
25. Σκρέκας Κωνσταντίνος
26. Οικονόμου Βασίλειος
27. Κουτσούμπας Ανδρέας
28. Βαγιωνάς Γεώργιος
29. Αντωνίου Μαρία
30. Βεσυρόπουλος Απόστολος
31. Καράογλου Θεόδωρος
32. Αναστασιάδης Σάββας
33. Γεωργαντάς Γεώργιος
34. Βλάχος Γεώργιος
35. Αθανασίου Χαράλαμπος
36. Γιαννάκης Στέργιος
37. Καββαδάς Αθανάσιος
38. Κοντογεώργος Κωνσταντίνος
39. Κουκοδήμος Κωνσταντίνος
40. Τσιάρας Κωνσταντίνος

41. Δαβάκης Αθανάσιος

42. Βλάσης Κωνσταντίνος
43. Γιακουμάτος Γεράσιμος
44. Κυριαζίδης Δημήτριος

 

Read more...

Η ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΑΡΞΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ 160 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΥΠΟΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)

ΘΕΜΑ: Η ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΑΡΞΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ 160 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ

Το φως τις δημοσιότητας είδε εμπιστευτικό έγγραφο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Καθημερινή της Κυριακής 05/03/2017, σ. 15), σύμφωνα με το οποίο ο προϋπολογισμός του παρουσιάζει έλλειμμα 160 εκατομμυρίων ευρώ για το 2017. Με βάση τα στοιχεία τού εν λόγω εγγράφου, η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει χρηματοδοτικό κενό ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, το Πυροσβεστικό Σώμα 34 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε 5,6 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι επιπρόσθετες ανάγκες για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι τίθενται σε κίνδυνο αποζημιώσεις του ένστολου προσωπικού, ως αντίτιμο για την υπερεργασία στην οποία υπόκεινται (επιχειρήσεις ΕΛ.ΑΣ., υποχρεώσεις αντιπυρικής περιόδου για Π.Σ.), ενώ υπό αίρεση τίθεται και η όποια πρόβλεψη αντικατάστασης του απαρχαιωμένου και ακατάλληλου ατομικού εξοπλισμού προστασίας των αστυνομικών υπαλλήλων και των πυροσβεστών.
Ερωτηματικά, επίσης, εγείρονται και για το κατά πόσον μπορούν να καλυφθούν τρέχοντα έξοδα δαπανών συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού των σωμάτων, που είναι απαραίτητα για την τήρηση του επιχειρησιακού τους σχεδιασμού, που αποβλέπει στην προστασία των πολιτών, όπως για παράδειγμα η εξασφάλιση της πτητικής ικανότητας των πυροσβεστικών ελικοπτέρων.
Όλα αυτά επισημαίνονται μόλις δύο μήνες μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2017 και ενώ η κυβέρνηση επαίρεται σε όλους τις τόνους για δήθεν πλεονάσματα. Αν, λοιπόν, ισχύει η διαπίστωση ελλείμματος 160 εκατομμυρίων ευρώ σε ένα και μόνο υπουργείο -ενόψει, μάλιστα, των διαπραγματεύσεων της “βαλτωμένης” β΄ αξιολόγησης- εκ των πραγμάτων τίθεται εν αμφιβόλω ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι δεν θα λάβει πρόσθετα μέτρα.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Διαπιστώθηκε ή όχι έλλειμμα από τις οικονομικές υπηρεσίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη;
2. Ποιο είναι τελικά το ποσό που συνολικά απαιτείται για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού του 2017; Αυτό που προβλέφθηκε στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ή αυτό που εκ των υστέρων διαπιστώνουν οι υπηρεσίες του υπουργείου;
3. Αληθεύει ή όχι ότι το υπουργείο ζήτησε εγγράφως από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αύξηση του προϋπολογισμού του κατά 160 εκατομμύρια ευρώ;
4. Εγγυάσθε ή όχι ότι η τρέχουσα μισθοδοσία στις σημερινές ονομαστικές της τιμές θα ισχύει ως έχει για το 2017;
5. Εγγυάσθε ή όχι ότι οι αποζημιώσεις του προσωπικού για την υπερεργασία (νυχτερινά, εξαιρέσιμα, πενθήμερα κλπ) θα καταβληθούν με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και τις αντίστοιχες προβλέψεις και ότι δεν θα υπάρξει κατ’ ουδένα τρόπο οποιαδήποτε μείωση;
6. Είναι ή όχι εξασφαλισμένες οι συντηρήσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού;
7. Είναι ή όχι εξασφαλισμένες οι παροχές ατομικού εξοπλισμού προστασίας;

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2017


Οι ερωτώντες βουλευτές:

Χαρακόπουλος Μάξιμος
Σταϊκούρας Χρήστος
Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)
Γεωργαντάς Γιώργος
Γκιουλέκας Κώστας
Κυριαζίδης Δημήτρης
Παναγιωτόπουλος Νίκος
Τζαβάρας Κώστας
Φορτσάκης Θεόδωρος
Φωτήλας Ιάσων

Read more...

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥΣ


ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥΣ

Τα Κέντρα Κοινότητας που θεσμοθετήθηκαν με τον ν. 4368/2016 είναι νέες δομές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, που θα στελεχωθούν από εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι θα οργανώσουν δράσεις προς διευκόλυνση της καθημερινότητας ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
Ωστόσο, η διαδικασία στελέχωσης αυτών των δομών -όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων- έχει σοβαρά κενά. Οι Κοινωνιολόγοι και άλλοι Κοινωνικοί Επιστήμονες με αντικείμενο σπουδών που άπτεται των αρμοδιοτήτων και του σκοπού λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, δεν συμμετέχουν ισότιμα στις προσλήψεις για τις δομές αυτές, διότι η θέση του συντονιστή των νέων δομών απευθύνεται μόνο σε μια ειδικότητα, αυτή των Κοινωνικών Λειτουργών, αποκλείοντας τους υπόλοιπους πτυχιούχους Κοινωνικούς Επιστήμονες από τη θέση αυτή (σημείο 3.2, άρθρο 4, ΦΕΚ 854/Β/30-3-2016).
Επίσης, στους πίνακες ενδεικτικού κόστους στον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, δεν αναφέρεται ενδεικτικά άλλη ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Επιστήμονα, παρότι αυτό αναφέρεται ρητά στο σημείο 3.2, άρθρο 4, ΦΕΚ 854/Β/30-3-2016.
Τα παραπάνω στοιχεία, δημιουργούν ένα ασαφές περιβάλλον για την προτίμησή των Κοινωνιολόγων από τους δήμους, ως έχοντες την ικανότητα και γνωστικό υπόβαθρο να ανταπεξέλθουν στο ρόλο των Κέντρων Κοινότητας.
Επιπροσθέτως, παρόμοιο είναι το φαινόμενο με τους διαγωνισμούς για την Κοινωφελή Εργασία σε δήμους όλης της χώρας όπως και για τις δομές στα hotspot, όπου ΠΕ/ΤΕ κοινωνικοί επιστήμονες αιτούνται για θέσεις διοικητικών υπαλλήλων και όχι για θέσεις που αρμόζουν στο αντικείμενό τους.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

1. Προτίθεσθε να διευκρινίσετε τις ασάφειες, ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα ίσων ευκαιριών για όλους τους Κοινωνικούς Επιστήμονες;
2. Προτίθεστε να λάβετε υπόψη σας τις ενστάσεις του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων που ζητούν την ισότιμη συμμετοχή Κοινωνιολόγων και Κοινωνικών επιστημόνων στις υπό σύσταση υπηρεσίες των Περιφερειών που πρόκειται να αναλάβουν τον συντονισμό των Κέντρων Κοινότητας;

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2017

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...